Anda di halaman 1dari 1

Chord & Not Lagu

ALLAH ITU KASIH

Am

Em

_5_ =5= @5% . 5_ _ =5= @6 ._ _ =7= @1%> | _1_> =3= @3( .* *) _3_ 3= = @4 ._ _ =5= @6% | _6_ 1= = @1% . 1_ _ =1= @2
NamaMu sla-lu ku se - but-kan
di da - lam do - a - ku dengan
Am

_. _ 3= = @5( * |* * *) 5 _4_ _ 3 _ #4 ._ _ #2 . | _5_ =5 = @5( * .* *) _5 _ =5 = @6 ._ _ =7 = @1>( * |*


pe-nuh
penyemba - han.
Ka-sih - Mu
snan~ti)a - sa kuAm

Em

Dm

*) _1> _ 3= = @3( .* * *) 3_ _ =3= @4 _._ 5= = @6( |* * *) _6_ =1= @1( .* * * .* )* _1_ #1> | _1>_ =1=> @1> .= = _@2> # # . 2> {
kenang
da-lam pu - ji - an-ku
de-ngan kerin - du - an.
C

Am

_1> # #2> | 3>^_3>_ .= @5 _3>_ =4> @ @3> =. @_2>_ =1>=^@2> | 2>^_2>_ .= @5 _2>_ =3> @ @2> =. @_1>_ =7=^@1> | 1> . _3>_ =3> @ @2>
Ku rindu
du~n&i)a pun me-ra-sa - kan
kasih yg ku - ra-sa - kan da-ri-Mu
F

=.= _1@ > # # . | 4 _3(>_ =.* * ) @ @2> 2> _1>_ #2> | 3>^_3>_ .= = @5 _3>_ =4>= @3> =.= _2@ >_ =1=^@2> | 2>^_2>_ =. @5
Ye - sus, Tu - han. Kurin - du
se~m*u*)a yg Kau la - ku - kan, memAm

_2>_ =3>= @2> =.= @_1>_ =7=^@1> | 1> . _3>_ =3>= @2> =. _1@ > # . | 4 3> _2>_ 1= >= @7> =.= 1_ > # # . | 1> . . . }
~bu*)at du~n&i)a menger - ti, Kau menun - ju - kan Al-lah i - tu
ka - sih.

1 Samsul Bahari Blegur, S.Pt

085 239 013 099