Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DST TAHUN 2

Tahun

: Tahun 2A2

Tarikh

: 30 Mac 2015

Masa

: 09.15 pagi 10.15 pagi

Bilangan Pelajar

: 26 Orang

Tema / Tajuk

: Sains Hayat (Haiwan)

Standard Kandungan

: 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk


hidup.

Standard Pembelajaran : 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan


seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,
di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
Objektif Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

1. Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang,


atas pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau
kayu.
2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kepentingan tempat perlindungan
kepada haiwan.
Strategi PdP

Pengetahuan Sedia Ada : Murid tahu bahawa tempat perlindungan merupakan


keperluan asas haiwan.
Kemahiran Saintifik

: memerhati, mengelas

Nilai Murni

: fokus, teliti, berani mencuba, kerjasama, yakin diri

EMK

: TMK, seni visual

Bahan Bantu Mengajar : laptop, LCD, lirik lagu, puzzle, pelekat, kad gambar,
lembaran kerja,
Penilaian PdP

Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang,


atas pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau
kayu.

Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kepentingan tempat perlindungan


kepada haiwan.
FASA /

ISI

MASA

KANDUNGAN

Orientasi
(8 minit)

Haiwan
mempunyai
tempat
perlindungan.
Aktiviti : nyanyian
lagu Tempat
Perlindunganku

AKTIVITI PdP
1. Guru lirik lagu Tempat
Perlindunganku.
Di dalam lubang, di
celah batu,
Di atas pokok, di
dalam reban,
Di dalam air, di celah
kayu,
Inilah tempat
perlindungan haiwan.
Di dalam gua, di
2. Murid
diminta
menyanyi
dalam
kandang,
Haiwan berlindung
bersama-sama
mengikut lirik
daripada bahaya,
yang
ditayangkan
di dan
hadapan
Di dalam
tanah
juga
sarang,
kelas.

CATATAN

BBM : lirik
lagu, laptop,
LCD
KBKK :
menganalisis
Nilai : fokus
dan teliti
EMK : TMK

3. Murid diminta memerhatikan


lirik lagu.
4. Murid menyatakan isi
kandungan yang terdapat di
dalam lirik lagu.
5. Guru menyatakan tajuk pada
hari ini.
Pencetusan
Idea
(12 minit)

Mengenal pasti

1. Guru melekatkan puzzle

tempat

gambar haiwan secara rawak

perlindungan

dihadapan kelas.

haiwan.

BBM :
kepingan
puzzle
pelekat

2. Guru melekatkan satu keping


Aktiviti :

puzzle sebagai panduan untuk

permainan

murid menyambung melekatkan

puzzle

puzzle seterusnya.

KBKK :
menjana
idea

3. Wakil murid dipilih secara rawak


untuk melengkapkan puzzle

KPS :

supaya membentuk sebuah

memerhati

gambar yang lengkap.


Nilai : berani
mencuba
EMK : seni
visual
4. Murid diminta memerhatikan
gambar tersebut.
5. Murid menyatakan haiwan yang
terdapat di dalam gambar
beserta cara mereka melindungi
diri.
pasti 1. Guru menyediakan empat buah

Penstruktur-

Mengenal

an Semula

tempat

stesen yang mengandungi

Idea

perlindungan

gambar pelbagai haiwan

haiwan

beserta tempat

(30 minit)

seperti

BBM : kad
gambar,
lembaran

kerja
perlindungannya.
sarang,
reban,
2. Setiap kumpulan dibekalkan
lubang,
atas
KBKK :
dengan satu rangka peta minda.
pokok, kandang, 3. Murid secara berkumpulan
mengumpul
gua, di dalam air,
diminta bergerak ke stesen
dan
dalam tanah dan
yang berbeza dengan
mengelas
di

celah

atau kayu.

batu

membawa peta minda


kumpulan masing-masing.
4. Dalam masa yang ditetapkan,

KPS :
mengelas

murid dikehendaki mencari


maklumat di dalam gambar di
stesen tempat mereka
berkumpul untuk melengkapkan
peta minda.
Stesen 1 :

Nilai :
kerjasama

dalam
kumpulan

Stesen 2 :

Stesen 3 :

Stesen 4 :

5. Apabila masa tamat, wisel akan


dibunyikan dan setiap kumpulan
perlu bergerak ke stesen yang
seterusnya.
6. Aktiviti diulang sehingga setiap
kumpulan dapat bergerak ke
setiap stesen yang disediakan.

7. Guru memaparkan jawapan di


hadapan kelas.
8. Murid menyemak hasil jawapan
yang diperolehi semasa
melakukan aktiviti.
Aplikasi

Kepentingan

Idea

tempat

(5 minit)

perlindungan
kepada haiwan.

1. Murid diminta menyatakan


kepentingan tempat

Nilai : yakin
diri

perlindungan kepada haiwan.


2. Guru menyoal murid :
G = apakah kepentingan tempat
perlindungan kepada haiwan?
G = apakah yang akan terjadi
sekiranya haiwan tidak
mempunyai tempat
perlindungan?
3. Guru menegaskan bahawa
tempat perlindungan penting
kepada haiwan untuk
melindungi diri daripada
ancaman musuh.

Refleksi

Rumusan

(5 minit)

pembelajaran.

1. Murid membuat rumusan


tentang topik yang dipelajari.
2. Guru meminta murid
menyenaraikan semula jenis
tempat perlindungan haiwan.

KBKK :
membuat
kesimpulan