Anda di halaman 1dari 13

KEPERCAYAAN BOLEH

MEMPENGARUHI
SIKAP DAN SAHSIAH PELAJAR

Manusia ialah mekhluk ciptaan Tuhan


yang paling
istimewa jika dibandingkan dengan
Kepercayaan agama yang dianuti oleh
makhluk-makhluk
ibubapa
lain. akan
diwarisi oleh pelajar merupakan sumber
penting sebagai
Agama mengajar kita bagaimana menjadi
manusia yang
baik. Agama mengajar pelajar kita untuk
melakukan
kerja-kerja yang memberi faedah
Dalam sesebuah masyarakat, nilai-nilai
kepada manusia dan
agama
alam semesta.
membentuk corak kehidupan anggota
masyarakatnya.
Orang yang taat beragama tidak akan
berani
BAGAIMANA KEPERCAYAAN AGAMA
BOLEH MEMPENGARUHI SIKAP
SEORANG PELAJAR
1. Pelajar akan bersikap amanah
sekiranya berpegang kepada ajaran
agama yang dianutinya dan akan
melakukan sesuatu tugas yang
diberikan kepadanya dengan
sempurna.
2. Pelajar akan bersikap menjaga harga
diri dan tidak akan menjatuhkan
3. Pelajar akan bertanggungjawab
melaksanakan tugasnya dengan
sempurna dan akan tabah
menghadapi masalah dengan cara
yang paling baik untuk menyelesaikan
masalahnya.

4. Pelajar akan berhemah tinggi dan


sentiasa menjaga tingkah laku dan
5. Pelajar akan bertoleransi dan
mengawal tingkah lakunya dengan
sabar apabila menghadapi sesuatu
masalah yang tidak disenanginya.

6. Pelajar yang mempunyai


kepercayaan agama yang kuat akan
lebih berdikari dan dapat bertindak
untuk melakukan sesuatu tugas
dengan kebolehan yang ada.
7. Pelajar akan rajin dan dapat
mengharungi pelbagai cabaran untuk
mencapai cita-citanya.

8.Pelajar akan mengamalkan nilai kasih


sayang dan
tidak akan mendera atau menganiaya
orang atau
9. Pelajar akan beradil dan membuat
pertimbangan yang objektif ,
menyeluruh dan wajar sebelum
membuat sesuatu keputusan.

10.Pelajar akan bersikap rasional dan


akan berfikir dengan logik dan
munasabah semasa membuat
sesuatu kerja.
11. Pelajar akan bersikap sederhana
dan tidak
akan keterlaluan dalam segala
tindakannya.
BAGAIMANA KEPERCAYAAN AGAMA
BOLEH MEMPENGARUHI SAHSIAH
SESEORANG PELAJAR
1. Pelajar yang mempunyai kepercayaan
agama dapat menjadi lebih gembira
dan ada kepuasan hidup yang tinggi.
2. Pelajar yang bersahsiah dapat
mengeratkan hubungan yang baik dan
mesra dengan ibu bapa dan anggota
keluarga yang lain.
3. Pelajar yang bersahsiah juga dapat
4. Pelajar yang berpegang kuat pada
agama kurang melakukan jenayah
atau melakukan kesalahan seperti
penyalahgunaan dadah,berjudi,minum
arak dan vandalisme.

5. Pelajar akan lebih optimis dan dapat


merancang masa depan dengan baik
serta mempunyai harga diri kerana
6. Jika seseorang pelajar berpegang kuat
pada agama akan lebih toleransi, baik
sangka dan melayan orang lain dengan
baik.

7. Kepercayaan agama dapat


membolehkan seseorang pelajar dapat
melihat dunia ini sebagai tempat yang
8. Pelajar yang mempunyai
kepercayaan agama kurang
mengalami tekanan jiwa
berbanding dengan pelajar yang
tidak mempunyai kepercayaan
agama.
9. Membunuh diri adalah perkara yang
ditegah oleh agama Islam, Buddha
dan juga Hindu.Pelajar yang
berpegang kuat tidak sesekali pun