Anda di halaman 1dari 6

1

SULIT
3472/1
Additional
Mathematics
Paper 1
August
2015

BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


TINGKATAN 5
2015

ADDITIONAL MATHEMATICS
Paper 1
MARKING SCHEME
This marking scheme consists of 6 printed pages

MARKING SCHEME
Question
1

Answers
(a)

Sub
Mark
1

p = 10

(b) h : x

1
, x 0 or equivalent
x

(a) q = 3

3x + 4
,x 0
x
4
or y x 3 = 4
y=
x 3

( )

B1:

4
5 q

(b) h x =

1
2

B1: 2 =

Fungsi kerana hubungan satu dengan satu


2

Mark

p=3

(b) q = 2

(c) x = 3

or

1.637
B2:

2.137

(1) (1) 2 4(2)(7)


2(2)

B1: 2 x 2 x 7 = 0
4

p =8
2

! 5$ 5
B1: 3# & p + 5 = 0
" 3% 3
5

(a)

1 < x < 2

B2: ( x 2)( x +1) < 0


B1: x 2 x 2 < 0

3
or

n 3 n 2 or n 3

1
n2

B2: (23 ) m (22 ) m


B1: 23 or 22

y = 8 x 1

y +1 3
=2
x

B2:

or

B1: 3log 2 2 or
9

y +1
=x
8

y +1
y +1
or
3
8

n =6
B2: log(1.05) n >log1.3
B1: 300000(1.05) n >390000

10

(a) 12.6, 25.2, 37.8, 50.4

1
(b) 12.6
11

(a) 9

(b) 9207
2

9(210 1)
B1:
2 1
12

y2
(a) x = 2 x +10

(b) p = 5 and q = 4
B2: p = 5 or q = 4
B1: 0 = 2 p +10

or

q = 2(3) +10

13

150 = 2(100) + 50
Tiang bendera perlu dipindahkan sebab terletak diatas lorong
(mesti tunjukkan coordinat diuji)

B3: y = 2 x + 50
Equation of perpendicular bisector Canteen and Block B

B2: y 150 = 2 * x (50)

B1: Gradient of canteen and blok B, mCB =


14

(a) 3
(b)

15

(a)

(b)

16

q
5
=
2
3

or

m =

5
3
1

1 p
1+ p

2! $
1
1
6 # & 66
2
"2% 2

()

2! $
1
6 # & or
2
"2%
" 3 %
(a) $$
''
# 2 &

B1:

p 2 +1

tan 45 tan
B1: 1+ tan 45 tan
82.22

B2:

17

10
3

B1:

225 75
1
=
100 (200) 2

()

(b) 3i - 7j

1
66
2

18

!!!!"
1
(a) unit vector PQ =
2 s 3r
13

!!!"
B1: PQ = 2 s 3r

or

22 + 3

( )

(b) a = 5

b = 8
19

0.1382

B2: f ''( x ) =

432
(3x 5)5

B1:
20

432
or
3125

36
(3x 5) 4

or

or

equivalent

equivalent

(2.5, 8.75)

B3: x = 2.5
B2: 2 x + 6 = 1
B1:
21

dy
= 2 x + 6 or gradient, m = 1
dx

3t 2
V = 2t
+ t 1
2
3

()

B2: 11 = 2 2

B1:
22

()

32
2

+2+c

or c = 1

dA
= 6t 2 3t +1 or A = 6t 2 3t +1dt
dt

k =4
" 24 + k
%
11 '
$
' 10
B2: 42 = 39.5+ $ 2
12
$$
''
#
&
B1: 39.5 or 11 or 12

23

a)

300

2
6

C 2 6C 3

B1 :
b)

48
B1 : 2! 4!

24

(a) x = 8
B1:

(b)

x
1
=
x + 24 4

95
248

20 19

32 31
n = 4 and p = 0.75

B1:
25

(a)

B1: np = 3
(b)

or

npq = 0.75

0.4219

2
3

B1: 4C 3 (0.75) (0.25)

END OF MARKING SCHEME

Anda mungkin juga menyukai