Anda di halaman 1dari 10

Latih Tubi Soalan Klon UPSR 2015 [Matematik Kertas 2] Set 1

SK Beliong
Nyatakan bilangan bucu.
1. Nyatakan nilai digit 4 dalam nombor 43
(1
291.
markah) Nyatakan bilangan satah rata.
(1 markah)
(1
markah)
___________________________________________
2. Rajah menunjukkan satu garis nombor.

Nyatakan nilai K.
(1
markah)
___________________________________________
3. Rajah menunjukkan waktu makan
malam Iqbal.

1. Nyatakan nilai digit 3 dalam nombor 1


358 920.

1. Nyatakan nilai digit 8 dalam nombor


798 000.

(1 markah)
___________________________________________
2. Rajah menunjukkan satu garis nombor.

(1 markah)
___________________________________________
2. Rajah menunjukkan satu garis nombor.

Nyatakan nilai Y.

Nyatakan nilai X.

(1 markah)
___________________________________________
3. Rajah menunjukkan waktu latihan bola
Shamil
pada waktu petang.

(1 markah)
___________________________________________
3. Rajah menunjukkan waktu Mahathir
pelajaran
pada waktu malam.

Tulis waktu itu dalam sistem 24 jam.


(1 markah)
___________________________________________
4. Rajah menunjukkan sebuah kuboid.

Tulis waktu itu dalam sistem 24 jam.


(1 markah)
___________________________________________
4. Rajah menunjukkan sebuah pyramid.

Tulis waktu itu dalam sistem 24 jam.


(1 markah)
___________________________________________
4. Rajah menunjukkan sebuah silinder.

Nyatakan bilangan sisi.


(1 markah)
7
5. Tukarkan 8
kepada nombor
100

5. Tukarkan 4

80
kepada nombor
100

perpuluhan.

perpuluhan.

(1
markah)
___________________________________________
6.
409 x 37 =

(1 markah)
___________________________________________
6.
317 x 27 =

(1
markah)
___________________________________________

(1 markah)
___________________________________________

5. Tukarkan 4
perpuluhan.

45
kepada nombor
100

(1 markah)
___________________________________________
6.
708 x 19 =

(1 markah)
___________________________________________

(2
markah)
7.

3
2
2

=
9
9

7.

1
3
4

=
9
9

(2
markah)
___________________________________________
8.
6.71 + 19.6 =

(2
markah)
___________________________________________
8.
40 + 19.6 =

(2
markah)
___________________________________________
9. Hitung 1.27L 10
Beri jawapan dalam ml.

(2
markah)
___________________________________________
9. Hitung 2.48L 10
Beri jawapan dalam ml.

(2 markah)
7.

1
5
5

=
7
7

(2
markah)
___________________________________________
8.
12.8 + 33 =

(2 markah)
___________________________________________
9. Hitung 22.94L 100
Beri jawapan dalam ml.

(2 markah)

(2 markah)

(2 markah)

10. RM 12 + 55 sen + RM 2.50 =

10. RM 14 + 75 sen + RM 1.50 =

10. RM 198 + 20 sen RM 4.50 =

(2
markah)
___________________________________________
11. 6 hari x 10 =

(2
markah)
___________________________________________
11. 19 hari x 5 =

(2 markah)
___________________________________________
11. 18 hari x 5 =

(2
markah)
___________________________________________
12. Hitung 5.03 km 650 m.
Beri jawapan, dalam m.

(2
markah)
___________________________________________
12. Hitung 8.91 km 805 m.
Beri jawapan, dalam m.

(2 markah)
__________________________________________
12. Hitung 2.95 km 56 m.
Beri jawapan, dalam m.

(2 markah)

13.

840 2 X 3 =

(2
markah)
___________________________________________
14. (112 + 84) 14 =

(2
markah)
___________________________________________

13.

620 2 x 8 =

(2
markah)
___________________________________________
14. (320 + 48) 16 =

(2
markah)
___________________________________________

13.

580 2 x 6 =

(2 markah)
___________________________________________
14. (540 + 54) 18 =

(2 markah)
___________________________________________

15. Rajah menunjukkan segiempat tepat


JKLM dan
segitiga bersudut tegak LKN.
4

Hitung isipadu air, dalam ml, yang


perlu
dituangkan dalam bikar J ke bikar K
supaya kedua
dua bikar mengandungi isipadu ayng
sama.
15. Rajah menunjukkan segiempat tepat
JKLM dan
segitiga bersudut tegak LKN.

6
Jika JKN ialah garis lurus. Panjang KN
sama
dengan panjang KL. Hitung luas, dalam
cm3,
kawasan yang berwarna.

10

(3
markah)
___________________________________________
16. Rajah menunjukkan isipadu air dalam
bikar J dan
bikar K.

