Anda di halaman 1dari 8

LAMPIRAN 1

Kata
Adjekt
if

LAMPIRAN 1

Kata
Pengu
at

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1
BINA AYAT MUDAH
SUNGGU
H
PANDAI
AMAT
BIJAKSAN
A

AMAT
BIJAK

GEMAR
SEKALI

PALING
CANTIK

1._____________________________________
_____________________________________
2._____________________________________
_____________________________________
3._____________________________________
_____________________________________
4._____________________________________
_____________________________________
5._____________________________________
_____________________________________

PENGAYAAN

LAMPIRAN 1
BINA AYAT MAJMUK BERDASARKAN AYAT DI
BAWAH.
SUNGGU
H RAJIN

AMAT
CEMERLA
NG

PEMULIHAN

AMAT
BERBUD
I
BAHASA
PALING
DISUKAI

GEMAR
SEKALI

LAMPIRAN 1
GARISKAN KATA ADJEKTIF DAN KATA
PENGUAT BERDASARKAN AYAT DI BAWAH.
1. Murid yang paling pintar di sekolah rendah itu ialah
Latipah.
2. Pemandangan di tepi pantai itu sungguh indah.
3. Suhu di kawasan kutub amat sejuk.
4. Kereta api itu sangat laju.
5. Rumah itu besar sangat untuk saya dan ibu.

Anda mungkin juga menyukai