Anda di halaman 1dari 14

UJIAN 2

KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 2


NAMA:______________________
TINGKATAN 2:_________________
Jawab semua soalan.

Bahagian A
1. Tandakan () pada tiga perkara yang berkaitan dengan etika kerja.
i

Amanah

ii

Cekap

iii

Menepati masa

iv

Berdisiplin

Patuh

[3

markah]
2. Rajah 1 menunjukkan carta alir perekaan projek.
Idea terbaik

A
Tidak
Sesi Kritik

Rajah 1

Ya
B
Tidak
Sesi Kritik
Ya
C

Padankan proses itu dengan menulis A,B atau C pada ruang yang
disediakan

Model awal

ii

Lakaran

iii

Lukisan kerja

[3
markah]
3. Tandakan () pada tiga kaedah pengumpulan maklumat dan data yang
betul di ruang yang disediakan
i

Melayari internet

ii

Pengalaman sendiri

iii

Menonton televisyen

iv

Perbincangan kumpulan

Pembacaan dan
penyelidikan

[3

markah]

4. Rajah 2 menunjukkan bacaan meter kWj

0 0 6 0 9

0 0 8 7 9

Jun

Julai

Kadar tarif
0.218 sen bagi 200 unit
pertama
Rajah 2
0.258 sen bagi 800 unit
berikutnya

a) Nyatakan bacaan semasa meter kWj itu.


.
[1
markah]

b) Hitung unit penggunaan elektrik pada akhir bulan Julai

..

[2
markah]
5. Rajah 3 menunjukkan satu litar skematik untuk projek elektronik

Rajah 3

Pembesar suara
LED
Kapasitor

Transistor
Bateri
Perintang tetap

Perintang boleh laras


IC
Diod

Nyatakan komponen yang terdapat dalam litar itu pada ruang yang
disediakan
i.
ii.
iii.

..
.
.
[3
markah]

6. Susun mengikut urutan yang betul langkah menggantikan sesendal pili


yang rosak dengan menulis 2,3 dan 4 pada ruang yang disediakan.
Langkah 1 dan 5 telah di beri.
i

Tutup punca bekalan air

ii

Keluarkan sesendal dan ganti sesendal baru

iii

Gunakan playar muncung tirus untuk keluarkan pelompat

iv

Buka nat kepala pili dengan sepana hujung terbuka

Pasang semula pelompat dan nat kepala pili

[3 5

markah]

7. Nyatakan nama alat lukisan teknik berikut dengan menulis jawapan


pada ruang yang disediakan.

i.

ii.

iii.

[3
markah]
8. Nyatakan tiga ciri utama memilih pasu untuk tanaman hiasan
i.

ii.

iii.

Bahagian B
9.

Rajah 10 menunjukkan lukisan sebuah bongkah yang didimensi dalam


unit milimeter.

Rajah 10
Berdasarkan Rajah 10,
a ) Lakarkan 3 sudut pandangan dan dimensikan objek itu diruang
jawapan yang
disediakan.
Gunakan skala 1 petak : 10 mm pada jawapan anda.
[7
markah]

b ) Nyatakan tiga alatan lukisan teknik yang digunakan untuk


melukis unjuran ortografik itu .
i.
ii.
iii.

[ 3 markah

10. Amin menghadapi masalah paras air dalam tangki simbah yang kurang
. Keadaan ini menyebabkan mangkuk tandas tidak dapat dicuci dengan
sempurna. Oleh itu, Amin perlu melaras air dalam tangki simbah.
B
A

a.

Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Amin untuk


melaras air dari aras A ke aras B.

[ 6 markah ]

b.

Berdasarkan rajah, namakan 4 bahagian-bahagian tangki simbah.


i.
ii.
iii.
iv.

..

[4
markah]

Kayu jerjak

11. Rajah 12 menunjukkan sebuah produk tempat meletak tuala mandi


yang basah dan dibuat tanpa kemasan.
Paku panel
Kayu beroti
7

Rajah 12
Berdasarkan Rajah 12 ,
(a)
Kenal pasti masalah pada produk dan cadangkan langkah
penyelesaiannya.

[8 markah ]
(b)
Namakan dua bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk
menghasilkan
produk tersebut supaya lebih berkualiti.
i.

