Anda di halaman 1dari 14

1.

Membina umat adalah


tugas para Nabi dan Rosul

mewarisi

Allah berfirman dlm surat al baqarah: 151


yang artinya : sebagaimana (Kami telah
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu)
Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara
kamu yang membacakan ayat-ayat Kami
kepada kamu dan mensucikan kamu dan
mengajarkan kepadamu al kitab dan al
hikmah(as sunah), serata mengajarkan kepada
kamu apa yang belum kamu ketahui

2.

Berdakwah dan membina umat


membuat pelakunya termasuk ke
dalam golongan khoyru ummah,
umat yang terbaik

Allah berfirman dalam surat Ali Imron : 110


kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, menyuruh kepada yang
maruf, dan mencegah dari yang mungkar,
dan beriman kepada Allah.....

3. mengajak umat ke jalan islam dan


membinanya adalah perkataan yang terbaik
yang ada di langit dan di bumi
Firman Allah dalam QS. Fushilat :33
siapakah yang lebih baik perkataannya
daripada orang yang menyeru kepada
Allah,...

4. Menyampaikan kebenaran berarti menjalankan


amanah dari Allah untuk tidak
menyembunyikannya dari manusia
Firman Allah dalam QS. AL Baqarah : 159
sesungguhnya orang-orang yang
menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan
berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan
petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada
manusia dalam al kitab, mereka itu dilaknati Allah
dan dilaknati (pula) oelh semua (makhluk) yang
dapat melaknati

5. Menjadi pembina umat berarti


menyelamatkan diri dari termasuk golongan
yang merugi
Firman Allah dalam QS. Al Ashr: 2-3

6. Membina umat, menuai pahala yang tak


pernah habis
Sabda Rasulullah SAW.
Jika anak adam mati maka terputuslah semua
amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang
mendoakan padanya

7. Mengerjakan kebenaran pada umat, akan


berbuah pahala yang berlipat sebanyak orang
yang mengerjakannya
Sabda nabi SAW. Barangsiapa yang menyeru
pada kebaikan, maka ia mendapat pahala
pengikutnya, dan yang demikian itu tidak
mengurangi pahala dari pengikkutnya
sedikitpun...

8.Keberhasilan mengajak umat pada kebenaran


menghasilkan pahala yang jauh lebih baik
daripada harta dunia.
Sabda nabi SAW: ...demi Allah seandainya
Allah memberi hidayah lewat perantaramu
pada seseorang, itu lebih baik dari hewan
ternak yang merah-merah

9. Berdakwah menghindarkan diri dari murka


Allah dan mencabut sebab terhalangnya doa
Sabda Rasul SAW: ..., hendaknya kalian
bersungguh-sungguh mengerjakan amar
maruf nahi munkar, atau niscaya Allah akan
mendatangkan azab dariNya, kemudian
kallian berdoa maka tidak dikabulkan untuk
kalian

10. Berdakwah juga dapat menghindarkan uamat


dari terangkatnya pemimpin yang dzolim bagi
mereka
Sabda Rasul SAW. hendaknya kalian
bersungguh-sungguh mengerjakan amar maruf
nahi munkar, dan tunduk pada kebaikan(islam),
atau niscaya Allah akan mendatangkan azab
dariNya, atau akanberkuasa diantara kalian
pemimpin yang jahat, kemudian kalian berdoa
maka tidak dikabulkan untuk kalian

11. Berdakwah berarti menyelamatkan


masyarakat dari kehancuran
Sabda nabi SAW: .... Seandainya aku
melubangi tempat dudukku sendiri untuk
mendapatkan air, tentu aku tidak akan
mengganggu orang yang diatas. bila mereka
membiarkannya tentu mereka semua akan
binasa

12. Membina umat adalah tanda kasih sayang


pada sesama muslim
Sabda Nabi SAW: belum sempurna iman
seseorang diantara kalian sampai ia mencintai
saudaranya sebagaimana mencintai dirinya
sendiri

Yang harus dimiliki seorang


pembina
umat
:
1. Memahami bahwa adik binaannya adalah amanah dari
2.
3.
4.
5.

Allah
Tampil sebagai motivator
Berkepribadian yang kuat dan mandiri
Pembina haruslah cerdas, berwawasan luas dan
menguasai materi yang akan diberikan ke adik binaannya
Membangun hubungan penuh kasih sayang dengan adik
binaannya, bukan semata guru dengan murid, atasan
dengan bawahan, buruh dengan majikan apalagi
komandan dengan prajuritnya

disini diperlukan perekat hubungan kasih sayang :


a. Ringan tangan dan pemurah, siap membantu adek
binaannya menyelesaikan masalah yang dihadapinya

b. Sabar dan pemaaf


c. Gemar berkunjung kerumah adik binaanya
d. Santun dalam mengingatkan kesalahan adik
binaan, berusaha menjaga perasaannya, dan
tidak mempermalukan dirinya
e. Gemar mendoakan adik binaaan
f.Terbuka terhadap saran dan nasihat dari adik
binaan
g. Gemar melakukan instrospeksi diri

Anda mungkin juga menyukai