Anda di halaman 1dari 1

PERATURAN ACARA LONTAR PELURU

i.

Peluru hendaklah dipegang dengan tapak tangan dan disokong oleh jari serta

menyentuh rongga tulang selangka berhampiran leher.


ii. Peluru ditolak dari kedudukan atas bahu.
iii. Peserta yang melakukan lontaran yang ditetapkan dikira mendapat mata
untuk opsyen masing - masing.
Kategori Lelaki :
Jarak

4m

4.1 m 6 .9 m

7 m

Mata

Kategori Wanita :

iv.

Jarak

3 m

3 .1m 5.9 m

6 m

Mata

Lontaran hendaklah dibuat dalam bulatan atau kawasan lontaran dan peluru
mesti mendarat di dalam kawasan mendarat. Lontaran yang keluar dari

v.

kawasan mendarat dikira batal.


Peserta tidak dibenarkan meninggalkan kawasan lontaran sebelum peluru

mendarat.
vi. Peserta dibenarkan keluar dari sebelah belakang bulatan lontaran. Sekiranya
vii.

peserta keluar dari sebelah hadapan, lontaran itu dibatalkan.


Peserta tidak dibenarkan memijak atau menyentuh papan penanda semasa
membuat lontaran.