Anda di halaman 1dari 5

KATA KERJA PASIF

TIDAK MENGGUNAKAN IMBUHAN


MENGGUNAKAN KATA GANTI DIRI
(KGND) 1 DAN KGND KE-2
BERIMBUHAN di- DAN
MENGGUNAKAN KATA SENDI OLEH
SERTA KGND KE-3.

Transitif Aktif

Transitif Pasif Diri


Pertama
(Tiada Imbuhan)

Saya menonton
perlawanan bola
sepak.
Kami membantu orang Orang tua itu kami
tua itu.
bantu.
Aku akan mengikuti
orang itu.

Orang itu akan aku ikuti.

Transitif Aktif

Transitif Pasif Diri


Kedua
(Tiada Imbuhan)

Kamu mesti
membantu orang itu.

Orang itu mesti kamu


bantu.

Anda perlu mengisi


borang ini.

Borang ini perlu anda isi.

Engkau patut
menyimpan wang ini.

Wang ini patut engkau


simpan.

Transitif Aktif

Mereka menyiapkan
projek itu.

Transitif Pasif Diri


Ketiga
(Imbuhan di kata
sendi oleh)
Projek itu disiapkan oleh
mereka.

Anjing itu mengekori Puan Ani diekori oleh


Puan Ani.
anjing itu.