Anda di halaman 1dari 6

Contoh Soalan berkaitan dengan Peraturan Bengkel

Soalan Objektif

1.
 Rambut mestilah pendek dan kemas
 Menggunakan kasut bertutup
 Dapatkan kebenaran guru sebelum memasuki
bengkel

Antara berikut, yang manakah BENAR mengenai kenyataan di atas?


A. Keselamatan diri
B. Keselamatan am
C. Keselamatan alatan dan bahan
D. Keselamatan asas

2. Alat pemadam api amat penting dan hanya digunakan untuk situasi-situasi
tertentu sahaja. Susun dengan betul langkah-langkah mudah bagi menggunakan
alat pemadam api.

i. Buka semua tingkap untuk membolehkan udara segar masuk


ii. Tekan tuil atas alat pemadam
iii. Tanggalkan alat keselamatan dari pemadam api
iv. Semburkan ke arah api dengan cara menyapu (sweep)
v. Acukan muncung alat ke pangkal api

A. i, ii,iii,iv,v
B. ii,iv,v,i,iii,
C. iii,v,ii,i,iv
D.iii,v,i,ii,iv
3. Alat pemadam api mempunyai beberapa jenis antaranya A, B, C dan D. Apakah
jenis kebakaran yang sesuai untuk dipadamkan menggunakan alat pemadam api
jenis A?
i. Kebakaran kertas
ii. Kebakaran kayu
iii. Litar pintas
iv. Kebakaran logam

A. i dan ii C. ii dan iv

B. ii dan iii D. iii dan iv

4. Ahmad sedang dalam perjalanan menuju ke bengkel logam yang terletak


bersebelahan dengan tandas lelaki di sekolahnya. Ketika dia hendak memasuki
bengkel, dia terlihat api yang mula membakar alatan-alatan di dalam bengkel
tersebut. Antara berikut, alat pemadam api kelas manakah yang sesuai
digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut?
A. Kelas A
B. Kelas B
C. Kelas C
D. Kelas D

5. Antara penyataan berikut, yang mankah adalah SALAH mengenai keselamatan


diri dalam bengkel?

A. Pakai apron dan kasut getah yang bertutup


B. Murid dibenarkan berlari di dalam bengkel
C. Jangan bermain @ bergurau senda di dalam bengkel
D. Amalan bekerjasama dan saling membantu sesame ahli kumpulan
6.

Carta di atas merupakan carta pengurusan yang baik di dalam bengkel. Apakah x?

A. Ketua kelas
B. Ibu bapa
C. Pengawas
D. Penolong formen

7. Antara penyataan berikut, yang mankah adalah SALAH mengenai keselamatan


diri dalam bengkel?

E. Pakai apron dan kasut getah yang bertutup


F. Murid dibenarkan berlari di dalam bengkel
G. Jangan bermain @ bergurau senda di dalam bengkel
H. Amalan bekerjasama dan saling membantu sesame ahli kumpulan

8. Amalan 4M adalah penting dalam pengurusan bengkel. Antara berikut, yang


manakah BUKAN amalan 4M?

A. Membersih C. Mencari maklumat


B. Menyusun atur D. Mendisiplin
9. Bengkel KH yang selamat dan selesa membolehkan guru menjalankan sesi P&P
dengan berkesan. Berikut merupakan ciri-ciri bengkel kemahiran yang kondusif,
KECUALI…
A. Lantai kering dan tidak berminyak
B. Peredaran udara yang baik
C. Pencahayaan yang cukup
D. Memudahkan murid keluar masuk bengkel

10. Keselamatan alatan dan bahan.

Gergaji

Sesiku L

Pembaris keluli

Pemutar skru

Berdasarkan peralatan-peralatan bengkel di atas, yang manakah adalah cara


penyimpanan yang paling sesuai ?
A. Penyimpanan di dalam almari
B. Penyimpanan secara tergantung pada ruangan yang disediakan
C. Penyimpanan di dalam stor Kemahiran Hidup
D. Biarkan peralatan di atas meja
Soalan Struktur

Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang disediakan di dalam kotak.

bengkel basah beracun Formen direkodkan kecederaan

kebakaran kecil keselamatan kerja amali kotak pertolongan cemas

membersih menyusun atur mendisiplin menilai terbakar

1. Pengurusan _____________________ yang baik dapat membantu kelancaran


pelaksanaan tugasan semasa kerja amali.

2. Peraturan ________________________ semasa didalam bengkel mestilah


dipatuhi.

3. Semangat bekerjasama semasa melakukan ___________________ dan


membersihkan bengkel harus dipupuk di dalam diri.

4. _________________ dilantik oleh guru dan terdiri daripada pelajar.

5. Bahan yang mudah ___________________ dan ______________________


mestilah diasingkan dan disimpan di dalam almari yang berkunci.

6. Amalan 4M yang mesti dipatuhi semasa bekerja di bengkel Kemahiran Hidup


ialah___________________,__________________,____________________
dan ___________________.
7. Pastikan tangan tidak ___________________ apabila menggunakan peralatan
eletrik.

8. Sebarang kehilangan atau kerosakan alatan atau bahan perlu dilaporkan kepada
guru untuk _______________.

9. _______________________ perlu diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan


mudah diambil apabila berlaku kemalangan atau _______________________.

10. Alat pemadam api digunakan untuk memadam _______________________


sebelum merebak menjadi besar.