Anda di halaman 1dari 30

 PROSES MEREKODKAN URUS NIAGA

YANG BERSISTEM.

JENIS-JENIS REKOD

- PENERIMAAN & PENGELUARAN WANG


TUNAI
- BELIAN & JUALAN
- HASIL & BELANJA
- ASET & LIABILITI PERNIAGAN
 BUKTI BAHAWA SESUATU URUS NIAGA ITU BERLAKU.
 MENGETAHUI MAKLUMAT TENTANG JENIS & JUMLAH
PENDAPATAN SERTA PERBELANJAAN UTK SESUATU
TEMPOH TERTENTU.
 JUMLAH ASET YG DIMILIKI & JUM LIABILITI YANG
DITANGGUNG OLEH PERNIAGAAN.
 PRESTASI PERNIAGAAN SAMA ADA RUGI @ UNTUNG.
 KENAL PASTI KELEMAHAN PERNIAGAAN & PENIAGA
BOLEH MEMBUAT PERANCANGAN UNTUK TINGKAT
PERNIAGAAN.
 BANTU PENIAGA MEMBUAT KEPUTUSAN DGN LBH
TEPAT.
 2 CARA:
* MANUAL
- DICATAT & DISIMPAN DLM BUKU-BUKU
SIMPAN KIRA SPT: - JURNAL, LAJER & BUKU
TUNAI.

* KOMPUTER
- MAKLUMAT DIMASUKKAN DLM
KOMPUTER YG ADA PERISIAN SIMPAN KIRA
& DIPROSES SECARA AUTOMATIK.
SISTEM CATATAN BERGU
⇨URUS NIAGA – AKT. YG BERLAKU SEMASA
PROSES JUAL BELI BRG & PERKHIDMATAN.
⇨CONTOH – BELI & JUAL BRG NIAGA
- BELI ASET PERNIAGAAN
- BAYAR SEWA KEDAI
- BAWA MASUK WANG TUNAI
SEBAGAI MODAL PERNIAGAAN.
- AMBIL BRG NIAGA UTK
KEGUNAAN SENDIRI.
⇨2 JENIS ⇢ TUNAI -- PEMBAYARAN TUNAI.
⇢ KREDIT– - HUTANG.
 AKAUN –SUATU REKOD RINGKAS BAGI URUS
NIAGA YANG TELAH BERLAKU.
 URUS NIAGA MESTI MENGANDUNGI MAKLUMAT
LENGKAP SEPERTI TARIKH, JENIS URUS NIAGA
DAN NILAI WANG YANG TERLIBAT BAGI
MEMUDAHKAN KERJA-KERJA MEREKOD KE
DALAM AKAUN.
 CONTOH – URUS NIAGA YANG MELIBATKAN
PENERIMAAN & PEMBAYARAN TUNAI  REKOD
DLM AKAUN TUNAI.
- URUS NIAGA MELIBATKAN JUALAN 
REKOD DALAM AKAUN JUALAN.
 URUS NIAGA DIREKODKAN MENGIKUT SISTEM
CATATAN BERGU.
 MAKSUD  SUATU SISTEM YANG MEREKODKAN
SETIAP URUS NIAGA DALAM DUA AKAUN LAJER
YANG BERASINGAN DGN AMAUN YG SAMA 
SATU AKAUN
DIDEBITKAN
 SATU AKAUN
DIKREDITKAN
⇨SBB INI AKAN BERI 2 KESAN KPD KEWANGAN
PERNIAGAAN  TAMBAH & KURANG.
 Pada 1 Januari, Kedai Perabot Citra Nusa
membeli lima buah almari bernilai RM800
secara tunai. Catatan bagi urus niaga ini
ialah:
 Dt Akaun Tunai Kt

