Anda di halaman 1dari 14

DEFINISI

• “SATU SENI MENYALURKAN MAKLUMAT, IDEA-


IDEA-
IDEA DAN SIKAP-
SIKAP-SIKAP DARI SESEORANG
PENGENALAN KEPADA KEPADA SESEORANG YANG LAIN.”
LAIN.”
(EMERY AULT DAN AGEEL)
KOMUNIKASI
• “SATU PROSES UNTUK MENGONGSIKAN
SESUATU ORIENTASI TERHADAP SATU SET
TANDA-
TANDA-TANDA MAKLUMAT.”
MAKLUMAT.”
Mohd. Farid bin Rahmat (SCHRAMM DAN ROBERTS)

UQP1331 • SATU PROSES PEMINDAHAN MAKLUMAT,


PERASAAN, IDEA DAN FIKIRAN DARI
SESEORANG INDIVIDU KEPADA INDIVIDU YANG
LAIN.

DEFINISI
• KOMUNIKASI IALAH PROSES
Komunikasi yang mesra bermaksud
PENYAMPAIAN ATAU PEMINDAHAN bukan sahaja ianya berkesan tetapi
MESEJ DARI SEORANG KEPADA YANG ianya mestilah dapat mewujudkan
LAIN perasaan puashati,
puashati, rasa dihargai
• IA ADALAH PROSES MEWUJUDKAN
KEFAHAMAN YANG DIKONGSI dan keinginan untuk saling
BERSAMA bekerjasama antara kedua pihak
• IA ADALAH ASAS KEPADA yang terlibat.
terlibat.
PERHUBUNGAN INTERPERSONAL
(PERHUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DENGAN
INDIVIDU YANG LAIN)

PENTINGNYA JENIS KOMUNIKASI

KOMUNIKASI BUKAN LISAN


¾ Bahasa Badan
LISAN ¾ Gerak Badan
¾ Tulisan ¾ Penyataan Wajah
MERANCANG ¾ Perkataan ¾ Pergerakan Mata
¾ Isyarat
¾ Diam

MENGAWAL KOMUNIKASI MENGATUR FUNGSI KOMUNIKASI HALANGAN


¾ Pemindahan Maklumat KOMUNIKASI
¾ Pembelajaran ¾ Kepercayaan
¾ Pemujukan ¾ Sikap
MENGARAH ¾ Hiburan
¾ Prasangka
¾ Sosialasi Manusia
¾ Persepsi
¾ Istilah

1
KOMUNIKASI LISAN PROSES KOMUNIKASI
• Satu proses Komunikasi yang
melibatkan Suara. Pesanan
• Menitikberatkan kepada:
– Nada Suara Penerima
Penyampai
– Bahasa yang digunakan
– Kefasihan Sebutan
– Kelancaran perkataan yang digunakan.

• Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah Media/


selari/sejajar dengan pergerakan anggota Pengantara
badan, memek muka dan gerak mata. Komunikasi Interpersonal
Mengadakan perhubungan (bercakap, berbincang, bertukar-tukar pendapat dll).

PROSES KOMUNIKASI Beberapa pergerakan anggota badan yang mampu


memberi sumbangan ke arah mewujudkan suasana yang
mesra ketika berinteraksi adalah seperti berikut:
Halangan Halangan
Mimik muka
-Semantik -Semantik
-Emosi -Emosi
PENGHANTAR -Sikap MESEJ -Sikap PENERIMA Tumpuan mata
-Persepsi -Persepsi
-Jantina -Jantina Anggukan kepala
-nonverbal -nonverbal
Pergerakan tangan

MAKLUMBALAS

Pergerakan anggota badan yang mampu memberi


sumbangan ke arah mewujudkan suasana yang
JANGAN LAKUKAN
marah ketika berinteraksi:

Mimik muka
TIDAK MELAYAN TAK SOPAN
HALANGAN
Tumpuan mata
MARAH

SUDAH LEBIH
Anggukan kepala

KETAWA
Pergerakan tangan GERAM

TIDAK MENDENGAR

AGRESIF SENTUHAN

2
Mengapa Manusia Perlu Berkomunikasi

• Ada banyak sebab mengapa manusia perlu Dapat menceriakan


berkomunikasi. Keperluan-keperluan ini boleh suasana dan
dikategorikan sebagai: mewujudkan
kemesraan
– Keperluan kesihatan fizikal dan mental
dikalangan rakan
– Keperluan identiti sekerja.
– Keperluan sosial
– Keperluan untuk mencapai matlamat

Kurangkan manis
Tanpa dalam minuman,
berintraksi lebihkan manis dalam
senyuman kerana
dan
senyuman awet muda.
komunikasi Mengikut kajian muka
suasana kita ada 72 otot, cuma
menjadi 14 otot sahaja
muram digunakan semasa
senyum selebihnya
untuk marah.

