Anda di halaman 1dari 11

Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam

PERKEMBANGAN
EMOSI
Ahli kumpulan pembentang:
WAN MOHD IZZAT BIN WAN NORAZMEE
MUHD RAFIQ BIN RAZALI
ASMIDAR BINTI AHMAD
SAHANA BINTI SAHIDAN
PISMP-IPGM SAINS Semester 4/2009

Pensyarah pembimbing:
ENCIK MOHD MOKHTAR BIN SULAIMAN
Jabatan pendidikan Jasmani & Kesihatan IPG Ipoh

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH


PENGENALAN EMOSI

oEkspresi perasaan naluri yang kuat


seperti sayang, gembira, malu, sedih,
takut dan sebagainya.
o
oKehebatan dan kesensitifan perasaan
selalunya diluahkan dari dalaman
kepada tingkah laku tertentu atau
cara kita menyampaikan perasaan.
PENGENALAN EMOSI
oPerasaan-perasaan yang kuat ini
akan mempengaruhi tindak balas
luaran sama ada pada perubahan
tubuh fizikal terkawal seperti
mimik muka dan tidak terkawal
seperti badan berpeluh kerana
ketakutan.
KEPENTINGAN PEND . JASMANI
KEPADA PERKEMBANGAN EMOSI

. Menghilangkan tekanan
oAktiviti dalam pendidikan
jasmani dapat
menghilangkan tekanan
akibat daripada aktiviti
seharian kita.
oAktiviti seperti berlari dapat
melupakan sebentar tugasan dan
masalah yang dihadapi ketika di
dalam kelas.
KEPENTINGAN PEND . JASMANI
KEPADA PERKEMBANGAN EMOSI

oMengikut Model ekologi


Bronfenbrenner, manusia dapat
dipengaruhi emosinya berdasarkan
beberapa peringkat persekitaran.

oMikrosistem adalah lapisan


persekitaran dalaman yang
merujuk kepadaaktiviti dan
interaksi yang melibatkan
hubungan secara langsung
KEPENTINGAN PEND . JASMANI
KEPADA PERKEMBANGAN EMOSI

. Keyakinan diri
oAktiviti yang menjurus
kepada tahap kemahiran
yang tinggi dapat
meningkatkan keyakinan
diri seseorang.
oKeyakinan diri merujuk kepada tahap
sejauh mana kita percaya akan
kemampuan diri kita.
KEPENTINGAN PEND . JASMANI
KEPADA PERKEMBANGAN EMOSI

2 . Meningkatkan
keyakinan
oSeseorang yang diri
tampil dengan
kesihatan yang
baik & bentuk
fizikal yang
mantap akan lebih
berkeyakinan
apabila berada di
depan khalayak
ramai.
KEPENTINGAN PEND . JASMANI
KEPADA PERKEMBANGAN EMOSI

Pengaruh mental & fizik


oApabila mental dan fizikal
seseorang berada dalam
keadaan yang baik, maka
emosi juga akan menjadi
terkawal
oTubuh yang sihat mempengaruhi
mental yang sihat seterusnya
menerbitkan emosi yang baik.
KEPENTINGAN PEND . JASMANI
KEPADA PERKEMBANGAN EMOSI

. Pengaruh sosial
oBentuk perhubungan yang
baik ketika melakukan
aktiviti akan
mempengaruhi kawalan
emosi kita.
oSekiranya persekitaran sosial yang
tegang, sudah pasti emosi seseorang
tidak akan berada dalam keadaan
yang baik.
KEPENTINGAN PEND . JASMANI
KEPADA PERKEMBANGAN EMOSI

Memenuhi kehendak lahiri


oFitrah manusia terutama
kanak-kanak suka akan
bermain terutama yang
berbentuk hiburan &
sosial.
oOleh itu, melalui pendidikan jasmani
dapat memenuhi tuntutan lahiriah
manusia ini seterusnya menggalakkan
perkembangan emosi yang positif
TAMAT
TERIMA KASIH KERANA MENDENGAR