Anda di halaman 1dari 1

RPH 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


(Berserta Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran
: Matematik Tahun Satu Cenderawasih
Tajuk
: Tambah
Masa
: 60 minit
Standard Pembelajaran
: 2.1 (i)
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a. Menyatakan pasangan nombor bagi kumpulan objek yang diberi.
b. Menyebut nombor bagi jumlah objek pasangan kumpulan yang diberi
c. Membina kombinasi dua nombor bagi jumlah objek yang diberi.

1.

3.
4.
5.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


Murid Perdana
Murid di tunjukkan dengan satu kad nombor dan murid-murid di kehendaki mengelaskan
nombor mengikut nilai tempat.
2. Murid di dedahkan dengan penambahan menggunakan dekak- dekak .
Murid di bimbing untuk menyelesaikan soalan operasi tambah dengan menggunakan bentuk
lazim.
Murid menjalankan aktiviti kumpulan. Setiap kumpulan di hendaki menyelesaikan Puzzle
melibat soalan penambahan dengan menggunakan bentuk lazim.
Kumpulan yang berjaya menyelesaikan Puzzle akan di berikan lembaran kerja untuk di
selesaikan.

Murid LINUS (Numerasi)


1. Bimbing murid untuk menyelesaikan soalan penambahan melibatkan dua digit dengan satu digit
tidak lebih dari nilai 20 tanpa mengumpul semula dengan menggunakan:
Dekak-dekak
Benda maujud seperti batu dan biji saga.
2. Murid-murid di berikan lembaran kerja melibatkan penambahan nombor.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):


Perbendaharaan kata merujuk situasi tambah.
Bahan Bantu Belajar:
Batu, biji saga, dekak-dekak. puzzle.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.
Refleksi: