Anda di halaman 1dari 8

U J I A N P K S R 1 P E N D I D I K A N M O RA L TA H U N 6 M E I 2 0 1 5

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELATI


53100 SETAPAK KUALA LUMPUR
___________________________________________________________________________

UJIAN PKSR 1 TAHUN 6


PENDIDIKAN MORAL
MEI 2015
1 JAM

Nama
Tahun
Bahagian A
Soalan objektif (10 soalan)

U J I A N P K S R 1 P E N D I D I K A N M O RA L TA H U N 6 M E I 2 0 1 5

1. Penganut agama ini diwajibkan sembahyang lima kali sehari.


A.
B.
C.
D.

Agama Kristian
Agama Buddha
Agama Islam
Agama Hindu

2. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan?


I
II
III
IV

Menjaga anugerah Tuhan


Melakukan perkara yang dilarang
Mensyukuri pemberian Tuhan
Melakukan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Tuhan

A.
B.

I,II dan III


I,II dan IV

C.
D.

I,III dan IV
II,III dan IV

3. Nilai harga diri boleh diamalkan dengan cara


I
II
III
IV

Mempunyai tanggapan baik tentang diri sendiri


Mempunyai cita-cita dan bersemangat tinggi
Berani mengatakan tidak kepada perkara yang boleh merosakkan diri
Malas belajar dan tidak mengambil berat tentang pelajaran

A
B

I,II dan III


I,II dan IV

C
D

I,III dan IV
II,III dan IV

4. Apakah yang patut kita lakukan apabila jiran kita ingin mengadakan majlis perkahwinan
anaknya?
A.
B.
C.
D.

Mengelak dari berjumpa jiran


Memberikan pertolongan
Mendiamkan diri
Mementingkan diri

5. Satu cara untuk menjaga imej dan maruah keluarga ialah ___________
A. Memikirkan kesan perbuatan diri sendiri kepada keluarga
B. Melakukan apa-apa sahaja yang menyeronokkan
C. Bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai tingkah laku yang tidak baik
D. Bergaduh dengan setiap ahli keluarga

U J I A N P K S R 1 P E N D I D I K A N M O RA L TA H U N 6 M E I 2 0 1 5

6. Berikut merupakan nilai hemah tinggi yang boleh diamalkan oleh setiap individu, kecuali
A.
B.
C.
D.

Bercakap dengan kuat di tempat awam


Menggunakan bahasa yang sopan
Mengucapkan salam apabila bertemu
Berkawan dengan semua orang tanpa mengira status

7. Antara berikut, manakah amalan bersopan yang perlu ditekankan dalam sektor kerajaan
dan swasta?
I
II
III
IV

Melayan orang ramai dengan mesra dan bersopan


Sentiasa memberikan senyuman
Mengambil berat akan aduan yang diberikan
Bercakap perkara-perkara yang boleh menyinggung perasaan pelanggan

A.
B.

I,II dan III


I,II dan IV

C.
D.

I,III dan IV
II,III dan IV

8. Berikut merupakan sikap individu yang jujur dan amanah, kecuali


A.
B.
C.
D.

Tidak menggunakan harta yang diamanahkan


Menyalahgunakan kuasa yang diberikan
Bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diberikan
Tidak menyeleweng wang syarikat

Tidak meninggikan suara ketika bercakap

9. Apakah amalan yang diamalkan oleh individu di atas?


A.
B.

Kejujuran
Kasih sayang

C.
D.

Kesederhanaan
Kerajinan

10. Pilih pernyataaan yang menunjukkan tindakan yang betul


A.
B.
C.
D.

Mencaci orang lain kerana anda tidak menyukai mereka


Menyiasat dahulu sebelum mengambil sebarang tindakan
Bersangka buruk dengan orang yang baru dikenali
Menyimpan dendam terhadap orang yang membuli

U J I A N P K S R 1 P E N D I D I K A N M O RA L TA H U N 6 M E I 2 0 1 5

Bahagian B
Soalan struktur (40 Markah)

10

A. Tandakan ( / ) untuk tindakan yang betul dan ( X ) untuk tindakan yang salah.

1. Penghuni-penghuni rumah pangsa perlu sentiasa bekerjasama untuk


menjaga kebersihan tempat tinggal.

