Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA

BULAN PUSAT SUMBER


SMK TAMAN MUTIARA RINI 2
2011
1.0 PENGENALAN
Pusat Sumber Sekolah merupakan salah satu nadi utama dalam menjamin
keberhasilan pelajar dan kecemerlangan sekolah. Sejak sekian lama, penubuhan Pusat Sumber
yang dimulai dengan perpustakaan sentiasa mengalami perubahan dan anjakan demi
menjamin keberkesanan dan fungsinya dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran
yang berkesan. Selain mewujudkan prasarana Pusat Sumber yang sesuai dan menarik, minat
para pelajar untuk mengunjungi Pusat Sumber juga haruslah sentiasa disemai dan dipupuk
dari masa ke semasa. Pelbagai program dapat dianjurkan oleh pihak sekolah dan Pusat
Sumber sendiri untuk menarik minat pelajar untuk mengunjungi Pusat Sumber seterusnya
menggunakan Pusat Sumber sebagai salah satu sumber ilmu.

2.0 NAMA PROGRAM


Bulan Pusat Sumber Sekolah SMK Taman Mutiara Rini 2

3.0 MATLAMAT
Menarik minat para pelajar untuk mengunjungi seterusnya menggunakan Pusat Sumber
Sekolah sebagai salah satu wadah pembelajaran yang efektif dan berfungsi.
4.0 OBJEKTIF
i.
Menambahkan pengetahuan pelajar mengenai Pusat Sumber Sekolah
ii.
Menarik minat pelajar untuk mengunjungi seterusnya menggunakan Pusat Sumber
iii.

Sekolah dengan berkesan


Melatih para pengawas Pusat Sumber Sekolah untuk menganjurkan dan

iv.

mengendalikan program.
Mengeratkan hubungan sesama Pengawas Pusat Sumber dan para pelajar sekolah.

5.0 TEMA
PUSAT SUMBER CEMERLANG PEMANGKIN GENERASI TERBILANG
6.0 TARIKH PELAKSANAAN
Sepanjang bulan Julai 2011
7.0 TEMPAT

Sekitar SMK Taman Mutiara Rini 2, Johor Bahru.


8.0 SASARAN PESERTA
Semua pelajar SMK Taman Mutiara Rini 2
9.0 AKTIVITI DAN PROGRAM
BIL
1.

NAMA

OBJEKTIF

KAEDAH PELAKSANAAN

PROGRAM
Majlis
Menghebahkan kepada Majlis perasmian akan diadakan pada hari
Perasmian

semua pelajar

Isnin 4 Julai 2011 ketika perhimpunan

mengenai bulan Pusat

rasmi.

Sumber Sekolah
2.

Kuiz PSS

Menambahkan ilmu
pengetahuan pelajar
mengenai PSS

Dua soalan mengenai PSS akan diberikan


kepada pelajar pada waktu perhimpunan
sekolah pada setiap hari khamis.
Pelajar yang dapat menjawab dengan tepat
akan diberi hadiah.

3.

Treasure
Hunt

Mengeratkan hubungan Akan dijalankan pada hari Sabtu 9 Julai


antara Pengawas
Pusat Sumber dan
pelajar
Menambahkan ilmu

2011.
10 kumpulan peserta terdiri daripada 3
orang pelajar akan dipilih berdasarkan

penyertaan terawal.
pengetahuan pelajar Aktiviti akan diadakan di sekitar sekolah.
Lima checkpoint akan diwujudkan dan
mengenai PSS
pelajar perlu melepasi semua check point
dan menyiapkan tugasan di setiap check
point.
Hadiah akan diberi kepada 3 kumpulan
pertama yang berjaya menyiapkan
kesemua tugasan dengan tepat.

4.

Pengunjung Menarik minat pelajar Semua pelajar yang mengunjungi PSS akan
bertuah

untuk mengunjungi
Pusat Sumber
Sekolah

diberikan slip untuk diisikan maklumat


peribadi.
Setiap hari, seorang pengunjung akan
dipilih secara rawak untuk menerima
hadiah.

5.