 Dt Akaun Belian Kt

 Akaun Tunai kt  tunai berkurang


 Akaun Belian Dt stok bertambah
 Harta bernilai yang dimiliki oleh perniagaan dan
digunakan untuk menjalankan akt. Perniagaan.
 Aset semasa  boleh berubah btk @ mudah ditukar
kpd wang tunai EG: wang tunai & stok (barang
niaga)
 Aset bukan semasa  digunakan utk menjana
pendapatan kpd perniagaan.
 bersifat tahan lama & kekal utk beberapa
tempoh perakaunan EG: premis perniagaan,
kenderaan, perabot, mesin dll
 Hutang perniagaan kpd pihak lain yang mungkin
terdiri drp org perseorgan @ sesebuah organisasi.
 Hutang ini perlu dijelaskan dgn cara pembayaran

tunai @ pertukaran baragan @ perkhidmatan.


 Liabiliti semasa  hutang yg perlu dijelaskan dlm

tempoh tidak melebihi setahun.


eg: pemiutang. Overdraf bank, pinjaman jangka
pendek.
Liabiliti bukan semasa  hutang yg perlu dijelaskan
dlm tempoh melebihi setahun Eg: pinjaman brcagar &
gadai janji.
 Aset peribadi @ modal yg dilaburkan oleh pemilik perniagaan ke dlm perniagaan.
 EG: wang tunai, kenderaan, perabot

HASIL
▸Pendapatan yg diterima oleh sesebuah perniagaan dlm btk wang.
▸EG: komisen, faedah, sewa diterima, jualan
 Kos
yg dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan sama ada untuk
membeli barang niaga atau belanja mengurus perniagaan.

 EG:
belanja iklan, bayaran insurans, sewa, gaji, kos
pengangkutan.
 Menunjukkan bahawa aset yg dimiliki oleh
perniagaan dibiayai oleh sumber-sumber
daripada pelaburan pemilik (ekuiti pemilik)
dan sumber luaran seperti pinjaman bank
(liabiliti)

 ASET = LIABILITI + (EKUITI PEMILIK + HASIL


– BELANJA)
 Januari 1 Karmila memulakan perniagaan
dengan tunai RM10,000 dan
pinjaman bank dai Bank
Usahawan RM15,000.
2 Belian barang niaga RM3, 000
5 Jualan barang pada harga kos
RM500 dengan harga RM800
7 Bayar sewa kedai RM250
Urus Aset = Liabiliti Ekuiti pemilik
Niaga Tunai Stok Pinjaman Modal Hasil Belanja
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
Jan 1 10,000 10,000
15,000 15,000
2 (3,000) 3,000

5 800 (500) 800 (500)


7 (250) (250)

Jumlah 22, 500 2, 500 = 15,000 + 10,000 +800 - (750)


+
25 050 = 25 050
 MENGENAL PASTI BUKU LEJAR
 Lejar merupakan buku akuan yg digunakan utk merokedkan urus niaga perniagaan.
 Format: utk catat u/n bagi
melengkapkan catatan bergu

Dt bahagian debit bahagian kredit Kt

Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah


Utk tulis tarikh utk catat no ruj. bagi utk catat
urus niaga Buku Catatan Pertama nilai wang
yg berlaku supaya catatan dlm bagi
akaun dapat dikesan sesuatu u/n
 Digunakan utk merekodkan semua urus
niaga yang melibatkan penerimaan dan
pembayaran tunai oleh peniaga.

 Bahagian debit akaun tunai merekodkan


semua penerimaan wang tunai.

 Bahagian kredit merekodkan pembayaran


wang tunai oleh perniagaan.
 Pada 1 Januari, baki tunai perniagaan ialah RM10
000. Urus niaga yang berlaku pada bulan tersebut
ialah:
RM
Januari 3 belian barang niaga 3 000
5 Jualan barang niaga 4 000
7 terima komisen 300
11 byr hutang kpd
pembekal Rajan 750
15 bayar tambang 150
20 jualan tunai 1 000
25 byr gaji pekerja 600
 Dt Kt
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
(RM) (RM)

