Anda di halaman 1dari 7

Meas 2014

ASID DAN BES


1. Asid - bahan kimia yang terion dalam air dan menghasilkan ion hidrogen, H+
- Contoh: asid hidroklorik, HCl
Asid sulfuric, H2SO4
Ion
Asid nitric, HNO3
hidroksonium
Asid etanoik, CH3COOH
3 +
, H O ????

- Sifat kimia
Tindak balas dgn logam lebih elektropositif drp hidrogen menghasilkan
garam dan gas hydrogen

Tindak balas dgn logam karbonat menghasilkan garam, air dan gas
karbon dioksida

Asid kuat : bercerai secara lengkap dlm air dan menghasilkan kepekatan
ion H+ yang tinggi

Meas 2014

Asid lemah : bercerai dengan separa lengkap dlm air dan menghasilkan
kepekatan ion H+ yang rendah

2. Bes - bahan kimia yang bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan
air.
- Merupakan oksida logam & logam hidroksida
bes
alk
ali

Bes

Bes larut
Bes tak larut

Alkali : bahan kimia yang terion dalam air dan menghasilkan ion hidroksida, OH -

Sifat kimia
Tindak balas dgn asid menghasilkan garam, dan air

Meas 2014

Tindak balas dgn garam ammonium menghasilkan gas ammonia

Alkali kuat : bercerai secara lengkap dlm air dan menghasilkan kepekatan
ion OH- yang tinggi

Alkali lemah : bercerai dengan separa lengkap dlm air dan menghasilkan
kepekatan ion OH- yang rendah

Tuliskan formula kimia dan kelaskan bes atau alkali.

3. Warna penunjuk
Penunjuk

Asid

Alkali

Kertas litmus

Merah

Biru

fenolfthalein

Tidak berwarna

Merah jambu

Metal jingga

merah

kuning

Meas 2014

4. Kepekatan
: kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam suatu kuantiti pelarut utk membentuk
larutan.
Unit :

a) g dm-3
Kepekatan larutan = jisim zat terlarut (g)
Isi padu larutan (dm3)
b) mol dm-3 atau kemolaran (M)

Kepekatan larutan = mol zat terlarut (mol)


Isi padu larutan (dm3)
5. Pentitratan
Bilangan mol, n : MV
M = kemolaran larutan ( mol dm3)
1000
V = isi padu larutan (cm3)

6. Pengiraan
Kirakan kepekatan larutan dalam g dm-3 apabila 36.5 g
hydrogen klorida, HCl dilarutkan dalam air untuk membentuk
larutan 500cm3.

Meas 2014
-3

Kirakan kepekatan larutan dalam g dm apabila 66.5 g asid


nitrik, HNO3 dilarutkan dalam air untuk membentuk larutan 700
cm3.

LATIHAN PENGUKUHAN
1. Kira kemolaran larutan apabila
0.30 mol NaOH dilarutkan dlm air
suling utk membentuk larutan
berisipadu 250cm3.
2. Kira kemolaran larutan apabila 0.30
mol kalium hidroksia, KOH dilarutkan
dlm air suling utk membentuk larutan
berisipadu 500cm3.
3. Kira kepekatan dlm g dm-3 untuk 0.5
mol dm-3 larutan NaOH.
[RAM: H =1, O=16, Na=23]
4. Kira kemolaran (mol dm-3) untuk 10
g dm-3 larutan natrium hidroksida,
NaOH.
[RAM: H= 1, O=16, Na=23]

Meas 2014

5. Apakah jisim natrium


hidroksida,NaOH dlm 0.2 mol dm-3 ,
50cm3 larutan natrium hidroksida
,NaOH?
[RAM: H=1, O=16, Na=23]
6. Hitung isipadu larutan magnesium
klorida, MgCl 2 0.5 mol dm-3 ,yg boleh
disediakan dengan melarutkan 4.75 g
magnesium klorida dlm air .
[RAM: Mg =24, Cl=35.5]

KUIZ
1. 50 cm3 asid nitrik HNO3 bertindak balas
dgn lengkap dgn 75 cm3 larutan kalium
hidroksida, KOH 2.0 mol dm-3. Hitung
kemolaran asid nitrik ,HNO3.

2. 20 cm3 asid hidroklorik 0.1 mol dm-3


dineutralkan oleh 50 cm 3 larutan kalsium
hidroksida. Apakah kemolaran larutan
NaOH? Berapakah isipadu air yang
dihasilkan pada suhu bilik?
[Isipadu molar pd suhu bilik : 24 mol dm-3]

Meas 2014