Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DST TAHUN 2

Tahun

: Tahun 2A2

Tarikh

: 06 April 2015

Masa

: 09.15 pagi 10.15 pagi

Bilangan Pelajar

: 26 Orang

Tema / Tajuk

: Sains Hayat (Haiwan)

Standard Kandungan

: 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk


hidup.
2.2 Menghargai pelbagai haiwan disekeliling kita.

Standard Pembelajaran : 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia,


tumbuhan dan haiwan lain.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan
dengan cara tidak menganiaya haiwan.
Objektif Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga contoh kepentingan haiwan kepada


manusia, tumbuhan dan haiwan yang lain secara bertulis dalam lembaran
kerja.
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 contoh menjaga haiwan secara lisan.
Strategi PdP

: pembelajaran masteri

Pengetahuan Sedia Ada : Murid tahu bahawa haiwan penting untuk hidup
berdasarkan pengalaman seharian.
Kemahiran Saintifik

: memerhati, mengelas, komunikasi

Kemahiran Berfikir

: menghubungkait, menjana idea, mengumpul dan


mengelas, membuat kesimpulan

Nilai Murni

: kerjasama dalam kumpulan,sayangi haiwan, hargai


keseimbangan alam semulajadi, tepati masa

EMK

: penggabungjalinan seni visual

Bahan Bantu Mengajar : kad gambar, pelekat, kad label, peta minda, papan cerita

Penilaian PdP

Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.


Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya
haiwan.
FASA /

ISI

MASA

KANDUNGAN

Orientasi
(5 minit)

Sumber protein
seperti ikan dan
ayam penting
untuk
tumbesaran
manusia.

AKTIVITI PdP
1. Guru melekatkan gambar
makanan di hadapan kelas.
2. Guru bertanyakan soalan.
Cadangan soalan :
a) Apakah yang anda dapat

CATATAN

BBM :
gambar
makanan,
pelekat

lihat?
b) Mengapa anda perlu makan
ikan atau ayam?
c) Selain ikan atau ayam,

KPS :
memerhati

nyatakan haiwan lain yang


boleh dimakan.
3. Guru memperkenalkan topik
pelajaran.

Pencetusan
Idea
(10 minit)

Haiwan penting

1. Guru melekatkan beberapa

kerana ia

keping gambar.
2. Murid memerhatikan gambar

mempunyai
banyak
kegunaan
kepada manusia
dan memberi
manfaat kepada
tumbuhan dan
haiwan lain.

tersebut dan menjawab soalan.


Cadangan soalan :
a) Apakah yang dapat anda
lihat?
b) Mengapa haiwan seperti

KBKK :
menghubung
kait

BBM :
gambar,
pelekat
KPS :
memerhati

lembu penting untuk


manusia?
c) Mengapa haiwan seperti
monyet penting untuk
tumbuhan?
d) Mengapa haiwan seperti
cacing penting untuk burung?

KBKK :
menjana
idea

Penstrukturan Semula
Idea
(30 minit)

Haiwan

penting 1. Murid dibahagikan kepada

BBM : peta
empat
kumpulan.
untuk
hidup
minda,
2. Setiap kumpulan dibekalkan
kerana
ia
gambar, kad
dengan satu rangka peta minda,
merupakan
label, gam
gambar kepentingan haiwan
sumber
dan label.
makanan,
3. Murid secara berkumpulan
KBKK :
pengangkutan,
diminta menampal gambarmengumpul
pekerjaan,

gambar kepentingan haiwan

dan

menyuburkan

mengikut kepentingannya

mengelas

tanaman,

kepada manusia, tumbuhan

menyebar

biji

benih dan lainlain.

atau haiwan lain serta

KPS :

melabelkannya dalam masa

mengelas

yang ditetapkan.
4. Murid membentangkan hasil
tugasan kumpulan dihadapan
kelas.

Nilai :
kerjasama
dalam
kumpulan,
tepati masa
EMK : seni
visual

Aplikasi

Menunjukkan

Idea

kasih sayang

(10 minit)

kepada haiwan
dengan cara
tidak menganiaya
haiwan.

1. Guru meminta murid


menyatakan haiwan peliharaan
mereka dirumah.
2. Cadangan soalan :
a) Apakah haiwan peliharaan
anda dirumah ?
b) Apakah yang perlu anda
lakukan supaya haiwan

KPS :
komunikasi
KBKK :
menghubung
kaitkan

tersebut terus hidup?


c) Apakah yang perlu
dielakkan daripada berlaku

Nilai :
sayangi
haiwan

sekiranya tidak mahu


haiwan tersebut terseksa
atau sakit?
3. Guru menegaskan bahawa
haiwan perlu disayangi dan
tidak boleh dianiaya.
4. Murid diminta memberikan
contoh penganiayaan terhadap
haiwan yang tidak boleh
dilakukan.
Refleksi

Rumusan

(5 minit)

pembelajaran.

1. Murid membuat rumusan


tentang topik yang dipelajari.
2. Guru meminta murid
menyatakan semula

Menyedari dan
menghargai
haiwan kerana

KBKK :
membuat
kesimpulan

kepentingan haiwan kepada


manusia, tumbuhan dan haiwan
lain.

Nilai :
menghargai

haiwan penting

keseimbang

kepada manusia,

an alam

tumbuhan dan

semula jadi.

haiwan lain.