Keperluan Kesihatan Fizikal dan


Mental

• Berikut adalah masalah-masalah yang boleh


dialami oleh seseorang jika mereka memilih
untuk mengelak daripada berkomunikasi Macam-macam
cara berintraksi,
dengan orang lain (Adler, Rosenfeld & Towne,
pun ada
1999):

3
• Orang yang kurang berkomunikasi menghadapi • Orang yang tidak suka berkomunikasi adalah
risiko koronari atau serangan sakit jantung yang dua atau tiga kali lebih pendek usianya
lebih tinggi berbanding dengan orang yang berbanding dengan orang yang terlibat dalam
sering berkomunikasi.
hubungan sosial seperti perkahwinan,
persahabatan, keagamaan dan sebagainya.

Keperluan Identiti Keperluan Sosial


• Kita perlu berkomunikasi dengan orang lain
untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. • Seseorang memerlukan kasih sayang, keseronokan,
perasaan dipunyai, riadah, kawalan dan sebagainya
Kita tidak mungkin tahu sama ada kita seorang melalui interaksinya dengan orang lain. Sebagaimana
yang pandai atau bodoh, cantik atau hodoh, yang dinyatakan dalam Hiraki Keperluan Maslow.
mahir atau tidak dalam suatu bidang kecuali ada
orang lain yang menilai dan menyatakannya
pada diri kita.

Teori Hierarki Keinginan


Keperluan Untuk Mencapai Matlamat
Manusia (Abraham Maslow)
• Setiap individu akan membawa bersama-samanya minat,
• Untuk mencapai suatu matlamat, kita
sikap, dan keinginan ke tempat kerja mereka. perlu berkomunikasi dengan orang
lain. Kemahiran berkomunikasi
membolehkan kita memujuk atau
•Keinginan sosial:
Termasuk keinginan
TEORI HIEARKI MASLOW
mempengaruhi orang lain untuk
untuk bergaul dan
berhubung dengan
KESEDARAN DIRI: mencapai apa yang kita inginkan.
orang lain, serta KEBANGGAAN:

melahirkan perasaan KEINGINAN SOSIAL:


kasih sayang. KEINGINAN JAMINAN:

KEINGINAN FISIOLOGI:

4
Peringkat dan Sifat Komunikasi

Melibatkan seorang komunikator


‰

Komunikasi yang berkomunikasi dengan dirinya


intrapersonal sendiri iaitu monolog (bicara hati).
(komunikasi
dalaman) Membantu dalam penganalisaan,
‰

penilaian tentang diri sendiri dan


juga dalam membuat keputusan.

Komunikasi intrapersonal (komunikasi dalaman)

Peringkat dan Sifat Komunikasi

Komunikasi yang melibatkan dua orang


‰

Komunikasi komunikator yang berinteraksi secara dua


antara hala, serentak dan mereka saling
perseorangan mempengaruhi.
(interpersonal)
Penting dalam menjalin dan mengekalkan
‰

hubungan, memujuk dan mempengaruhi


orang lain.

Komunikasi antara perseorangan (interpersonal)

Peringkat dan Sifat Komunikasi

Komunikasi dua hala yang melibatkan


‰

Komunikasi kumpulan terdiri daripada tiga hingga Komunikasi


kumpulan 12 orang ahli.
kumpulan kecil
kecil
Penting untuk berkongsi maklumat,
‰

mendapatkan idea, menyelesaikan


masalah dan bantu membantu.
Misalnya, dalam mesyuarat atau sesi
kaunseling kelompok.

5
Peringkat dan Sifat Komunikasi
Komunikasi yang melibatkan
‰

Komunikasi seorang komunikator


publik berkomunikasi dengan audiens
yang ramai.

