Anda di halaman 1dari 15

Kumpulan 10

1. Mohd Syahir b. Mohamed


-. SK. Seri Mahkota
2. Pn. Lok Heng Len
-. SJK (C) Pooi Ming
3. Cik Wong Oi Mee
-. SJK (C) Gambang

TOPENG MUKA
BIDANG : Membentuk & Membuat
Binaan
( Topeng Serkup )
TEMA

: Alam semulajadi

TAJUK

: Flora dan Fauna

Rancangan Pelajaran Harian


Matapelajaran
Tahun
Semulajadi
Bidang
Fauna

: Dunia Seni Visual


: 3

Standard
Standard Pembelajaran
Kandungan

Aktiviti P & P

Masa : 120 Minit


Tema : Alam

: Membentuk Dan Membuat Binaan

Tajuk

: Flora dan

3.2 Aplikasi Seni


3.1 Persepsi Estetik 3.2.1 Media
( Topeng
Serkup
3.1.1 Unsur
seni)
3.2.1.1
3.1.1.1
-Alat
Pada akhir3.1.1.2
pembelajaran murid dapat: 3.2..1.2( Rujuk Standard Kandungan )
3.1.1.3
Bahan
Prinsipmemahami
rekaan
1.3.1.2
Mengenal,
dan menyatakan
bahasa seni visual topeng muka.
3.2.2
Proses dan
3.1.2.1
2.
Mengetahui dan memahami
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
Teknik
penghasilan topeng muka.
3.
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran teknik
dan proses dalam penghasilan topeng muka.
4.
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi penekanan pada
bahasa seni visual.
1.
2.
3.
4.

Guru mempamerkan contoh topeng serkup yang telah siap dan bersoal jawab dengan
murid. (EK1).
Guru menerangkan langkah-langkah menghasilkan topeng serkup melalui tayangan slaid..(
EK4)
Murid menghasilkan topeng serkup. (EK1, EK2, EK3)
Murid mempamerkan karya murid dan manjalankan aktiviti lakonan.(EK5)
1. TMK

2. Keusahawanan

3. Kreatif dan Inovasi

4. Bahasa

ENT
Bahan Bantu Mengajar

Penilaian P&P

Refleksi

1.
2.
3.
4.

Sampel Topeng serkup


Buku Aktiviti
LCD
Komputer

Proses Penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan empat standard
kandungan.
Pada akhir pembelajaran:
_______murid mencapai objektif yang ditetapkan dan _________murid yang tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas di sesi akan datang.

Rancangan Pelajaran Harian


Matapelajaran
Tahun
Semulajadi
Bidang
Fauna

: Dunia Seni Visual


: 3

Standard
Standard Pembelajaran
Kandungan

Aktiviti P & P

Masa : 120 Minit


Tema : Alam

: Membentuk Dan Membuat Binaan

Tajuk

: Flora dan

3.2 Aplikasi Seni


3.1 Persepsi Estetik 3.2.1 Media
3.3 Ekspresi
3.4 Apresiasi
( Topeng
Serkup
3.1.1 Unsur
seni)
3.2.1.1
Kreatif
Seni
3.1.1.1
-Alat
3.3.1
3.4.1
Pada akhir3.1.1.2
pembelajaran murid dapat: 3.2..1.2( Rujuk Standard Kandungan )
3.3.2
3.4.2
3.1.1.3
Bahan
3.3.3
3.1.2
Prinsip
rekaan
1.
Mengenal, memahami 3.2.2
dan menyatakan
bahasa seni visual topeng muka.
Proses dan
3.1.2.1dan memahami
2.
Mengetahui
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
Teknik
penghasilan topeng muka.
3.
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran teknik
dan proses dalam penghasilan topeng muka.
4.
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi penekanan pada
bahasa seni visual.
1.
2.
3.
4.

Guru mempamerkan contoh topeng serkup yang telah siap dan bersoal jawab dengan
murid. (EK1).
Guru menerangkan langkah-langkah menghasilkan topeng serkup melalui tayangan slaid..(
EK4)
Murid menghasilkan topeng serkup. (EK1, EK2, EK3)
Murid mempamerkan karya murid dan manjalankan aktiviti lakonan.(EK5)
1. TMK

2. Keusahawanan

3. Kreatif dan Inovasi

4. Bahasa

ENT
Bahan Bantu Mengajar

Penilaian P&P

Refleksi

1.
2.
3.

Sampel Topeng serkup


Buku Aktiviti
LCD & Komputer

Proses Penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan empat standard
kandungan.
Pada akhir pembelajaran:
_______murid mencapai objektif yang ditetapkan dan _________murid yang tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas di sesi akan datang.

Langkah 1
Set Induksi
Guru memperkenalkan contoh topeng serkup
kepada murid

Aktiviti P&P

Langkah 2:
Guru menyediakan alatan dan bahan yang
akan digunakan.
Alatan: Gunting
Bahan: Kertas lukisan, beg kertas, krayon, gam,
manila kad.

Langkah 3:
Balut beg kertas dengan manila kad.

Langkah 3 :
Membuat lakaran pada kertas lukisan.

Langkah 4:
Warnakan dan guntingkan lakaran topeng.

Aktiviti P&P

Langkah 5:
Membuat lubang mata pada beg kertas.

Langkah 6:
Tampalkan gambar harimau pada permukaan beg
kertas, diikuti dengan telinga dan misai harimau.

