Anda di halaman 1dari 1

Laporan Menyiram dan Membaja Pokok BungaBidang Alam Sekitar

Pada 20 Mei 2009, saya telah menyumbang idea untuk menyiram danmembaja pokok bunga
yang ada di rumah saya bersama ibu. Hal ini kerana pokok
15
bunga tersebut telah tidak dibaja selama masa yang agak lama. Oleh itu, kami telahmeluangkan
masa supaya menyiram dan membaja pokok bunga tersebut.Kami telah memulakan kerja
pada 3.00 petang. Pertama sekali, kami telahmenyumbang tenaga untuk memotong rumputrampai di sekeliling pokok bungasupaya mengelakkan rumput bersaing dengan pokok bunga
utuk mendapatkan nutriendan air yang secukupnya. Kami telah bekerjasama dengan
membahgikan kerja supayadapat mempercepatkan progres kerja. Saya telah bertanggungjawab
untuk memotongrumput manakala ibu saya telah bertanggungjawab untuk mengumpul dan
membuangrumput yang telah dipotong ke dalam satu beg plastik yang besar.Setersunya, kami mendapati
bahawa baja yang ada di rumah tidak mencukupi bagi semua pokok bunga tersebut. Oleh itu,
kami telah menyumbang tenaga untuk membeli baja di pasaraya yang berdekatan di rumah saya.
Kami juga telah melawat ke beberapa buah pasaraya untuk membandingkan harga supaya
dapat menjimatkan wangdan menjadi seorang pengguna yang bijak.Selepas itu, kami memulkan
aktiviti menyiram dan membaja pada pukul 5.00 petang. Saya telah bertanggungjawab
membahagikan baja bagi setiap pokok bungamanakala ibu saya telah bertanggungjawab
mengisikan air untuk penyiram danmenyiram pokok bunga yang telah saya baja. Setelah
membaja dan menyiram setiap pokok bunga, kami telah menyimpan baja yang berlebihan ke
dalam satu bekas dan juga menyimpan semua alat seperti cangkul dan penyiram ke tempat
asal.Semasa menjalankan aktiviti tersebut, saya telah melakukan tugasan tersebutdengan rajin
sekali. Saya juga telah bekerjasama dengan ibu sehingga kerjadiselesaikan. Sikap prihatin saya
telah menyebabkan beberapa batang pokok bungayang tercicir dibaja dan ditanam seula. Selain
itu, aktiviti tersebut telah mengajar sayamenjadi pemimpin kerana telah mengaawl gerak geri ibu
saya.Kesimpulannya, saya sedar bahawa kepentingan menyayangi dan menghargaialam sekitar.
Saya juga mengambil iktibar untuk meneruskan usaha saya. Saya insaf kerana selama ini saya tidak
mempedulikan dan tidak menghargai pokok bunga dihalaman rumah saya. Saya telah
berubah sikap ini dan akan sentiasa menjalankanaktiviti ini pada masa depan. Nilai yang terdapat
di dalam laporan ini telah bertanggungjawab dan menyayangi dan menghargai alam sekitar.