Anda di halaman 1dari 1

1. Apakah jirim?

( 1 markah )
2. Jirim boleh wujud dalam pelbagai keadaan. Berikan keadaan kewujudan
jirim. ( 1 markah )
3. Nyatakan apakah kesan haba ke atas jirim? ( 2 markah )
4. Ahmad menjemur pakaiannya yang basah. 3 jam kemudian di dapati
pakaian itu telah kering.Apakah proses yang berlaku dan nyatakan
bagaimamanakah proses itu berlaku?
( 3 markah )

5. Sekumpulan murid menjalankan eksperimen seperti di atas. 2 jam


kemudian di dapati lipas di dalam balang gas itu telah mati. Jelaskan
keadaan itu. ( 2 markah )

]
6. Kamal membakar bola logam, kemudian dia dapati bola logam tidak dapat
melalui gelung. Jelaskan tentang keadaan itu. ( 2 markah )
7. Cadangkan 2 langkah yang perlu diambil oleh Kamal supaya bola dapat
melalui gelung.
( 2 markah )

8. Apakah jenis interaksi yang ditunjukkan dalam rajah di atas.


Jelaskan kesan interaksi tersebut kepada kedua dua organisma. ( 3
markah )