Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani : Tahun 4 Pintar


Tarikh

: 25 Februari 2014

Masa

: 8.45 9.15 pagi

Tema

: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan

Tajuk

: Mengelecek Bola Menggunakan Kaki

Standard Pembelajaran: 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan


2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk bergerak dengan bola
5.1.5 Mengenal pasti ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti
Hasil Pembelajaran
Psikomotor

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


: Mengelecek bola melepasi 3 skital dengan betul sekurang-kurangnya 2
daripada 3 percubaan

Kognitif

: Menyatakan cara mengelecek bola melepasi halangan dengan betul

Afektif

: Menunjukkan keyakinan diri dalam mengelecek bola dalam permainan


mini futsal

EMK

: Kreativiti Menjana idea dalam permainan berkumpulan


TMK - Tiada

Nilai

: Bekerjasama

BBM

: Bola, Skital

Penilaian P&P

: Pemerhatian

BAHAGIAN
/ MASA

Memanaskan
Badan

Permulaan
(5 minit)

Perkembang
an
(12 minit)

FOKUS
PEMBELAJARAN /
BUTIRAN MENGAJAR

TAJUK /
AKTIVITI

ORGANISASI /
PENGELOLAAN

STRATEG
I/
CATATAN

Murid bergerak
mengelilingi padang
permainan sambil
melakukan dynamic
warm up

Saranan Aktiviti
- Berlari perlahan
- Berlari skip
- Melompat sebelah kaki
- Berlari sisi

Aktiviti 1 :
Mengelecek
Bola Satu Arah

Aktiviti 2 :
Mengelecek
Bola Melepasi
SKital

Dalam kumpulan
berlima, murid akan
membawa bola ke
hadapan dengan perut
kaki secara rapat ke
skital dan berpatah
balik ke tempat asal
Murid akan bergilir
melakukan aktiviti
Mata memandang ke
hadapan iaitu, ke
sasaran skital dan bola
rapat ke kaki

Murid akan
mengelecek bola di
celah-celah skital
dengan kelajuan yang
sederhana
Murid akan
menghantar bola ke
rakan yang berada di
hujung skital
Murid mengelecek bola
menggunakan
bahagian dalam dan
luar kaki

XXX

BBM :
Bola
Skital

BBM :
Bola
Skital

BBM :
Bola

Aktiviti 3 :
Mengelecek
Berkumpulan

Permainan
Kecil
Futsal

Kemuncak
(8 minit)
-

Penutup
(5 minit)

Menyejukkan
Badan

Murid dibahagikan 2
kumpulan kecil dan
satu kumpulan menjadi
monyet dan kumpulan
lain akan mengelak
bola daripada
dirampas oleh murid
yang menjadi monyet
Sekiranya bola
dirampas murid akan
bertukar peranan
Murid dibahagikan
kepada 2 kumpulan
kecil, mengikut jantina,
lelaki dan perempuan
Murid akan
menetapkan peraturan
sendiri untuk mendapat
mata
Murid akan
menggunakan
kemahiran mengelecek
bola untuk melepasi
lawan
Murid melakukan gerak
kendur dengan
berjalan sambil
melonggarkan otot kaki
dan tangan
Hayunkan tangan ke
atas dan ke bawah
Kendurkan otot bahu
dan lengan
Tarik nafas dan
hembus perlahanlahan

Murid menjawab
soalan yang
dikemukakan oleh
guru.

BBM :
Bola
Skital

EMK :
Kreativiti

Rumusan

Soalan
- Bagaimanakah murid
mengelecek untuk
melepasi halangan
skital?
Saranan Jawapan :
- Menggunakan
bahagian dalam (perut)
kaki dan luar kaki
- Mata memandang ke
hadapan
- Bola rapat dengan kaki