Pertandingan Menarik minat pelajar Program ini akan berlangsung sepanjang

Menulis
Ulasan Buku

untuk menggunakan
buku-buku di PSS
Mencungkil bakat
pelajar dalam

Peminjam

buku dan membuat ulasan mengenai buku


tersebut.
3 peserta terbaik akan menerima hadiah.

penulisan.
6.

bulan PSS.
Peserta dikehendaki meminjam sebuah

Menarik minat pelajar Setiap minggu, seorang pelajar yang

Terbanyak

untuk meminjam

Mingguan.

buku dari Pusat


Sumber Sekolah

meminjam buku paling banyak akan


dipilih sebagai pemenang.
Dua kategori disediakan iaitu kategori
pelajar sesi pagi dan pelajar sesi petang.

7.

Rekod
Bacaan
Nilam
Terbanyak

Memupuk sifat suka


membaca di kalangan
pelajar
Mencari calon untuk

10.0

Program

di dalam buku Nilam mereka dan


menyerahkannya kepada guru PSS

sebelum 29 Julai 2011


Pertandingan Nilam Hadiah akan diberikan kepada 3 peserta
Peringkat Daerah

8.

Pelajar dikehendaki merekod semua bacaan

2012
Mengumpul semula

yang mempunyai rekod nilam terbanyak.


Semua buku yang dipinjam tetapi sudah

Pengampuna

buku-buku yang tidak

melebihi tarikh pemulangan akan diterima

dipulangkan oleh

tanpa sebarang denda sepanjang minggu

PSS

pelajar

ke-2 dalam bulan Julai.

JAWATANKUASA PROGRAM
Penasihat

Pengerusi

En Zainal Bin Buang


(Pengetua SMK Taman Mutiara Rini 2)
Pn Bibi Aishah Binti Roslan
(Guru Media dan Perpustakaan,
SMK Taman Mutiara Rini 2)

Setiausaha

Pn Hadizah Binti Ahmad

Ahli Jawatankuasa :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

11.0

Kuiz PSS
:
Treasure Hunt
:
Pengunjung Bertuah
:
Ulasan Buku
:
Peminjam Terbanyak :
Rekod Nilam Terbanyak :
Minggu Pengampunan PSS :

ANGGARAN BELANJAWAN

Pendapatan

Noraliya Binti Ripin


(5PA)
Siew Jia Yin
(4SN)
Foo Sze Hui
(4SN)
Cornie Chin
(4SN)
Kanntini A/P Krishnan (2A)
Mohd Imran Bin Moh Shajahan (2B)
Amirul Ashraf Bin Naim (3A)

i.

Pusat Sumber Sekolah

RM 530.00

Perbelanjaan
i.
ii.

Majlis Perasmian
Banting
Hadiah
Kuiz PSS
Treasure Hunt
Pengunjung Bertuah
Ulasan Buku
Peminjam Terbanyak
Rekod Nilam Terbanyak

RM 50.00
(8 x RM 5)
(20 x RM 5)
(4 x RM 10)

JUMLAH

RM 530.00

Pengampu Program
nan PSS

Nilam Rekod

Terbanyak Peminjam

Buku Ulasan

g Bertuah Pengunjun

Tarikh
01.07.2011
02.07.2011
03.07.2011
04.07.2011
05.07.2011
06.07.2011
07.07.2011
08.07.2011
09.07.2011
10.07.2011
11.07.2011
12.07.2011
13.07.2011
14.07.2011
15.07.2011
16.07.2011
17.07.2011
18.07.2011
19.07.2011
20.07.2011
21.07.2011
22.07.2011
23.07.2011
24.07.2011
25.07.2011
26.07.2011
27.07.2011

Hunt Treasure

Program

Kuiz PSS

CARTA PELAKSANAAN PROGRAM


Perasmian Majlis

12.0

RM 40.00
RM 100.00
RM 100.00
RM 100.00
RM 40.00
RM 100.00

28.07.2011
29.07.2011
30.07.2011
31.07.2011
01.08.2011
02.08.2011

13.0

Penyampaian Hadiah

PENUTUP
Besarlah harapan pihak penganjur agar Bulan Pusat Sumber SMK Taman Mutiara

Rini 2 ini dapat berjalan dengan jayanya dan memberi impak seperti yang diharapkan.
Semoga dengan usaha yang sedikit ini akan menjadi titik permulaan kepada Pusat Sumber
SMK Taman Mutiara Rini 2 yang lebih cemerlang dan gemilang.

Disediakan Oleh:

.
Pn Bibi Aishah Binti Roslan
Guru Media dan Perpustakaan
SMK Taman Mutiara Rini 2
Johor Bahru

Disahkan Oleh:

Anda mungkin juga menyukai