Anda di halaman 1dari 4

Borang Senarai Semak

Nama murid

Mata Pelajaran

Tarikh

Masa

Item

Perkara yang diperhatikan

Pemerhatian
Ya

Bertanya mengenai topik pengajaran

Menjalankan aktiviti
gembira

Menyiapkan tugasan yang diberi tanpa


dipaksa

Beri perhatian terhadap pengajaran guru

Menjawab soalan yang diajukan oleh


guru tanpa dipaksa

Tandatangan guru mata pelajaran :


..
(CIK JACQUAN BINTI TANIUS)

Tidak

dengan rasa

Tandatangan guru pemeriksa :

(CIK JECQVELINE PAULUS)

Borang Senarai Semak

Nama murid

Item

Perkara yang diperhatikan

Pemerhatian
Ya

Pelajaran

Bertanya
pengajaran

Menjalankan aktiviti dengan rasa


gembira

Menyiapkan tugasan yang diberi


tanpa dipaksa

Beri perhatian terhadap pengajaran


guru

Menjawab soalan yang diajukan


oleh guru tanpa dipaksa
:

Tarikh

Masa

mengenai

topik

Tidak

Mata

Item

Perkara yang diperhatikan

Pemerhatian
Ya

Bertanya
pengajaran

Menjalankan aktiviti dengan rasa


gembira

Menyiapkan tugasan yang diberi


tanpa dipaksa

Beri perhatian terhadap pengajaran


guru

Menjawab soalan yang diajukan


oleh guru tanpa dipaksa

Tandatangan guru mata pelajaran :


..
(CIK JACQUAN BINTI TANIUS)

mengenai

topik

Tandatangan guru pemeriksa :

(CIK JECQVELINE PAULUS)

Borang Senarai Semak


Nama murid

Mata Pelajaran

Tarikh

Masa

Tidak

Tandatangan guru mata pelajaran :


..
(CIK JACQUAN BINTI TANIUS)

Tandatangan guru pemeriksa :

(CIK JECQVELINE PAULUS)

Anda mungkin juga menyukai