2. Pembersihan sampah sarap di kawasan perumahan adalah tanggungjawab


pihak berkuasa tempatan.

3. Kita boleh membakar sampah dikawasan perumahan kerana tidak akan


menyebabkan pencemaran udara.

4. Aziz menziarahi sepupu yang menduduki peperiksaan tidak lama lagi.

5. Dewi mengucapkan terima kasih kepada ibu yang menjahitkan bajunya.

6. Daniel menjerit ketika memanggil bapa yang berada di laman rumah.

7. Stepheny menyapu daun-daun kering di halaman rumahnya supaya


tidak berterbangan ke rumah jirannya.

8. Thevendran memberi ucapan selamat apabila berjumpa dengan


Cikgu Rahman.

9. Joseph marah apabila ahli kumpulanya meminta dia untuk membuat


Pembentangan.

10. Danisha membiarkan haiwan perliharaannya berkeliaran dan


mengganggu kediaman jirannya.

B. Isikan tempat-tempat kosong dengan perkataan-perkataan dibawah

10

U J I A N P K S R 1 P E N D I D I K A N M O RA L TA H U N 6 M E I 2 0 1 5

manusi
a

keseimbanga
nencemarka

pencemara
n

memelihara

tanggungjaw
ab

dikekalka
n

peka

hidup

memulihara

laut

Kebersihan alam sekitar adalah (1) ______________________________ kita bersama.Kita


juga hendaklah sentiasa (2) ____________________ terhadap masalah alam sekitar seperti
(3) __________________ sungai, (4) ____________________ dan udara. Usaha (5)
__________________ dan (6) _________________________ alam sekitar harus dilakukan
agar kualiti (7) ___________________manusia meningkat. (8) _______________________
ekologi dapat (9)

_____________________ sekiranya alam sekitar terpelihara daripada

pencemaran yang disebabkan oleh perbuatan (10) ____________________________.

C. Bagi setiap situasi dibawah ini, tuliskan tindakan kamu untuk menunjukkan kamu hormat
dan sayang kepada anggota keluarga.

10

10

U J I A N P K S R 1 P E N D I D I K A N M O RA L TA H U N 6 M E I 2 0 1 5

1. Hari ini ialah lahir ibu saya.


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Datuk sedang mencari surat khabar semalam.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Makcik saya melahirkan anaknya yang pertama di Hospital Sultan Ismail.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Hari ini genap 10 tahun pakcik dan makcik saya mendirikan rumah tangga.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Adik saya tidak tahu membuat kerja rumah Matematik yang diberikan guru di sekolah
tadi.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
D. Dengan berpandukan gambar di bawah, jawab soalan-soalan yang diberi.
10

U J I A N P K S R 1 P E N D I D I K A N M O RA L TA H U N 6 M E I 2 0 1 5

1. Apakah yang sedang dilakukan oleh penduduk kampung di atas?


______________________________________________________________________
2. Apakah dua faktor yang menyebabkan mereka berbuat demikian?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Nyatakan tiga (3) nilai murni yang diamalkan oleh penduduk kampung tersebut.
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________

DISEDIAKAN OLEH,

(PN NUR ZAWANI BT RASHID)


GURU PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

DISEMAK OLEH,

(PN NORHAYATI BT MOHAMED)


KETUA PANITIA PENDIDIKAN MORAL SKTM

10

U J I A N P K S R 1 P E N D I D I K A N M O RA L TA H U N 6 M E I 2 0 1 5
DISAHKAN OLEH,

(PN JAMILAH BT ARIFFIN)


PENOLONG KANAN AKADEMIK SKTM