Anda di halaman 1dari 33

TUGASAN PJM 3103

OLAHRAGA
1.

Sediakan satu prosedur/manual lengkap

penyediaan satu balapan 8 lorong

untuk balapan 200 dengan jarak larian lurus yang munasabah serta acara-acara
2.

padang.
Lakarkan satu balapan 200 meter dengan skala 1:350 berserta dengan butiran
berikut;
Garisan penamat
Garisan permulaan 100 meter, 200 meter dan 400 meter
Stagger untuk 4X100 meter berserta dengan zon pertukaran baton.

Soalan 1
Pendahuluan
Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau belapan perlu
diadakan samada di atas rumput mahu pun padang tiruan. Dengan adanya belapan
larian sesuatu acara belapan dapat dijalankan dengan teratur dan sempurna.
Panjang belapan biasanya dibina sepanjang 200 meter, 300 meter dan 400 meter,
bergantung kepada

keluasan

sesuatu kawasan.

Jika di

peringkat negeri,

kebangsaan atau pun antarabangsa, trek mengandungi lapan lorong sejauh 400
meter. Tiap-tiap lorong lebar minimum 1.22 meter dan maksimum 1.25 meter.
Sementara di peringkat sekolah, panjang trek atau belapan boleh diubah suai
kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek
atau belapan 400 meter.
1. Pembinaan Belapan
1.1

Keperluan Awal
1.1.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan

Belapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4


lorong.

Belapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4


lorong.

Belapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4


lorong.

Belapan 100 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4


lorong.
Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong

BELAPAN

BIL LORONG

KELUASAN

>16,804.17 m

>15,482.82 m

>14,211.47 m

>10,248.86 m

>9,219.36 m

> 8,239.86 m

>5,448.86 m

>4,710.18 m

>4,021.68 m

>3,548.16 m

>3,042.86 m

>2,504.17 m

400 meter

300

eter

200 meter

150 meter

Pelan belapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan


padang.

Panjang padang = X meter


Lebar padang

= y meter

Jumlah Lorong

= 8 / 6 / 4 lorong

Lebar lorong

= 1.21 m 1.23 m

Lebar atau tebal garisan = 5 cm

1.2

Keperluan Alatan

Besi penanda (15 batang).

Pita ukur (fibre glass tahan panas) 100 meter

Pita ukur (steel) 50 meter.

Piter ukur (steel) 30 meter.

Kabel / Dawai 3 mm (60 meter)

Tali (7mm 10mm) 120 meter.

Paku 20cm. (20 batang)

Kereta minyak / cat.

Roller atau berus cat.

Tukul besi.

1.3

Bahan-Bahan

Minyak hitam atau cat putih

Cat semburan

Minyak penipis

2. Perhatian Dan Peringatan


2.1

Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya anatara 30cm


50cm

2.2

Pita ukur.

2.3

Pita fibre ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada
suhu padang. Pita ukur plastik atau fibre yang bermutu rendah akan
mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu
rendah.

2.4

Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur


mengembang.

2.5

Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan


kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.

Besi penanda

3. Rumus Mencari Jarak Lengkung Belapan

Mencari jumlah jarak


Selekoh AB

3.1

Garis lurus ( GL)


7

3.2

200m - L m ( untuk belapan 400 m )

b.

150m - L m ( untuk belapan 300 m )

c.

100m - L m ( untuk belapan 200 m )

Stagger
a.

3.3

a.

Lm Lorong 2 - L m Lorong 1 = stagger

Membuat Garisan

f1

f
P

Jarak f ke f1 ialah antara 1.21 meter ( minimum ) hingga 1.23 meter


(maksimum ). Untuk belapan 200 m f ke f1 minimum 1 meter.

P ialah kawasan bahagian dalam belapan

Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian


dalam garisan seperti di f1.

Tiap garisan lebarnya ialah 5 cm.

Garisan penamat dan garisan permulaan, lebarnya ialah 5 cm.

Garisan memotong (cut-in) 5 cm.

3.5 Tiang penamat;

Tinggi tiang

= 1.50 m

Tebal tiang

= 2.00 - 3.00 cm.

Lebar tiang

= 5 cm

3.8. Bendera ( cut-in )

Tinggi tiang = 1.50 m.

Bendera = 30cm x 40 cm

4. Zon-zon di belapan

Zon Menerima baton

10.00 m

5.

10.00 m

Membina Belapan 200 Meter


9

Zon menunggu

10.00m

Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang ).

