Anda di halaman 1dari 2

UJIAN KOGNITIF PIAGET

Jenis Ujian

Soalan

Maklum Balas

1. Ujian duit syiling

Keadaan asal

a) Sama

Pada mulanya, duit syiling disusun secara

a)Adakah duit syiling ini

sama banyak pada permulaan ujikaji dan

sama banyak?

b) Tidak sama

telah ditransformasikan kepada keadaan

Selepas transformasi

c) Tidak tahu

yang lain tanpa menambah bilangan duit

b)Adakah duit syiling ini

syiling tersebut. Responden ditanya

masih sama banyak?

kemudian keadaan duit syiling tersebut

adakah bilangan duit syiling selepas


diselerakkan sama bilangannya dengan

c)Kenapa tidak sama?

jumlah duit syiling sebelum diselerakkan.


2. Ujian tali

Keadaan asal

Bagi ujian ini, dua tali yang sama panjang

a)Adakah tali-tali ini sama

digunakan. Pada permulaan ujian ini,

panjang?

kedua-dua tali yang sama panjang itu

a) Sama
b) Tidak sama. Ada
yang lebih panjang

diletakkan di atas meja secara

Selepas transformasi

bersebelahan dan responden

b)Adakah tali ini masih

mengenalpasti sama ada panjang kedua-

sama panjang?

c) Tidak tahu

dua tali tersebut sama atau tidak. Setelah


itu, salah satu tali tersebut

c)Kenapa tidak sama?

ditransformasikan agar satu tali ke


hadapan mendahului tali yang satu lagi.
Responden ditanya adakah tali tersebut
masih sama panjang atau tidak.
3. Ujian isipadu air.

Keadaan asal

a) Sama

Dalam ujian ini, dua bekas air digunakan

a)Adakah air sama banyak

dan dilabel sebagai bekas A dan bekas B.

atau tidak ?

b) Tidak sama

saiz dan ketinggian yang sama. Dalam

Selepas transformasi

c) Tidak tahu

situasi A, responden ditanya sama ada

b)Sekarang, air sama

Kedua-dua bekas tersebut mempunyai

kedua-dua bekas tersebut mempunyai

banyak atau tidak ?

isipadu air yang sama banyak atau tidak.


Selepas responden memberikan jawapan

c)Kenapa tidak sama?

mereka, transformasi akan dilakukan.


Transformasi dibuat dengan menggantikan
bekas B dengan bekas yang mempunyai
saiz dan ketinggian yang berbeza yang
ditandai dengan bekas C.Semasa
melakukan transformasi ini, responden
memerhatikan prosedur tersebut. Bekas A
dan C diletakkan secara bersebelahan dan
responden akan ditanya semula adakah
isipadu air antara kedua bekas sama atau
tidak.
4. Ujian kuantiti air.

Keadaan asal

Dalam ujian ini, objek yang sama saiz dan


isipadu diletakkan di dalam bekas air
dengan kuantiti dan isipadu yang sama
dan dilabelkan dengan bekas A dan bekas
B. Dalam situasi A, responden ditanya
sama ada kuantiti air sama banyak atau
tidak. Selepas responden memberikan
jawapan mereka, transformasi dilakukan.
Transformasi
mengeluarkan

dibuat
objek

dari

dengan
bekas

B.

Responden ditanya adakah kuantiti air


dalam bekas A sama banyak dengan
bekas B.

a) Sama

a)Adakah air sama banyak


atau tidak ?

b) Tidak sama

Selepas transformasi

c) Air ini nampak lebij


sedikit.

b)Sekarang, air sama


banyak atau tidak ?
c)Kenapa tidak sama?