Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL TELOK DATOK,

42700 BAN TING,


SELANGOR DARUL EHSAN
JADUAL WAKTU GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015
NAMA GURU BIMBINGAN : EN. PUVANESAN A/L RAMACHANDRAM
MASA /
HARI
ISNIN

SELAS
A
RABU

KHAMI
S
JUMAAT

7.458.15
PER

8.15
8.45
8.45
9.15
BIMBINGAN
INDIVIDU

9.15
9.45
PENG.
B&K

9.45
10.15
10.15
10.45
BIMBINGAN
INDIVIDU

10.45
11.05

11.05 11.35
11.35
12.05
KELAS GANTI

BIM. INDIVIDU

PENG.B&K

KELAS GANTI

BIM.INDIVIDU

BIM. INDIVIDU

KELAS GANTI

BIM. KELOMPOK

PENG. B&K

BIM. KELOMPOK

BIM. INDIVIDU

PENG. B&K

KELAS GANTI

BIM.INDIVIDU

PENG.B&K

BIM. KELOMPOK

Disediakan oleh,

..
PUVANESAN A/L RAMACHANDRAM

Disahkan oleh,

12.05
12.35
12.35
1.05
BIMBINGAN
KELOMPOK /
KAUNSELING
BERFOKUS
BIMBINGAN
KELOMPOK
PRS/KELAB
BIMBINGAN

KAUNSELING
KELOMPOK
KAUNSLING KELOMPOK

BIM.KELOMPOK
Kelompok
(8-15 murid)

- Bimbingan

.
BIM.INDIVIDU - Bimbingan Individu

(1 murid sahaja)
PENG.B&K
Pentadbiran

- Pengurusan &

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA