Anda di halaman 1dari 10

KATA NAMA KHAS

HIDUP MANUSIA
DENGAN NAMA
PANGGILAN ATAU
GELARAN

Kata Nama
Khas
Kata nama khas mendukung makna
rujukan khusus pada sesuatu nama
orang, haiwan, benda, perbadanan
(institusi), undang-undang, bangsa,
bahasa, pangkat dan seumpamanya.

Dalam tulisan, huruf pertama kata


nama khas ditulis dengan huruf besar.
Kata nama khas dibahagikan kepada
dua kumpulan, iaitu kata nama khas
hidup dan kata nama khas tak hidup.

Kata nama khas hidup


manusia

Kata nama khas hidup ini


terdiri daripada perkataan
yang merujuk manusia,
contohnya:

Fatimah
Harjit Singh
Abdul
Kamaliah

Kata nama khas hidup


manusia yang disebut
sebentar tadi boleh
menjadi nama panggilan
atau gelaran. Misalnya:

NAMA

PANGGILAN ATAU
GELARAN

Fatimah

Datin Fatimah

Harjit Singh

Dato Harjit Singh

Kamaliah

Datin Kamaliah

Abdul

Haji Abdul

NAMA

PANGGILAN ATAU
GELARAN

Andy

Doktor Andy

Taufik

Ustaz Taufik

Ismadi

Encik Ismadi

Frenkey

Datuk Frenkey

AKTIVITI
KUMPULAN