Anda di halaman 1dari 7

AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT CINA

a. Kepercayaan Primitif / Animisme ( menyembah unsur alam )

ZAMAN SHANG

i. Pemujaan alam semula jadi seperti angina,bumi dan sungai


ii. Pemujaan roh nenek moyang dan dewa dewi.

 Upacara sembahyang /pemujaan dilakukan oleh pawing


 Manusia dan binatang dikorbankan dengan ‘’ tulang dawata‘’
 Tulang dawata diukir pada tulang kerbau dan kulit kura-kura.
 Raja akan mengikut tafsiran pawang berdasarkan tulang dawata.

ZAMAN CHOU

i. Penyembahan nenek moyang,bulan,sungai dan binatang


ii. Percaya bahawa roh nenek moyang boleh menghukum mereka atau membantu
mereka membuat keputusan bijak.
iii. Penghormatan diberi dengan menyediakan makanan dan minuman keras untuk
mereka.
iv. Jika nenek moyang ditanam di tempat baik, keturunannya akan menerima rezeki
banyak.
v. Roh nenek moyang berada di tahap antara manusia hidup dengan Tuhan dan pada
satu hari nenek moyang akan menjadi Tuhan.

b. Penyembahan Tokoh

ZAMAN HAN

i. Bermulanya penyembahan tokoh.


ii. Diperkenalkan oleh Hu Ti dengan mendirikan tokong untuk ibu bapanya
( Han Kao Tsu ) di seluruh negara.

ZAMAN TANG

i. Kemunculan agama Buddha dari India dengan membawa orang Buddha dari
India.
AGAMA BUDDHA

 Siddharta Gautama atau Gautama Buddha ialah pengasas agama Buddha.


 Sampai ke Cina pada 399M oleh sami bernama Fa Hsien.
 Kemunculan agama ini sering dirujuk sebagai satu penentangan golongan ksyatria
terhadap dominasi Brahmin dalam soal agama dan kehidupan.
 Sistem kasta menjadi tegar dan menjadikan masyarakat tidak teratur pada masa
itu.Maka,Buddha mencari kebenaran dengan bertapa di bawah pokok bodhi di
Uruveda.
 Lotus Sutra ialah kitab rujukan utama.
 Ajaran Buddha diterima oleh masyarakat Cina kerana :

o Bersifat terbuka dan senang difahami.


o Berlaku asimilasi dengan falsafah Daoisme dan Konfisiunisme .
o Kekacauan dan peperangan yang berlaku dalam negara.
o Beragama menenangkan masyarakat Cina yang berada dalam kesusahan
disebabkan berlaku peperangan dan huru-hara.
o Terdapat persamaan dengan falsafah Daoisme.

 Tokoh utama seperti

o Kuan Yin yang bermaksud mata cemerlang.


o Amitabha atau Amida bermaksud Syurga Barat.

 Ajarannya:

o Falsafah bagaimana menyerapi hidup tanpa masalah.


o Hidup sebagai sami yang fakir dan tidak boleh berkahwin.
o Perempuan menjadi rahib.
o Bertapa di kuil menjadi alternatif kepada masalah yang tiada penyelesaian.
o Mereka merayakan Hari Wesak.

 4 kebenaran mulia dalam agama buddha

i. Dukka / penderitaan
ii. Samudaya / sebab penderitaan
iii. Niradha / nafsu yang membawa penderitaan
iv. Marga / cara memadamkan nafsu dan keinginan

 Jalan Lapan Lapis Mulia


i. Pengetahuan yang baik
ii. Pemikiran yang baik
iii. Perkataan yang baik
iv. Pertapaan yang baik
v. Keinginan yang baik
vi. Kehidupan yang baik
vii. Usaha yang baik
KEPERCAYAAN BERDASARKAN AHLI FALSAFAH CHINA :

Dalam tamadun China,terdapat 4 aliran pemikiran utama.Ianya:

I. KONFUSIANISME

 Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan yang merangkumi aspek falsafah,


keagamaan dan sosio-politik yang terdapat dalam pengajaran Konfusius (551-479
s.m).
 Asas Konfusianisme dikatakan berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitkan
atas nama Konfusius.
 Seperti yang terkandung dalam kitab Analects, pengajaran utama Konfusius menekankan
pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama

 mengenai perikemanusiaan (ren), kesusilaan (li) dan ketaatan kepada ibubapa (xiao).
 Oleh yang demikian, manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai 4 jenis sifat yang
baik iaitu:

 Perikemanusiaan (ren)
 Kewajaran (yi)
 Kesusilaan (li)
 Kearifan (zhi)

 Menurut pandangan Konfusius, manusia mempunyai sifat semulajadi yang lebih kurang
sama pada peringkat permulaan hayat.
 Mensius menegaskan sifat semula jadi manusia baik ketika dilahirkan.
 Xunzi menyatakan sifat semulajadi manusia adalah jahat.
 Gaozi menyatakan sifat semulajadi manusia tidak baik dan tidak jahat.
 Wulun merupakan 5 jenis hubungan sosial dalam falsafah Konfusius iaitu:

 raja dengan menteri


 ayah dengan anak
 suami dengan isteri
 abang dengan adik
 kawan dengan kawan

ii. MOISME

 Diasaskan oleh Mo Zi (479-381 s.m).


 Antara konsep penting pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat (jian’ai),
mengecam sikap suka berperang (feigong), menyerah kepada nasib (feiming) dan
mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian).
 Penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan (gongli), menyebabkan
pengikutnya menentang konsep mandat tuhan yang dikemukakan aliran
Konfusianisme.

