Anda di halaman 1dari 2

SOALAN KBAT

TAJUK 7: ASID DAN BES

Penyakit gastrik berpunca daripada amalan makan yang tidak mengikuti waktu yang tetap.
Seperti lewat bersarapan, makan tengahari atau makan malam. Ubat yang mengandungi bahan
kimia magnesium hidroksida sering digunakan untuk merawat penyakit tersebut.
i) Magnesium hidroksida adalah
Asid

Alkali
(1 markah)

ii) Cadangkan satu bahan lain yang boleh digunakan untuk merawat penyakit tersebut. Jelaskan.
(4 markah)
Soalan (i) : Soalan Kemahiran Berfikir Aras Rendah
Soalan (ii) :
1
2
3
4

KONTEKS
KONSTRUK
ARAS KESUKARAN
DEFINISI
PENGETAHUAN
(evidens)

CIRI UTAMA KBAT

PENEUTRALAN
APLIKASI
RENDAH
Langkah / No

Jenis soalan: STRUKTUR

Domain kognitif

Pengetahuan

2
3
4
5

Kefahaman
Aplikasi
Analisis
Sintesis

Konsep
Pelajar telah didedahkan dengan konsep
peneutralan
Tindak balas di antara asid dan alkali
Mengaplikasikan konsep peneutralan

STIMULUS

/
/
/

PELBAGAI TAHAP/ ARAS PEMIKIRAN


KONTEKS BAHARU/ BUKAN LAZIM
SITUASI SEBENAR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

ITEM TIDAK BERULANG

JAWAPAN:
i)
Asid

Alkali

ii) Natrium bikarbonat/ Bayam/ Peria

Perut bagi pesakit gastrik menghasilkan asid hidroklorik yang berlebihan.


Natrium bikarbonat yang bersifat alkali
Natrium bikarbonat dapat meneutralkan asid berlebihan di dalam perut.