Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA
TEMA

Alam sekitar

TAHUN

TAJUK

Keindahan Air Terjun

MASA

8.00- 9.00 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.6.2

OBJEKTIF

Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk


menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila.

Murid dapat berbicara menggunakan ayat tunggal atau majmuk untuk


menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang indah secara
lisan.

1. Paparan klip video Air Terjun. Bersoal jawab tentang


pengalaman murid berkelah di air terjun.
2. Murid diminta menyatakan maklumat berkaitan gambar kawasan
air terjun yang dipaparkan menerusi slaid powerpoint.

AKTIVITI

3. Murid berbicara dalam kumpulan menggunakan ayat tunggal


atau majmuk pengalaman murid berkelah di air terjun dengan
menggunakan bahasa yang indah secara lisan.
4. Wakil setiap kumpulan membuat kesimpulan berdasarkan
perbicaraan yang telah dilakukan dalam kumpulan masingmasing .
5. Murid melengkapkan latihan dalam buku latihan
Ilmu : Geografi
PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : berdikari, bertanggungjawab dan bekerjasama


EMK : kreativiti dan Inovasi
KB

: menghubungkaitkan dan menjana idea

Penilaian : Murid murid menyampaikan maklumat tentang pengalaman


berkelah di air terjun dengan menggunakan bahasa yang indah.