Kenal pasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan


padang.

Rajah 1

Langkah Langkah Awal

Dapatkan sebuah segiempat bersudut tepat di atas padang seperti


rajah 1.

Pastikan kesemua sudut disetiap bucu A,B,C dan D adalah


bersudut tepat.

10

Untuk mendapatkan segiempat bersudut tepat iaitu 90 darjah kita


boleh gunakan rumus berikut:

o Dapatkan panjang A, B dan C. Untuk mendapatkan ukuran C seperti


rumus di bawah.

c = a + b

b
Contoh pengiraan
a = 30 m

b = 40 m

c =

+ b

c =

30 m + 40 m

c =

900M + 1600 M

2500

c =

50 m

11

Panjang c =

Pastikan ukuran atau jarak

AC

dan

BD pada segiempat tepat adalah

sama panjang.

Semua jejari dari titik persilangan di E adalah sama panjang.

Langkah seterusnya membina belapan berpandukan segiempat tepat


tersebut.

Jika jarak larian lurus telah ditetapkan kita perlu mengira jarak untuk keduadua selekoh bagi mendapatkan panjang jejari untuk lorong pertama
selekoh pertama untuk belapan tersebut.

Rumus untuk mengira jarak selekoh seperti di bawah:-

200.00 meter - ( 2 x Jarak larian lurus )

Rumus untuk mencari ukuran jejari adalah seperti berikut:-

2j 200.00 m ( 2 x Jarak Larian Lurus )

200.00 m ( 2 x Jarak Larian Lurus )


2

12

dan

Contoh Pengiraan Jejari bagi Lorong Pertama yang mana jarak larian lurus

AB

telah ditetapkan sejauh 38 meter


Sebelum mencari ukuran jejari bagi lorong pertama, dapat kan dahulu jumlah
jarak larian bagi kedua dua-dua selekoh BC dan DA

38 m

F
G

38 m

13

CONTOH 1: BALAPAN 200 METER


DENGAN JARAK LARIAN LURUS =

AB = CD = 38 METER

CONTOH PENGIRAAN PANJANG SELEKOH APABILA JARAK LARIAN


LURUS DITETAPKAN
Pengiraan:Mencari jumlah jarak larian di selekoh
=

200 m ( AB + CD )

200 m ( 38 m + 38 m )

200 m 76 m

124 m ( Jumlah Jarak Selekoh BC dan DA )

Pengiraan :Mencari Panjang Jejari Lorong Pertama


2j 200.00 m ( 2 x 38m )

200.00 m 76 m
14

2 X 3.142

124 m
6.284 m

19.74 m

Jarak Jejari Selekoh Lorong Pertama

FD = FA = GB = GC

ialah 19.74 meter.


Seterusnya gunakan rumus di atas untuk mengira jumlah jarak bagi setiap
lorong iaitu lorong 2 hingga lorong 8.
Anggap semua lorong mempunyai kelebaran 1 meter sahaja. Maka panjang Jejari bagi
setiap lorong akan bertambah seperti berikut:Anggap lebar tiap lorong adalah 1m, maka

Jejari selekoh pertama adalah

19.74m

Jejari selekoh kedua adalah

19.74m + 1 m = 20.74m

Jejari selekoh ketiga adalah

20.74m + 1 m = 21.74m

Jejari selekoh keempat adalah

21.74m + 1 m = 22.74m

Jejari selekoh kelima adalah

22.74m + 1 m = 23.74m

Jejari selekoh keenam adalah

23.74m + 1 m = 24.74m

15

Jejari selekoh ketujuh adalah

24.74m + 1 m = 25.74m

Jejari selekoh kelapan adalah

25.74m + 1 m = 26.74m

Setelah semua jarak ukuran jejari setiap selekoh diperolehi barulah jumlah jarak bagi
setiap lorong balapan boleh dikira dengan menggunakan rumus dibawah:-

2j + Jumlah Jarak Larian Lurus ( AB + CD )

Jarak Larian Lurus AB = 38.00 m


Jarak Larian Lurus CD = 38.00 m
Jumlah Jarak Larian Lurus = 38.00 m + 38.00 m
= 76.00 m
Contoh Pengiraan Jumlah Jarak Setiap Lorong di atas Belapan 200 meter.
1) Jarak Larian Lorong 1 dengan Jejari = 19.74 m
=

( 2j ) + ( Jarak AB + Jarak CD )