III. TAOISME

 Lao Tze dikenali sebagai Guru Tua (604 S.M.)


 Berada dalam perut ibunya selama 82 tahun.
 Nama asal ialah Li Peh Yang.
 Lao Tze bermaksud orang tua yang bijaksana.
 Hidup selama 200 tahun kerana makan raksa.
 Menulis buku “The Way of Virtue”.
 Ajarannya:

• Bertapa di gua atau gunung untuk hapuskan dosa.


• Antimaterialisme - meninggalkan hal dunia.
• Tenaga batin - tenaga dalam jiwa dibangkitkan melalui yoga dan meditasi.

IV. LEGALISME

 Diasaskan oleh Han Fei dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti
Qin.

 Han Fei Zi telah menggabungkan 3 kaedah dalam sistem pemerintahan aliran


Legalis.Iaitu:
 Kuasa (Shi).
 Cara (Shu).
 Perundangan (Fa).

 Legalisme mengutamakan pemikiran sosio-politik dan kekuasaan pihak pemerintah


terhadap rakyatnya.
 Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik
daripada pemerintahan etika seperti yang disarankan aliran Konfusianisme.
 Aliran ini telah mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokrasi mutlak di negara
China.
 Book of the Lord of Shahg:

 Menentang idea dunia feudal.


 Bangsawan harus diganti dengan hierarki tentera.
 Muzik, sejarah dan falsafah merosakkan masyarakat / negara.
 Pertanian dan peperangan disanjung segagai asas negara.
AGAMA LAIN

I. AGAMA NICHIREN SHOSHU

 Diasaskan oleh Nichiren Daishonin (16 Feb 1222)


 Hasil keraguan terhadap beberapa ajaran Buddha.
 Ajarannya:
o Gohonzon ditulis dengan perkataan Cina dan dua perkataan Sanskrit daripada
dakwat Sumi Pemujaan Gongyo secara konsisten akan membersihkan diri drpd
kejahatan batin seperti rakus dan denda.
o Memperdalamkan ilmu dengan membaca serta merenung inti ajaran dalam
surat Nichiren.

II. AGAMA PEMBANGUNAN AKHLAK

 Menggabungkan ajaran agama-agama besar.


 Setiap agama mengajar manusia berbuat baik.
 Biasanya dianuti oleh golongan kaya.

III. AGAMA ISLAM

 Islam datang pada abad ke-7.


 Orang Cina Islam dianggarkan melebihi 60 juta.
 Islam dianuti oleh orang Hui.
 Masih memegang kepada budaya.
 Contoh:

o Warna merah dicatnya kepada masjid.


o Gunakan penyepit dan makan dengan chosptik.

IV. AGAMA KRISTIAN

 Kristian Katholik sampai pada abad ke-13.


 Kristian Protestan sampai pada abad ke-19.
 Anak muda tertarik kepada agama ini.
 Mazhab di Malaysia ialah Protestan.

V. ATEISME

 Menafikan kewujudan Tuhan.


 Tuhan hanya merupakan ciptaan manusia menerusi khayalan.
 Mereka akan buangkan tradisi orang Cina.
KOSMOLOGI DALAM MASYARAKAT CHINA

a. Tian

 Tian merujuk kepada langit ( Heaven )dan penghuraian tentang Syurga.


 Dewa Tian merupakan Dewa terpenting serta tertinggi seperti langit.
 Mempunyai kuasa menentukan perjalanan hidup seseorang.
 Dikaitkan dengan pemerintah seluruh dunia.
 Dirujuk kepada teori metafizik China.
 Dirujuk sebagai prinsip moral seperti cintakan keamanan,keadilan dan pemerintahan

b. Di/Ti

 Merujuk kepada bumi.


 Sebagai pelengkap kepada konsep Tian di mana Di bertindak sebagai
penjaga/pemelihara.

c. Dao/Tao

 Merujuk kepada jalan/lorong yang memandu manusia kearah kebaikan.


 Fahaman Confucious mengaitkan Dao dengan tabiat / kelakuan baik atau buruk
seseorang.
 Menurut Konfusius : konsep tatatertib moral yang mesti dipatuhi oleh individu,ia
sejenis pentadbiran yang dapat menjamin kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
 Menurut Daoisme : secara metafizik, iaitu puncautama kehidupan (Tuhan) &
pencapaian ketahap penyatuan dengan Dao (to become one with Dao) merupakan
pencapaian tertinggi dalam pembinaan diri seseorang.
 T’ien dan Di juga berasal dari Dao.

d. Konsep Yin dan Yang

 Merupakan kuasa yang berlawanan, Yin mewakili perempuan – pasif, sejuk,


gelap, basah, lembut. Manakala Yang mewakili lelaki – aktif, panas,
cerah,kering, keras.
 Dalam bentuk fizikal Yang – langit dan Yin – bumi.
 Konsep ini dianjurkan oleh Daoisme.

e. Konsep “The Golden Mean” atau Chung

 Merujuk kepada sesuatu yang paling sesuai, tepat, terbaik dalam sesuatu
keadaan.
 Menekankan kesederhanaan, keseimbangan bagi mewujudkan keharmonian alam
semesta.
 Tidak menyetujui kekerasan sebagai jalan penyelesaian.

f. Konsep The Grand Unity atau Ta Tung


 Merujuk kepada prinsip/cara mengelakkan kesakitan dan penderitaan serta cara
mendapatkan keseronokan yang maksima.
 Pencapaian yang paling sempurna iaitu tahap keharmonian yang diibaratkan sebagai
Jalan Agung. Iaitu,dunia yang boleh dikongsi oleh manusia sejagat secara adil.

Anda mungkin juga menyukai