Anda di halaman 1dari 2

JADUAL KELAS TAMBAHAN ( 31 MEI DAN 1 JUN 2015)

KELAS
5S1

MATA PELAJARAN
FIZIK

MASA
8.00 PAGI 10.00 PAGI

FIZIK

10.00 PAGI 12.00 TGH HARI

MATA PELAJARAN
FIZIK

MASA
8.00 PAGI 10.00 PAGI

FIZIK

10.00 PAGI 12.00 TGH HARI

MATA PELAJARAN
FIZIK

MASA
8.00 PAGI 10.00 PAGI

FIZIK

10.00 PAGI 12.00 TGH HARI

5S2
5T1
5T2
5T3
5K1 , 5K2, 5K3

31 MEI 2015

KELAS
5S1
5S2
5T1
5T2
5T3
5K1 , 5K2, 5K3

1 JUN 2015
KELAS
5S1
5S2
5T1
5T2
5T3
5K1 , 5K2, 5K3

KELAS
5S1

MATA PELAJARAN

MASA

5S2
5T1
5T2
5T3
5K1, 5K2, 5K3