( 2 x 3.142 x 19.74 ) + 76.00m

124.00 m + 76.00 m

16

200.00 m

2) Jarak Larian Lorong 2 dengan Jejari = 20.74 m


=

( 2j ) + ( Jarak AB + Jarak CD )

( 2 x 3.142 x 20.74 ) + 76.00m

130,33 m + 76.00 m

206.33 m

3) Jarak Larian Lorong 3 dengan Jejari = 21.74 m


=

( 2j ) + ( Jarak AB + Jarak CD )

( 2 x 3.142 x 21.74 ) + 76.00m

1136.61 m + 76.00 m

212.61 m

4) Jarak Larian Lorong 4 dengan Jejari = 22.74 m


=

( 2j ) + ( Jarak AB + Jarak CD )

17

( 2 x 3.142 x 22.74 ) + 76.00m

142.89 m + 76.00 m

218.89 m

5) Jarak Larian Lorong 5 dengan Jejari = 23.74 m

( 2j ) + ( Jarak AB + Jarak CD )
=

( 2 x 3.142 x 23.74 ) + 76.00m

149.18 m + 76.00 m

225.18 m

6) Jarak Larian Lorong 6 dengan Jejari = 24.74 m


=

( 2j ) + ( Jarak AB + Jarak CD )

( 2 x 3.142 x 24.74 ) + 76.00m

155.46 m + 76.00 m

231.46 m

7) Jarak Larian Lorong 7 dengan Jejari = 25.74 m

18

( 2j ) + ( Jarak AB + Jarak CD )

( 2 x 3.142 x 25.74 ) + 76.00m

161.75 m + 76.00 m

237.75 m

8) Jarak Larian Lorong 8 dengan Jejari = 26.74 m


=

( 2j ) + ( Jarak AB + Jarak CD )

( 2 x 3.142 x 26.74 ) + 76.00m

168.03m m + 76.00 m

244.03 m

LORO

SELEKOH AD
DAN BC

LURUS AB

LORONG 1

124.00

38

38

200.00

LORONG 2

130.33

38

38

206.04

LORONG 3

136.61

38

38

212.61

LORONG 4

142.89

38

38

218.89

LORONG 5

149.18

38

38

225.18

LORONG 6

155.46

38

38

231.46

LORONG 7

161.75

38

38

237.75

LORONG 8

168.03

38

38

244.03

NG

19

LUR
US CD

JUMLA
H

Jadual Jarak Lorong Balapan 200 Meter

Untuk mencari stagger permulaan setiap lorong bagi acara 200 meter adalah
seperti berikut:

Lorong pertama

garisan permulaan atau penamat

Lorong kedua dan seterusnya adalah mengikut pengiraan seperti berikut:


Oleh kerana jejari selekoh kedua adalah

20.74m

bermakna jumlah jarak adalah lebih daripada 200m,


maka pengiraan mencari perbezaan adalah seperti berikut:

(2 j + 76m )

(2 X 3.142 X 20.74) + 76m

206.33m

206.33m - 200m

6.33m (perbezaan jarak)

Oleh itu stagger permulaan adalah sejauh 6.33 m dari garisan permulaan.

20

Pengiraan untuk stagger-stagger seterusnya adalah mengikut pengiraan di atas.

Sudut setiap stagger perlu diperolehi untuk menanda jarak setiap stagger.

Rumus yang digunakan untuk mendapatkan sudut setiap stagger adalah


seperti di bawah :-

2)

Sudut ( )
180

X j

Sudut ( ) =

Jarak Stagger X 180


j

= Jarak Stagger

Sudut Stagger Lorong 2

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =
Sudut ( ) =

21

Jarak Stagger X 180


j
6.33 X 180
j
1139.4
65.165
17.48 darjah

3)

Stagger Lorong 3 dengan jejari = 21.74 meter


( 2 j + 76m )

( 2 X 3.142 X 21.74 ) + 76m

212.61

212.61 m - 200.00 m

12.61 m (perbezaan jarak)

Sudut Stagger Lorong 3

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =
Sudut ( ) =

4)

Stagger Lorong

Jarak Stagger X 180


j
12.614 X 180
j
2270.52
68.30
33.22 darjah

4 dengan jejari = 22.74 meter

( 2 j + 76m )

( 2 X 3.142 X 22.74 ) + 76m

218.89 m

218.89 m - 200.00 m

18.89 m (perbezaan jarak)