Biasanya bersifat sehala.

Berguna untuk memberitahu,


‰

memujuk, mempengaruhi dan Komunikasi Publik


menghibur.

Peringkat dan Sifat Komunikasi

Komunikasi sehala yang melibatkan


‰

Komunikasi seorang komunikator dengan audiens


massa yang sangat ramai.

Penggunaan saluran-saluran tertentu


‰

bagi menyebarkan mesej seperti media


cetak, elektronik, dan sebagainya.
Komunikasi publik Berguna untuk memberitahu, memujuk,
‰

mempengaruhi dan menghibur.

6
Komunikasi massa didifinisikan sebagai
perhubungan kepada orang ramai BENTUK KOMUNIKASI
secara langsung.
• SEHALA DAN DUA HALA - ARAHAN/TAK
MEMERLUKAN REAKSI/REAKSI.

• KOMUNIKASI MENEGAK - KE BAWAH DAN KE


ATAS: ARAHAN DAN MAKLUMBALAS.

• MENDATAR - PENYELARASAN KERJA.

• GRAPEVINE - INFORMAL RAHSIA/KHABAR


ANGIN.

Komunikasi massa

BENTUK KOMUNIKASI KOMUNIKASI KE BAWAH

• Mesej yang mengalir daripada


keatas pengurusan atasan kepada
keatas
pegawai bawahan.

kebawah • Mesej tugas dan


kebawah penyelenggaraan (arahan,
disiplin, matlamat, perintah
dan soalan).
mendatar

KOMUNIKASI MENEGAK KOMUNIKASI MENDATAR

• Mesej yang mengalir • Pertukaran mesej di kalangan orang


daripada pegawai yang mempunyai pengikut kuasa yang
bawahan kepada sama dalam organisasi.
pegawai atasan.
• Penyelesaian masalah,
• Mengemukakan penyelarasan,
soalan, mendapat penyelesaian konflik.
maklumbalas dan
cadangan.

7
Kita tidak dapat mengelak daripada
Prinsip-Prinsip Asas dalam Komunikasi berkomunikasi.
Antara Perseorangan
• Semua orang tidak boleh tidak berkomunikasi.
• Dalam memahami komunikasi antara Maksudnya di sini ialah apa jua yang kita
perseoranganan, adalah penting memahami lakukan sama ada bercakap atau tidak, berdiam
prinsip-prinsip komunikasi antara perseorangan diri atau bergerak, semua ini adalah perlakuan
yang berikut: komunikasi.

Komunikasi antara perseorangan tidak


Terlajak perahu boleh ditarik balik tetapi
boleh ditarik balik terlajak kata buruk padahnya
APA KAU
CAKAP, CAKAP
• Oleh itu kita harus berhati-hati apabila JANGAN
SEBARANG
berkomunikasi dengan orang lain semasa CAKAP
ADOH… KAU
berkonflik terutamanya penggunaan kata-kata TUMBUK
AKU…
yang boleh melukai perasaan orang lain.

Dalam komunikasi antara perseorangan terdapat banyak simbol dan mesej yang
boleh diinterpretasikan dengan berbagai maksud dan situasi. Akibatnya, salah faham
mungkin boleh terbit dan mencetuskan konflik.

Komunikasi antara perseorangan adalah NILAI MANUSIA YANG BERBEZA-BEZA


sangat rumit
• Menurut Beebe, Beebe, Redmond (1999), terdapat sekurang- Masyarakat
kurangnya enam “orang” yang terlibat dalam perbualan di
antara dua orang komunikator iaitu:
– Who you think you are (Persepsi kita tentang diri kita)
– Who you think the other person is (Persepsi kita tentang diri orang Rakan
itu) sekerja
– Who you think the other person thinks you are (Persepsi kita
terhadap persepsi orang itu terhadap diri kita)
– Who the other person thinks he or she is (Persepsi orang itu Ibubapa
mengenai dirinya)
– Who the other person thinks you are (Persepsi orang itu terhadap keluarga
diri kita) Pendidikan
– Who the other person thinks you think he or she is (Persepsi orang Rakan sebaya
itu tentang persepsi kita terhadap dirinya)

