Anda di halaman 1dari 16

Adik Ku

Sayang
Siti Salina seorang

budak yang baik. Dia


sangat sayang kepada

adiknya.

Adiknya bernama Siti


Bainun. Dia agak nakal dan
malas.

Namun begitu dia juga


sangat menyayangi
kakaknya.

Siti Bainun tidak suka


Siti Salina menyuruh
adiknya membaca buku.
Siti Bainun marah.

membaca. Dia juga tidak


suka menulis.

Akhirnya Siti Bainun rajin


Salina bercerita kisah

membaca dan menulis. Dia

puteri yang hidup bahagia

menjadi pandai.Ibu,ayah

kerana pandai menulis dan

dan kakaknya sangat

membaca.

gembira.