22

Sudut Stagger Lorong 4

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =
Sudut ( ) =

5)

Stagger Lorong

Jarak Stagger X 180


j
18.89 X 180
j
3400.2
71.44
47.59 darjah

5 dengan jejari = 23.74 meter

( 2 j + 76m )

( 2 X 3.142 X 23.74 ) + 76m

225.18 m

225.18 m - 200.00 m

25.18 m (perbezaan jarak)

Sudut Stagger Lorong 5

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =
Sudut ( ) =

23

Jarak Stagger X 180


j
25.18 X 180
j
4532.4
74.59
60.76 darjah

6)

Stagger Lorong

6 dengan jejari = 24.74 meter

( 2 j + 76m )

( 2 X 3.142 X 24.74 ) + 76m

231.46 m

231.46 m - 200.00 m

31.46 m (perbezaan jarak)

Sudut Stagger Lorong 6

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =
Sudut ( ) =

7)

Stagger Lorong

Jarak Stagger X 180


j
31.46 X 180
j
5662.8
77.73
72.85 darjah

7 dengan jejari = 25.74 meter

( 2 j + 76m )

( 2 X 3.142 X 25.74 ) + 76m

237.75 m

237.75 m - 200.00 m

37.75 m (perbezaan jarak)

Sudut Stagger Lorong 7

Jarak Stagger X 180


j

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =

37.75 X 180
j

Sudut ( ) =

6795
80.87

Sudut ( ) =

8) Stagger Lorong

84.02 darjah

8 dengan jejari = 26.74 meter

( 2 j + 76m )

( 2 X 3.142 X 26.74 ) + 76m

244.03 m

244.03 m - 200.00 m

44.03 m (perbezaan jarak)

Sudut Stagger Lorong 8

Sudut ( ) =

Jarak Stagger X 180


j
44.03 X 180

Sudut ( ) =

Sudut ( ) =
Sudut ( ) =

j
7925.4
84.01
94.33 darjah

25

JADUAL PERMULAAN 200M DI ATAS BELAPAN

LORONG

LURUS
AB

SELEKOH
BC

LURUS
CD

SELEKOH
DA

JUMLAH

TOLAK
DENGAN
200m ( - )

STAGGER
200M

SUDUT
STAGGER
(darjah)

LORONG 1

38 m

62.00m

38 m

62.00m

200.00m

200.00m

LORONG 2

38 m

65.16m

38 m

65.16m

206.32m

200.00m

6.32m

17.48

LORONG 3

38 m

68.30m

38 m

68.30m

212.60m

200.00m

12.60m

33.22

LORONG 4

38 m

71.44m

38 m

71.44m

218.88m

200.00m

18.88m

47.74

LORONG 5

38 m

74.59m

38 m

74.59m

225.18m

200.00m

25.18m

60.76

LORONG 6

38 m

77.73m

38 m

77.73m

231.46m

200.00m

31.46m

72.85

LORONG 7

38 m

80.87m

38 m

80.87m

237.74m

200.00m

37.74m

84.02

LORONG 8

38 m

84.01m

38 m

84.01m

244.02m

200.00m

44.02m

94.02

BELAPAN 200M

LOMPAT JAUH

PELURU

MULA/TAMAT
200M

MULA
100M

DENGAN UKURAN 1 :500

27

PENAMAT
100M

CONTOH BELAPAN 200M UNTUK ACARA 4 X 200M


DENGAN UKURAN 1 : 500

DAN ZON PENERIMAAN BATON

4 x100M
PELARI 2 DAN 4

MULA/TAMAT 4 x100M
PELARI 1 DAN 3

28

. (ii)

Ukuran padang untuk acara lompat jauh

Papan Lonjatan dan penanda Plastisin

31

. (ii)

Ukuran padang untuk acara lontar peluru


Garis pusat

= 2.135m

Tebal garisan

= 5 cm

32

2.

Acara-acara padang yang biasanya dipertandingkan di peringkat sekolah rendah :

3.

a)

Lompat jauh L/P

b)

Lontar Peluru L/P

2.1)

Ukuran padang untuk acara lontar peluru

SEKTOR LONTAR PELURU

33

Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.

Terdapat bulatan yang bergaris pusat 2.135m ( rajah di atas )

Terdapat dua garis lurus bersudut 34.92 darjah mengunjur keluar dari
pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran

Terdapat satu bongkah penghadang yang diletakkan di atas garisan


dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah )

34

SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

35