Anda di halaman 1dari 1

KEMAHIRAN BERFIKIR

- mengkategori
- mengenalpasti
- buat keputusan
- hubungkait
- jana idea
- banding beza
-interpretasi
- meramal
- mencirikan
- buat urutan
- menilai
- reka cipta
- menyusun ikut
keutamaan
KEMAHIRAN BELAJAR
-

urus masa
m'peroleh maklumat
membaca
mendengar
m'buat nota
memotivasi
mengingat
menjawab soalan
menulis
komunikasi
taakulan
memerhati

TEORI KECERGASAN
PELBAGAI (TKP/MI)
-

visual ruang
bodily kinestatik
verbal linguistik
muzik
matematik
intrapersonal
intepersonal
naturalis

16 NILAI MURNI
- baik hati
- berdikari
- hemah tinggi
- hormat-menghormati
- kasih sayang
- keadilan
- kebebasan
- keberanian
- kebersihan
- kejujuran
- kerajinan
- kerjasama
- kesederhanaan
- kesyukuran
- rasional
- semangat
bermasyarakat