Karya siap.
Murid meletakkan harga produk

Langkah 7:
Murid berlakon dengan menggunakan karya
masing-masing

Aktiviti Pengajaran Dan


Pembelajaran

EMK
Indikator yang boleh
diukur

Aktiviti 1
Guru mempamerkan
contoh topeng yang
telah siap dan bersoal jawab
dengan murid . (EK1)

Boleh membina jaringan


sosial

Murid
boleh berkomunikasi dengan
baik
mesra dengan semua orang
boleh mengekalkan hubungan
baik

Aktiviti 2
Guru menerangkan langkah-langkah
menghasilkan topeng melalui
tayangan slaid. (EK4)

Menggunakan sumber yang


pelbagai/ sumber alternatif/
sumber kitar semula

Murid
boleh mencadangkan sumber
alternatif/ bahan kitar semula
untuk menghasilkan sesuatu
produk

Aktiviti 3
Murid menghasilkan topeng serkup
(EK1) (EK 2) (EK 3)

Sikap keusahawanan
Bertanggungjawab terhadap
keputusan (EK1)
Menilai idea secara kritis
dalam konteks (EK 2)
Melaksana projek mengikut
langkah-langkah yang telah
disediakan (EK 3)

Murid
menepati masa yang ditetapkan
menyiapkan tugasan sehingga
selesai
Murid
boleh memodifikasi/
mengubahsuai/ menambahbaik
idea mengikut situasi/ keperluan
Murid
berupaya menjalankan tugasan
mengikut perancangan

Aktiviti 4
Murid mempamerkan dan menggunakan
karya

Prinsip Ketelusan

Murid
menyatakan/ menyampaikan
maklumat dengan betul/ jelas
tidak berselindung

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (MENAAKUL)


AKTIVITI

EMK

CATATAN

PERSEPSI ESTETIK

Ilmu: Bahasa Melayu

Konteks: Pengenalan

Guru menunjuk contoh topeng yang


telah siap.

Nilai: Rasional

Antara soalan yang boleh


dikemukakan ialah:

Guru menunjuk contoh pelbagai jenis


bentuk
untuk mengaitkan dengan tajuk
pengajaran.
Guru menunjukkan contoh serta
berbincang
tentang bentuk konkrit dan ilusi

EMK: TMK
KBKK:
Menjana idea

Mengenal pasti bentuk konkrit


1. Apakah bentuk yang kamu
lihat?
2. Apakah perbezaan antara
bentuk konkrit dan bentuk
ilusi?
3. Dimanakah biasanya kita
jumpa bentuk ilusi?

AKTIVITI

EMK

APLIKASI SENI
Guru menunjuk bahan semulajadi dan bahan
buatan
Guru dan murid berbincang tentang media
(alat
dan bahan) yang sesuai digunakan.
Guru menunjuk cara menggunakan media
(alat
dan bahan) serta teknik dalam penghasilan
karya.
Guru menyatakan bahasa seni yang perlu
ditekankan di dalam penghasilan.

CATATAN
Konteks: Tunjuk cara

KBT:KB
menganalisis

Contoh soalan yang boleh


dikemukakan:

Gambar alam semulajadi dan alam


benda
1. Manakah alam semulajadi
dan alam buatan?
Media yang sesuai
2. Apakah media yang sesuai
untuk menghasilkan untuk
mewarna topeng?
3. Apakah warna sekunder?

AKTIVITI

EMK

CATATAN
Konteks: Berkarya

EKSPRESI KREATIF

Murid menghasilkan topeng dengan


bimbingan
guru

Nilai:
kebersihan, Cermat

Murid menghasilkan gambar dengan


menggunakan imbangan, ruang dan
warna sekunder.

EMK:
Kreativiti dan
inovasi

Murid berkarya dengan menjana idea


kreatif
berdasarkan bahasa seni visual.

Contoh soalan yang boleh


dikemukakan:
Kepentingan unsur ruang
1. Apakah itu ruang?
2. Mengapa perlu ada unsur
ruang penghasilan karya?
3. Apakah imbangan
simetri?
4. Bagaimana untuk
mendapatkan imbangan
simetri?
Kepentingan unsur jalinan
5. Nyatakan jenis jalinan.
6. Apakah perbezaan antara
jalinan sentuh dan jalinan
tampak?
Kebersihan dan kekemasan kerja
7. Bagaimana untuk
memastikan karya kemas
dan bersih?
8. Bagaimana menggunakan
warna krayon dengan
betul?

AKTIVITI
APRESIASI SENI
Murid mempamerkan karya seni yang telah
dihasilkan
Murid menceritakan pengalaman ketika
melakukan aktiviti
Murid menghargai dan menceritakan karya
sendiri dan rakan secara lisan

EMK
Nilai:
Bekerjasama,
berdikari
EMK:
Kreativiti dan
inovasi

CATATAN
Konteks: Pengetahuan Murid
Contoh soalan yang boleh
dikemukakan:
Mengenal pasti tahap kefahaman
murid.
1. Apakah aktiviti yang kamu
lakukan sebentar tadi?
2. Apakah kemahiran yang
dapat dipelajari?
Murid memberi pandangan.
3. Bagaimana perasaan kamu
setelah dapat menghasilkan
aktiviti ini?
4. Adakah berpuas hati pada
karya yang telah dihasilkan?
5. Adakah karya rakan lebih
baik dari kamu hasilkan?

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng
serkup.
3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Ruang - jalinan
3.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan - simetri
3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengatahui dan memahami
bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam
penghasilan topeng serkup.
3.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


3.2.1.1 Alat - gunting
3.2.1.2 Bahan - kertas yang sesuai atau kad
manila,krayon, pensel warna atau oil pastel
,gam dan bahan hiasan yang sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan

3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan
karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
dalam
penghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap
karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri
dan rakan

SEKIAN TERIMA KASIH