Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN H

Bezakan antara huruf b dengan d dan warnakan huruf dengan warna yang
betul.
Warna

biru untuk huruf b dan warna

b
d

hijau untuk huruf d.

b
b

d
d