Anda di halaman 1dari 1

PENGGUNAAN RUANG DI DALAM BILIK DARJAH

CIK MILLER
UNTUK PELBAGAI TUGASAN OLEH
CIK MILLER

Bilik Darjah Tahap Menengah


Tinggi

- Kegunaan ruang di tengah- Penggunaan Ruang


tengah bilik darjah untuk : Tempoh Masa
* Mendengar - Hanya diperkenalkan kepada
* Membaca - 6 Minggu Pertama Tempoh murid pada sesuatu masa
* Menulis Persekolahan dalam tempoh beberapa
* Membina * Sekolah menyediakan minggu sahaja.
Murid untuk bekerja secara
- Memperkenalkan pelbagai Berdikari dan kolaboratif. - Digunakan untuk aktiviti :
topik menarik dan berbeza * Persembahan kelas
setiap bulan. - Hari Pertama Persekolahan * Demonstrasi terhadap
* Murid diajar pelbagai sesuatu bahan
- Situasi bilik darjah : Isyarat untuk beratur * Mengambil kira tempoh
* Meja disediakan kepada Apabila hendak ke ambal masa yang sesuai
setiap murid tetapi murid (permaidani) dan baratur
jarang berada di tempat Untuk kembali ke tempat - Fokus kepada dua tanda :
masing-masing kerana Duduk masing-masing. * Tanda pertama :
mereka bekerja secara * Murid dibenarkan untuk Senarai prosedur/peraturan
individu, berpasangan dan bercakap hanya pada waktu untuk ruangan.
berkumpulan bagi pelbagai berada di ambal sahaja.
projek yang diberikan. Tetapi sebelum bercakap, * Tanda Kedua :
* Murid lebih kerap berada di sila angkat tangan dahulu Senarai had kapasiti
ambal (permaidani) di kerana hanya seorang penggunaan ruang dalam
ruangan tengah berbanding individu sahaja dibenarkan sesuatu masa.
berada di meja masing- bercakap dalam satu masa.
Masing. * Poster Jadual Harian - Kesimpulannya, Cik Miller
* Pada hari tertentu dalam penggunaan ruang akan akan memantau dan
bulan November, pelawat ditampal di papan memastikan penggunaan
akan menyaksikan suasana kenyataan bagi menggalak- ruangan itu dapat
yang agak aktif dan bising kan tabiat merujuk. memberikan kesan positif
buat beberapa minit kerana kepada setiap diri muridnya.
murid sedang melaksanakan
tugasan yang diberikan oleh
guru.

Disediakan oleh,
Juhaidah, MaizatulNadiah, NurulAshikin & NorNadia Shahira
PISMP PraSekolah 2 Ambilan Januari 2009 ISL M6