Anda di halaman 1dari 1

SOALAN E-WARIS

WANG
1.
64 dekad 8 tahun X 20 =
A.
1280 dekad 160 tahun
B.
1281 dekad 160 tahun
2.

C.

128 dekad

Projek Mega Pembangunan Bandar Baru telah dirancang pembangunannya selama


2 dekad 4 tahun. Projek itu akan dibangunkan selama 8 fasa dan setiap fasa
akan mengambil masa yang sama. Berapakah masa yang diperuntukkan untuk
setiap fasa ?

PANJANG
1.

8 cm 8 mm = __________
A.
88 mm
B.
88 cm

2.

Azreen melukis beberapa garis lurus. Garis lurus kedua dan seterusnya yang
dilukis akan ditambah sebanyak 8 cm lebih panjang daripada garis lurus
sebelumnya. Panjang garis lurus yang ketujuh ialah 0.64 m. Berapakah panjang ,
dalam cm garis lurus yang kelima ?
A.
0.8 m
C.
0.56 m
B.
0.48 m
D.
0.72 m

D.
D.

808 mm
808 cm