Anda di halaman 1dari 21

1 ah

k
ar
m

Nyatakan nilai digit bagi 3


dalam nombor 73 416.
3 000

1 ah
k
ar
m

Rajah 1 menunjukkan jisim


0 1 kg = 10 senggatan
sebiji betik.
1 senggat = 1kg
10

= 0.1 kg
9 senggatan = 0.1 kg X 9
Rajah
1

Nyatakan jisim dalam


kg buah betik itu.

= 0.9 kg
=2 kg+0.9 kg
=2.9 kg

1 ah
k
ar
m

Tukar 6.09 kepada nombor


bercampur.
Sa

Persepuluh Perseratus

1 ah
k
ar
m

Rajah 2 terdiri daripada beberapa petak segi


empat sama yang sama besar.
Pada rajah itu, lukiskan sebuah segi tiga
sama kaki.
Terima mana-mana
segi tiga sama kaki

5
__6

13

X 7865
=

1 ah
k
ar
m

2m

h
ka

g=
46 x 9 000
___
=
4
140
10
g
g
0

ar

46% daripada 9 000

7
Rajah 3 terdiri daripada
beberapa segitiga sama sisi
yang sama besar.

Berapakah pecahan daripada


1
seluruh rajah itu
5dilorek?
___
___

15

ar

2 kah

64.6 - 3.78 =
3 15
1
64. 60

3.
6
0. 8 2
78
_________

_
_________

2
h
ka
ar
m

3 jam 45 minit + 2 jam 35 minit


=

2 ka
ar
m h

1
0

Jadual 1 menunjukkan
bilangan wang kertas dan
syiling

Hitungkan jumlah nilai wang


itu. RM 1.00 x 14 += RM 14.00
RM 0.10 x 14 =
___________
RM 1.40
RM 15.40
___________

112
96
___
=
81
12

h
ka
ar

601 - 96 8 =

1
1

59
11
601
- 12
_____
5 89
_____

2 ah
k
ar
m

1
2

Zaidi ada 250 ekor itik. 10% daripada


jumlah itik itu
adalah itik jantan dan selebihnya itik
betina.
Berapakah
bilangan
itik
Bilangan
itik jantan
= 10
%betina yang Zaidi
ada?
Bilangan itik betina = 100 % - 10% = 90
%

90 x
250=225
100

2 ah
k
ar
m

1
3Alina mengambil masa 15 minit untuk sampai ke

kelas tambahan. Dia sampai di kelas tambahan pada


pukul 2.05 p.m.
Pukul berapakah Alina mula bertolak dari rumahnya?

jam
21

_
1

minit
0565
15
50

1.50 p.m

2 ah
k
ar
m

1
4

Rajah 4 menunjukkan tiga buah


segitiga STU, UVW dan UWS
yang sama besar.
6 cm x 5 = 30
cm
6

cm

cm

6 cm
Rajah 4

Hitungkan perimeter dalam cm, seluruh rajah


itu.

helai kain yang dibeli oleh


Kain
Panjang
Rogayah.
J

3.5 m

4.25 m

0.8 m

3.73 m

Hitung purata panjang, dalam m, panjang kain


3 07
itu
12.28m
3.5m + 4.25m + 0.8m + 3.73m

=
4

= 3.07 m

2 ah
k
ar
m

1
5Jadual 2 menunjukkan panjang 4

3 ah
k
ar
m

16

4.0 kg - 2.09 kg =
3 9 10
1 0
4.0

kg
- ________
2.09 kg
.
kg
1
9
1
________

Rajah 5 menunjukkan sebuah


segiempat tepat ABCD dan sebuah
segiempat sama WBXY.

3 ah
k
ar
m

17

Hitungkan luas, dalam cm2, kawasan berlorek.


Luas ABCD = 6 cm x 10 cm = 60 2
cm
Luas WBXY = 4 cm x
4 cm = 162
2
cm
Luas kawasan berlorek = 60 cm -16 cm = 44 cm

3 ah
k
ar
m

1
8

Rajah 6 menunjukkan jisim


sebuah buku dan pemberat
10 Q.

1.1 kg = 11100 g
150 g
950 g

Berapakah jisim, dalam g, pemberat yang perlu


ditambah kepada Q supaya penimbang itu
seimbang?

3 ah
k
ar
m

1
9Rajah 7 menunjukkan harga
sebuah beg
RM 15.50
x
2
RM 31.00

RM 50.00
+ RM 31.00
RM 81.00

Hasnah ada sejumlah wang. Dia menggunakan wang itu untuk


membeli 2 buah beg itu dan bakinya ialah RM50.00.
Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli beg
itu?

3 ah
k
ar
m

2
0

Rajah 8 menunjukkan isi padu


susu dalam sebuah bikar.
35
2
175
ml51

= 35 ml

Susu daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam


5 bekas kecil.
Hitungkan isi padu susu, dalam ml, setiap bekas kecil
itu.