825
ml

475
ml

975
ml

525
ml

Hitung isipadu air, dalam ml, yang


perlu
dituangkan dalam bikar J ke bikar K
supaya kedua
dua bikar mengandungi isipadu ayng
sama.
15. Rajah menunjukkan segiempat tepat
JKLM dan
segitiga bersudut tegak LKN.
8

Jika JKN ialah garis lurus. Panjang KN


sama
dengan panjang KL. Hitung luas, dalam
cm3,
kawasan yang berwarna.
12

Jika JKN ialah garis lurus. Panjang KN


sama
dengan panjang KL. Hitung luas, dalam
cm3,
kawasan yang berwarna.
(3
markah)
___________________________________________
16. Rajah menunjukkan isipadu air dalam
bikar J dan
bikar K.

17. Rajah menunjukkan koleksi tiga jenis


bentuk.

(3
markah)
___________________________________________
16. Rajah menunjukkan isipadu air dalam
bikar J dan
bikar K.

675
ml

325
ml

Hitung isipadu air, dalam ml, yang


perlu
dituangkan dalam bikar J ke bikar K
supaya kedua
dua bikar mengandungi isipadu ayng
sama.

Hitung peratusan
seluruh koleksi
itu.

daripada
Hitung peratusan
seluruh koleksi
itu.

daripada

(3 markah)
___________________________________________
(3 markah)
___________________________________________

(3
markah)
___________________________________________
17. Rajah menunjukkan koleksi tiga jenis
bentuk.
(3
markah)
___________________________________________

(3
markah)
___________________________________________
17. Rajah menunjukkan koleksi tiga jenis
bentuk.

Nurasyima mula ulangkaji pada pukul


2.15 p.m.
Pada pukul berapa dia selesai ulangkaji
pelajarannya?
18. Rajah menunjukkan harga sebatang
raket dan
Sebiji bulu tangkis.
Alya ada RM 100. Dia membeli dua
batang
raket dan 5 biji bulu tangkis.
Berapakah baki
wang Alya?

Hidayah ada RM 100. Dia membeli


satu batang
raket dan 9 biji bulu tangkis.
Berapakah baki
wang Hidayah?

Hitung peratusan bentuk selain


daripada
seluruh koleksi itu.

(3 markah)
___________________________________________
18. Rajah menunjukkan harga sebatang
raket dan
Sebiji bulu tangkis.

RM 2.30

(3 markah)
___________________________________________
19. Jadual menunjukkan masa yang
diambil oleh
Nurasyima untuk mengulangkaji
pelajarannya.
Subjek
Masa
diambil
Matemati 2 jam 30
k
minit
Sains

1
jam
2

(3 markah)
___________________________________________
19. Jadual menunjukkan masa yang
diambil oleh
Atiqah untuk mengulangkaji
pelajarannya.

Subjek
Matemati
k
Sains

Masa
diambil
1 jam 45
minit
3
jam
4

Atiqah mula ulangkaji pada pukul 1.15


p.m.
Pada pukul berapa dia selesai ulangkaji
pelajarannya?
18. Rajah menunjukkan harga sebatang
raket dan
Sebiji bulu tangkis.

(3 markah)
___________________________________________
19. Jadual menunjukkan masa yang
diambil oleh
Iqbal untuk mengulangkaji
pelajarannya.
Subjek
Masa
diambil
Matemati 1 jam 15
k
minit
Sains

3
jam
4

Iqbal mula ulangkaji pada pukul 3.30


p.m.
Pada pukul berapa dia selesai ulangkaji
pelajarannya?

RM 45

S
4.2
T
3.4
U
7.6
Hitung purata isipadu air dalam
sebuah bekas.

RM 1.30

(3 markah)
___________________________________________

Syafiqah ada RM 100. Dia membeli


satu batang
raket dan 3 biji bulu tangkis.
Berapakah baki
wang Syafiqah?

(3 markah)
___________________________________________
20. Jadual menunjukkan isipadu air dalam
4 buah
Bekas R, S, T dan U.
Beka Isipadu air
s
(L)
R
8

(3 markah)
___________________________________________
20. Jadual menunjukkan isipadu air dalam
4 buah
Bekas R, S, T dan U.
Beka Isipadu air
s
(L)

R
6
S
4.2
T
7.4
U
9.6
Hitung purata isipadu air dalam
sebuah bekas.

(3 markah)
___________________________________________

(3 markah)
___________________________________________
20. Jadual menunjukkan isipadu air dalam
4 buah
Bekas R, S, T dan U.
Beka Isipadu air

s
(L)
R
6
S
9.2
T
8.4
U
1.6
Hitung purata isipadu air dalam
sebuah bekas.

(3 markah)
___________________________________________

Anda mungkin juga menyukai