Anda di halaman 1dari 1

1.

Pht trin phn mm qun l tuyn sinh sao cho thun li hn bng cch nh sau :
Hc sinh c th ng k trc tip qua mng internet, hoc qua phn mm trn in thoi...da
dich ngn hng" ang pht huy hiu qu rt ln ti cc ngn hng.
Mi th sinh s c 1 m in t ng k xt tuyn. Sau khi ng k s c mt m OTP gi v
ng h s tuyn sinh). Nh vy s m bo c thng tin s c cp nht lin tc tng giy t
o tc ca con ngi dn n sai st v chm chp. Khng gy s mt mi ch i xp hng cho t
h sinh o.
2. S dng nhiu my ch cu hnh cao trnh tc nghn ng truyn mng.
3. Chia hn np h s d thi lm 3 nhm : Cc trng top trn s c hn np h s sm hn. sa
v cui cng s n hn np h s ca cc trng top di. Nh vy s hn ch c s qu t
Mong cc c cc bc trong B Gio Dc lu n nhng kin ng gp ca chu trnh gy r
Chu xin chn thnh cm n !