..

ii.

..
8

[ 2 markah ]

SKEMA JAWAPAN (SET 1)KHB KT


Bahagian A
1

ii
iii

ii
iii

ii

iii

iv
v

879 @ 00879 unit

b)

879 609 (1m) = 270


unit

iv

LED

ii

Perintang

ii

iii

Transistor

iii

iv

Bateri @ sel kering

iv

Mana-mana 3 jawapan
7

a)

Jangka tolok

ii

v
8

Tuas pemegang benang

Sesiku T

Gigi penolak

iii

Sesiku set

Roda imbang

Sesuai dengansaiz pokok

ii

ii

Mempunyai lubang saliran

iii

iii

Mudah dibersihkan

iv

menarik

Harga berpatutan

1
0

ii
iii

iv
v

1
1

ringan

10

vi
Mana-mana 3 jawapan

1
2

1
4

1
7

ii

iii

ii

iii

ii

iii

1
3

1
5

1
8

ii

iii

ii

iii

Litar selari

ii

Litar Siri

iii

Litar Siri-Selari

16

1
9

Pasangkan soket pada bod litar

ii

Pateri pin soket IC

iii

Masukkan IC pada soket selepas


selesai memqteri

Takung minyak pelincir

ii

Palam isi minyak

iii

2
0

ii

iii

Palam buang minyak

Bahagian B
1. a) Lakaran 3 sudut pandangan.( skala : 1 kotak : 10 mm )

11

Cara pemarkahan :
3 sudut pandangan dilukis mengikut skala ( 3 markah )
Ada garisan binaan @ garisan tersembunyi ( 1 markah )
Dimensi panjang, tinggi dan lebar - ( 3 markah )
( 7
markah )
a) Tiga alatan lukisan teknik yang boleh digunakan untuk melukis lukisan itu
ialah :(3
markah )
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Papan lukis
Pensil
Sesiku T
Sesiku set 30/60
Jangka tolok
Pembaris
Pemadam
( mana-mana 3 daripada di atas )

2.
a. i. Takal berfungsi memindahkan kelajuan tinggi kepada rendah dan
sebaliknya.
Tali sawat berfungsi menghubungkan takal pemacu yang dipasang
pada enjin atau motor
elektrik dengan takal di pacu.
ii. Pada kedudukan I
iii. Takal pemacu yang berdiameter besar di pasang pada takal di pacu
berdiameter kecil akan
menghasilkan kelajuan yang tinggi.
b. i. Motor terus berputar
ii. Takal pemacu terus berputar
iii. Takal dipacu berhenti berputar
c. i. Mesin gerudi lantai
ii. Mesin tebu
iii. Mesin rumput
iv. Mesin basuh
(mana-mana 2 daripada di atas)
3. a)

i. Laraskan skru pelaras dengan pemutar skru.

(1

+ 1 markah)
ii Perhatikan aras air naik ke aras yang dikehendaki.
(1+ 1 markah )
12

Kunci pelaras injap bebola dengan mengetatkan nat


pengunci. (1 + 1markah)

iii.

b)

i. Paip alur masuk


ii.

Injap bebola

iii.

Injap gegndang

iv.

Tiub sifon

v.

Lengan pelampung

vi.

Pelampung

vii.

Paip alur keluar

viii.

Paip Limpah

[ mana-mana 4 jawapan yang betul]


4. a) Masalah dan cadangan langkah penyelesaian.
Bil

Masalah

Cadangan penyelesaian

Kayu melengkung / bengkok /


melendut.

Gunakan kayu yang lurus dan kuat.

Pemasangan dengan
menggunakan paku panel,
tidak kukuh.

Pasang menggunakan skru.

Menggunakan kayu jerjak


dan kayu beroti yang kecil.

Gantikan dengan keluli lembut /besi /


kayu yang lebih besar.

Dibuat tanpa kemasan.

Membuat kemasan yang sesuai.


( 8 markah )

a) Dua bahan kemasan yang sesuai diguna untuk menjadikan produk itu lebih
berkualiti ialah;
( 2 markah )
i)
Syelek
ii)
Lekar
iii)
Cat licau / cat semburan
iv)
Cat tahan karat / cat semburan ( jika keluli )
( mana-mana 2 daripada jawapan )
13

14