Jan 1 Baki b/b 10 000 Jan 3 Belian 3 000


5 Jualan 4 000 11 Pembekal
7 Komisen 300 Rajan 750
20 Jualan 1 000 15 Tambang 150
25 Gaji 600
31 Baki h/b 10 800

15 000 15 000

Feb 1 b/b
10 800
 Dt Akaun Tunai Kt
Tarikh Butiran Folio Jumlah Tarikh Butiran Folio Jumlah

Mei 1 Baki b/b RM 1000 Mei 6 Belian RM 220


13 Jualan 350 16 Kadar
15 Siew Bee 400 bayaran 100
18 Pembekal
Eng Kiat 250
31 Baki h/b 1 180

1 750 1 750

Jun 1 Baki b/b 1 180


 Digunakan untuk merekod
 segala wang atau cek yang dimasukkan ke
dalam bank
 segala bayaran yang dibuat dengan cek
atau tunai di bank
• Baki debit  peniaga masih mempunyai wang

tunai di bank.
* Baki kredit peniaga telah mengeluarkan wang
melebihi simpanan.  overdraf bank.
DdDt. Akaun Bank
Kt.

Penerimaan Cek Pembayaran cek


•Modal dalam bank * Beli barang dengan cek
•Jual barang dan terima cek * Beli aset dengan cek
•Jual aset lama dan terima cek * Bayar cek kepada pemiutang
•Terima cek daripada penghutang * Belanja dengan bayaran cek
•Pendapatan diterima dalam * Pindahan tunai dari bank ke
bentuk cek. perniagaan.
•Pindahan tunai dari perniagaan
ke bank.

*Akaun bank merekodkan urus niaga yang melibatkan


Akaun Semasa sahaja.
Akaun Simpanan dan Akaun Simpanan Tetap tidak
direkodkan dalam Akaun Bank.
CONTOH 1:
Baki tunai di bank sebuah perniagaan pada 1Mac ialah RM30
000. Yang berikut ialah urus niaga sepanjang bulan Mac.

RM
Mac 2 Bayar sewa kedai dengan cek 750
5 Belian barang niaga dan bayar
dengan cek 1 000

9 Jualan barang dan terima cek 500


11 Bayar Syarikat Mukhlis dengan cek 1 200
14 Terima cek daripada Busra 350

* Rekodkan urus niaga di atas dalam Akaun Bank


 Dt Akaun Bank
Kt
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah

Mac 1 Baki b/b 30 000 Mac 2 Sewa 750


9 Jualan 500 dibayar
14 Busra 350 5 Belian 1000
11 Syarikat
Mukhlis 1200
31 Baki h/b 27900

30 850 30 850

Apr 1 Baki b/b 27 900


 CONTOH 2:
 Berdasarkan contoh 1, baki b/b

Akaun Bank pd 1 April ialah 27 900.


Pada 2 April, peniaga memindahkan
RM20 000 ke Akaun Simpanan Tetap.
Dt. Akaun Bank Kt.

Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah

Apr 1 Baki b/b 27 900 Apr 2 Simpanan 20 000


tetap
Dt. Akaun Simpanan Tetap Kt.
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah

Apr 2 Baki 20 000

• Akaun Bank dikreditkan sbb wang kurang RM


20 000
• Akaun Simpanan Tetap didebitkan kerana
akaun tersebut adalah akaun berlainan.
 CONTOH 3
Berdasarkan contoh 2, pada 8 April
permohonan peniaga untuk
membuat overdraf telah diluluskan
oleh pihak bank sebanyak RM 18 000
untuk membeli kenderaan.
 Dt. Akaun Bank Kt.
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah

Apr 1 Baki b/b 27 900 Apr 2 Simpanan


30 Baki h/b 10 100 Tetap 20 000
8 Kenderaan 18 000

38 000 38 000

Mei 1 Baki b/b 10 100


 Apb akaun bank ditutup pada 30 April, baki b/b
sebyk RM10 100 di sebelah kredit. Hal ini
menunjukkan bahawa berlakunya overdraf.
 Wan Noraini