Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN SEMINAR ASEAN KOMUNITI 2014

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

SEMINAR ASEAN KOMUNITI 2014


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

TARIKH

: 13 OGOS 2014

MASA

: 8.00 PAGI

TEMPAT

: DEWAN SEKOLAH SERI PUTERI CYBERJAYA , SELANGOR

PROGRAM KESEDARAN DAN PROGRAM BERFOKUS ASEAN KOMUNITI KPM


1.1 LATAR BELAKANG
1.

Mesyuarat panitia pada 12 Mac menegaskan pelaksanaan program kesedaran, publisiti


dan promosi ASEAN Komuniti di peringkatsekolah, InstitutPendidikan Guru (IPG)
danMatrikulasi.

1.2 KONSEP
2.

Berkonsepkanmemberikesedaran, publisitidanpromosiberkaitan ASEAN Komuniti.

1.3 OBJEKTIF
3.

Melaksana program kesedaran, publisitidanpromosiberkaitan ASEAN Komuniti di


peringkatsekolah, IPG danMatrikulasi.

4.

Melaksana program berfokusmelibatkannegara ASEAN peringkat KPM.

5.

Meningkatkanpengetahuandankesedaranmuridberkaitan ASEAN Komuniti.

1.4 FOKUS PROGRAM


6.

KPM, JPN, PPD dansekolahmemberifokus program seranta ASEAN melalui program;


6.1

Program kesedaran ASEAN iaitu program meningkatkankesedaran,


publisitidanpromosiberkaitan ASEAN Komunitipadatahun 2014.

6.2

Program
focus
utama
KPM

iaitu
fokusutamamelibatkannegara-negara ASEAN padatahun 2015.

program

1.5 ATURCARA SEMINAR


TARIKH
TEMPAT
MASA
SASARAN

: 13 OGOS 2014
: SEKOLAH SERI PUTERI, CYBERJAYA, SELANGOR
: 8.00 PAGI
: SEMUA MURID SEKOLAH SERI PUTERI, CYBERJAYA, SELANGOR

MASA

AKTIVITI

8.00 pagi
8.40pagi
8.50 pagi

PendaftaranPeserta
KetibaanTetamu
KetibaanYBhg. Dato Haji Sufaat bin Tumin
TimbalanKetuaPengarahPelajaran Malaysia

9.00 pagi

AluanPengerusiMajlis
NyanyianlaguNegaraku
BacaanDoa
Ucapan
YBhg. Dato Haji Sufaat bin Tumin
TimbalanKetuaPengarahPelajaran Malaysia

9.45

10.45 pagi Pembentangan


PengenalandanKonsepAseanKomunitiserta
AseanKomuniti 2014/2015

Program

oleh : En. MohdZamruni bin Khalid


TimbalanKetuaPengarah
BahagianHubunganLuar
SekretariatKebangsaan ASEAN Malaysia
KementerianLuarNegeri
10.45 11.45 pagi

Pembentangan
Konsepdan program pendidikanAseanKomuniti 2014 dan
2015
Oleh : Pn.AidawatibtMistar
TimbalanSetiausahaBahagian
BahagianDasardanHubunganAntarabangsa
KementerianPendidikan Malaysia

11.45 1.00 t.hari

Pembentangan
ASEAN danSeameoSen
Oleh : Dr. YasminbtHusin

PengarahSeameoSen
Aktivitiserantadan program berfokusAsean
Komuniti 2014 dan 2015
oleh : Tn. Hj. Mohamed Yamin bin Mohamed Yusof
TimbalanPengarah
BahagianPengurusanSekolahHarian
KementerianPendidikan Malaysia

1.6 PERBELANJAAN KEWANGAN

No

Perkara

Kuantiti

Harga/Unit
(RM)

Jamuan Makan dan


minum VVIP,Urus
setia,Peserta

250

35.00

1.7 RUMUSAN

1.8 LAMPIRAN
* GAMBAR DI SEPANJANG PROGRAM

Jumlah
Harga
(RM)
8750.00