Anda di halaman 1dari 3

kebaikan menerapkan elemen SDP ke dalam PnP Sains

Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya


menggabungkan tiga elemen penting. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual,
seni pergerakan dan juga seni muzik. Dalam seni visual ianya lebih melibatkan
lukisan, manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam
sesuatu aktiviti. Dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang
terhadap muzik yang didengari.
Saya merupakan pelajar PISMP major sains. Antara kebaikan
menerapkan elemen SDP dalam pengajaran dan pembelajaran sains ialah
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Saya akan
mengaplikasikan seni muzik dalam pengajaran saya. Irama merupakan elemen
yang terdapat dalam seni muzik. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang
berlaku secara berulang. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita
mendengar muzik. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan
mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali.
Sebagai contoh, semasa mengajar tajuk kegigian saya akan menerapkan
pengetahuan tentang kesihatan gigi. Selepas mengajar, saya akan memainkan
lagu gosok gigi untuk murid. Saya akan mengajar bagaimana untuk menyanyi
lagu itu dan meminta murid untuk menyanyi bersama-sama. Penerapan SDP
seperti ini, akan menjadikan kelas yang diajar lebih menarik dan murid akan
berasa lebih gembira. Semua murid pasti akan terhibur dan dapat mengingat isi
pelajaran yang diajar dengan lebih jelas.
Selain itu, penerapan unsur SDP dalam proses pengajaran dan
pembelajaran juga akan dapat menglibatkan pelajar secara aktif dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Salah satu seni yang perlu diterapkan ialah seni
pergerakan. Aktiviti Seni pergerakan yang terancang dan persekitaran yang
kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan
potensi murid ke tahap optimum. Seni pergerakan juga bertujuan membantu
murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan
kecergasan. Sebagai contoh, semasa mengajar topic pergerakan haiwan, saya

akan meminta pelajar untuk keluar ke depan untuk menunjukkan bagaimana


pergerakan haiwan. Contohnya, apabila saya menyebut nama harimau, murid
perlu merangkak dan berjalan seperti harimau. Saya percaya sekiranya
penerapan unsur SDP dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan,
pelajar akan menglibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Selain itu, penerapan unsur SDP dalam kelas juga dapat meningkatkan
minat pelajar terhadap pembelajaran . Saya percaya bahawa semua kanakkanak suka melukis dan mewarna, kerana aktiviti ini merupakan aktiviti yang
digemar oleh saya semasa saya belajar di sekolah rendah. Contohnya, samasa
saya mengajar subjek yang berkaitan dengan haiwan. Saya boleh meminta
pelajar untuk melukis haiwan yang disukainya dan mewarnakan. Pelajar mesti
akan tertarik dengan pengajaran guru dan melaksanakan aktiviti melukis dan
mewarna yang diberi dengan baik kerana mereka mempunyai minat pada aktiviti
tersebut. Justeru itu, saya yakin bahawa penerapan unsur SDP dalam
pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar murid-murid.
Di samping itu, kelas kami juga tidak akan membosankan pelajar
sekiranya unsur SDP diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Berbanding dengan pengajaran yang lama seperti cara chalk and talk,
sekiranya saya menerapkan unsur SDP dalam kelas, murid akan menyanyi dan
mendengar lagu, sekiranya saya mengaplikasikan unsur muzik. urid akan dapat
untuk membuat pergerakan ataupun menari, sekiranya saya memilih seni
pergerakan dan murid boleh melukis dan mewarna dengan suka hati kerana seni
visual juga merupakan salah satu unsur dalam SDP. Murid pastinya tidak akan
berasa bosan kerana mereka dapat belajar dengan pelbagai cara dan pelbagai
aktiviti dapat dijalankan dalam kelas.
Penerapan unsur SDP dalam pengajaran saya juga akan
memperkembangkan daya imaginasi pelajar. Subjek sains mempunyai beberapa
tajuk yang memerlukan pelajar untuk berbincang dalam kumpulan dan
membentangkan hasil perbincangan kumpulan sendiri. Sebagai contoh, semasa

guru mengajar tajuk sistem pernafasan, guru akan mengajar tentang fungsi
organ. Guru boleh membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk
membincangkan apakah fungsi organ pernafasan. Selepas itu, guru meminta
murid untuk berbincang dalam kumpulan, dan melukiskan rupa organ tersebut.
Murid dalam kumpulan akan bekerjasama dan melukis organ tersebut dan
mewarnakan gambar organ tersebut. Aktiviti seperti ini akan mengembangkan
daya imaginasi pelajar semasa mereka mewarna dan melukis gambar organ
tersebut.
Secara kesimpulannya, seni dalam pendidikan adalah sangat penting
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana, pengajaran seni
dalam pendidikan dapat memupuk minat pelajar serta menjadikan proses
pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan dan tidak lagi membosankan.
Oleh itu, guru harus mengaplikasikan seni dalam pengajaran untuk memastikan
penyampaian pengajaran guru tersebut dapat merangsang kearah pembelajaran
yang berkesan. Di samping dapat mengalakkan pelajar bergerak aktif ketika
proses P&P ini berlangsung kerana tertarik dengan kaedah yang digunakan ini.

Anda mungkin juga menyukai