Anda di halaman 1dari 2

SEMAKAN KERJA MURID

Lampiran PK
16/1

BORANG PENGESANAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID


( DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN )
Nama Guru :............Kelas :..Bil Murid :.

Mata Pelajaran : Bilangan Buku Latihan :..........


BIL

NAMA MURID

CATATAN GURU
MATA PELAJARAN

CATATAN
PENTADBIR

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
Catatan :

(Nama dan Tandatangan Pentadbir )

Tarikh :..

__________________________________________________________________________________________
Hak Cipta Terpelihara SK. ST. James Apin-Apin Keningau

SEMAKAN KERJA MURID


Lampiran PK
16/2

LAPORAN PERBINCANGAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID


( Pentadbir dengan Guru Mata Pelajaran )
Nama Guru

:..

Mata Pelajaran

:....

Kelas

Perbincangan dan Tindakikut :

Tandatangan dan Nama Pentadbir

Tandatangan dan Nama Guru

Tarikh :..

Tarikh :

__________________________________________________________________________________________

Hak Cipta Terpelihara SK. ST. James Apin-Apin Keningau