Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP JENGKA 2

26400 BANDAR JENGKA, PAHANG.

HUBUNGAN ANTARA
HEAD COUNT ROOT COUSE ANALYSIS
AND INTERVATION PROGRAMME

NAMA GURU
MATA PELAJARAN :
TAHUN

WAN MOHD MUHAIDI BIN WAN ISHAK


SAINS
: 6 ARIF

ANALISIS MATA PELAJARAN

UJIAN/PEPERIKSAAN
: Percubaan UPSR
TARIKH
: Julai 2015
KELAS
: 6 ARIF
Kod
MP

0
1
8

Mata Pelajaran

CalonDa
ftar

SAINS

34

CalonA
mbil

34

1
2

BIL
lULU
S

1
34 0 0
5

BIL
GAGA
L

GPS

PROBLEM STATEMENT

M/Pelajaran TOV
berasaskan RC

JumlanMur
id

SAINS

Problem Statement

34

12

15

HC
Intervention

12 orang muridmendapat
B&
15 orang muridmendapat
c

12 orang murid masih berada digred B dan 15 orang murid masih berada di gred
C

ISHIKAWA MAP (PENGESANAN)

Kelemahan soalan bahagian


B : (Pemerhatian Lain)

Kelemahan soalan bahagian


B : Inferens

12 orang
muridmenda
pat B &
15 orang
muridmenda
pat c

Kelemahan soalan Bahagian


B:
(Hubungan
Berdasarkan Kenyataan)

Kelemahan Topikal Tahun 4,


5 & 6 bagi Soalan Bahagian
A

PLAN TINDAKAN PENGESANAN

HEA
D
COU
NT

PLAN
-

27

27

27

Memberikan latihan Modul Soalan bahagian B yang


merangkumi bentuk soalan:
1. Pemerhatian dan pemerhatian lain
2. Inferens
3. Kesimpulan, hubungan dan hipotesis berdasarkan
kenyataan
4. Serta gabungan soalan pembolehubah berdasarkan
rangsangan gambar

DO
Tim
e
Pri
me

10ha
ri

Menggunakan Modul Pasti A Yayasan Pahang

10ha
ri

Membuat Latihan peperiksaan Menggunakan Soalan BK


Terengganu dan Buku Soalan Percubaan Terengganu

10ha
ri

CHE
CK

ACTI
ON