Anda di halaman 1dari 11

PENGENALAN KEPADA

KOMPUTER
Hardware asas berkenaan komputer
yang perlu anda tahu

KOMPONEN-KOMPONEN UTAMA
Alatan input

Alatan output

Unit sistem

Alatan penyimpanan

Alat komunikasi

PROSES ASAS SEBUAH KOMPUTER


INPUT
Data atau arahan dimasukkan kedalam memori komputer

PEMPROSESAN
Mengubah data dalam bentuk informasi

OUTPUT
Data yang telah diproses dijadikan sesuatu yang berguna

SIMPANAN
Simpanan menyimpan data,arahan dan maklumat untuk kegunaan

masa akan datang

ALATAN INPUT

Alatan input digunakan bagi


menghasilkan data atau arahan
kepada komputer

PEMPROSESAN
Mengubah dan membaca segala data dan arahan

yang dibawa ke dalam komputer

ALATAN OUTPUT
Menghasilkan maklumat, data dan paparan yang

dikehendaki pengguna

SIMPANAN DAN KAPASITI


1 KB = 1024 byte
1 MB = 1024 KB (menghampiri 1 juta bytes)
1 GB = 1024 MB (menghampiri 1 bilion bytes)
1 TB = 1024 GB (menghampiri 1 trilion bytes)
1 PB = 1024 TB (menghampiri 1 quadrilion bytes)

ALAT-ALAT PENYIMPANAN
Disket
Pendrive
Hard disk
CD/VCD/DVD/Bluray
Solid State Drive (SSD)

PENJAGAAN ASAS PERKOMPUTERAN


Kelajuan dan keselesaan penggunaan komputer

bergantung kepada beberapa aspek.

Kekuatan processor
Kekuatan RAM (Random Access Memory)
Lokasi penyimpanan maklumat (Local C, Local D)
Kekerapan melakukan housekeeping untuk komputer

MELIHAT KEKUATAN PROCESSOR DAN RAM


Bagi pengguna windows 8 dan keatas
Buka file explorer
Tekan pada This PC
Tekan pada tab computer yang berada

pada atas sebelah kiri

Tekan pada system properties

HOUSEKEEPING ASAS
Disk cleanup
Disk defragmenter (optimize)