Anda di halaman 1dari 1

Gejala sosial dalam kalangan remaja :

Pada zaman moden ini, gejala sosial merupakan sesuatu gejala yang
amatdiminati dalam kalangan remaja. Remaja yang terlibat dalam
gejala sosialsering menimbulkan masalah kepada masyarakat.
Antara gejala sosial ialahseperti merosakkan harta awam,
menconteng dan sebagainya. Perbuatantersebut amat merugikan
sesiapa sahaja terutamanya kerajaan.
Untuk mengelakkan berlakunya gejala sosial, terdapat
pelbagai tindakanuntuk mengatasinya. Antaranya ialah nilai kasih
sayang. Kita
haruslah diamalkansejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur telur
biarlah dari rebungnya.Mereka akan mempunyai kepekaan dan
perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir
daripada hati yang ikhlas, lama-kelamaan mereka akan menghindari
daripada gejala sosial. Lantaran itu, mereka juga akan sentiasa
mengingati dan mengamalkan nilai tersebut kerana mereka
mengamalkannyasejak kecil lagi.
Selain itu, para remaja yang terlibat dalam gejala sosial juga
patutmengamalkan nilai harga diri. Hal ini demikian kerana kegiatan
gejala sosialini akan menjatuhkan nama dan maruah diri serta
keluarga. Mereka seharusnyapatut mempunyai keupayaan dan
keyakinan diri agar mampu memulia danmenjaga maruah diri dalam
kehidupan. Kebanyakan remaja yang terlibat dalamkegiatan gejala
sosial ini adalah kerana untuk melepaskan perasaan tidak pusahati.
Hal ini banyak berlaku kerana mereka berpendapat mereka tidak
perlu menanggung perbuatan meraka yang tidak
bertanggungjawab.
Sehubungan itu, mereka juga harus mengamalkan
nilai bertanggungjawab. Para pelajar perlu mempunyai kesanggupan
diri untuk memikul dan melaksanakan tugas tugas serta kewajipan
dengan sempurna.Dengan mengamalkan nilai bertanggungjawab,
mereka akan sedar akanperbuatan tersebut sama ada betul
dilakukan atau tidak. Secara tidak langsung,mereka akan menjauhi
kegiatan gejala sosial dan tahu akan akibatnya.
Kesimpulannya, saya sedar bahawa kegiatan gejala sosial
mempunyai banyak keburukan dan saya berazam tidak akan
sesekali terlibat dalam kegiatangejala sosial. Lantaran itu, semua
pihak yang berkenaan haruslah bergandingbahu mengatasi masalah
tersebut. Bak kata pepatah, pemudi tiang negara,pemuda harapan
bangsa. Remaja kini harus insaf supaya dapat menjadiseseorang
yang berbakat dan berguna terhadap negara pada masa yang akan
datang.