8
Komunikasi antara perseorangan
SILANG BUDAYA bersifat kontekstual
• Terdapat lima konteks dalam komunikasi antara
perseorangan iaitu:
1) Perbezaan adat dan kepercayaan. – Konteks psikologi yang melibatkan keinginan, keperluan, nilai,
2) Perbezaan bahasa. personaliti, konsep kendiri dan nilai kendiri pada kedua-dua
komunikator.
3) Perbezaan prinsip dan “tata karma”.
– Konteks hubungan yang melibatkan tahap kepercayaan, kuasa,
4) Perbezaan latar belakang. kawalan, tahap pendedahan kendiri dan pengalaman mengenai
5) Perbezaan pendidikan diri masing-masing dalam hubungan mereka.
– Konteks situasi yang melibatkan persekitaran fizikal di mana
6) Perbezaan persekitaran. kedua-dua komunikator sedang berkomunikasi.
7) Perbezaan etnik. – Konteks budaya yang melibatkan unsur-unsur budaya yang
mempengaruhi interaksi kedua-dua komunikator.

Ciri-ciri Ekstrovert-Neurosis.
Ciri-ciri Ekstrovert-Stabil.
PERSAMAAN • Mudah Tersinggung.
• Peramah.
• Gelisah.
• Agresif. A • Gemar Bercakap.
• Ghairah. • Responsif.
• Mudah Berubah. M • Bebas.
• Impulsif. • Kepimpinan.
A
• Optimistik.
• Aktif.
B • Bersemangat.
B F • Selesa.
I
C Ciri-ciri Introvert-Neurosis. Ciri-ciri Introvert-Stabil.
G • Muram. V • Pasif.
• Cemas. • Berhati-hati.

D
• Bimbang. E • Bertimbang Rasa.
• Tidak Fleksibel atau rigid. • Tenang.
E
H ? • Pendiam. R • Terkawal.
• Tidak Peramah. • Jujur.
• Tenang. T • Boleh Diharapkan.
• Tenteram.

Komunikasi antara perseorangan tidak


boleh diulang semula

• Oleh kerana komunikasi merupakan peristiwa,


maka adalah mustahil bagi kita mengulang
semula peristiwa yang sama.

9
Kata-kata tidak semestinya membawa
makna yang sebenar.

Konsep Yang Salah Mengenai


• Kadangkala kata-kata yang kita luahkan tidak
Komunikasi memberikan makna yang sama dengan orang
yang mendengarnya.

Lebih banyak berkomunikasi tidak Komunikasi tidak boleh menyelesaikan


selalunya lebih baik. semua masalah

• Kadangkala komunikasi yang jelas dan ikhlas juga


• Tindakannya itu boleh menyelamatkan suasana
boleh menyebabkan konflik.
yang tegang. Seperti sabda Nabi Muhamad
S.A.W. yang bermaksud, berdiam diri itu adalah
satu kebijaksanaan tetapi tidak ramai orang
mengetahuinya.

Komunikasi tidak selalunya boleh Komunikasi bukanlah suatu kebolehan


mempengaruhi orang lain. semulajadi.

• Banyak faktor-faktor lain seperti faktor emosi, • Ramai orang menyangka bahawa
kesihatan, budaya dan lain-lain perlu kemahiran berkomunikasi merupakan
dipertimbangkan oleh seseorang untuk kebolehan semulajadi atau keturunan.
membuat keputusan setelah dipujuk ataupun
diugut.

10
• Hubungan antara perseorangan terbentuk secara berperingkat- Meningkatkan Kemahiran Komunikasi
peringkat. Antara Perseorangan
– Hampir semua hubungan antara perseorangan bermula secara
berperingkat-peringkat seperti berikut: • Kemahiran berkomunikasi antara perseorangan bukanlah suatu
• Peringkat awal dalam hubungan mengandungi dua peringkat iaitu: kemahiran yang boleh didapati tanpa sebarang kefahaman,
– Permulaan (initiation) latihan dan pengalaman.
– Penerokaan (exploration)
• Apabila hubungan semakin intim peringkat seterusnya melibatkan peringkat:
– Menggiatkan hubungan (intensifying) • Ini disebabkan komunikasi antara perseorangan melibatkan dua
– Mengintegrasikan hubungan (integrating) orang manusia yang mempunyai berbagai-bagai perlakuan yang
– Pengikatan pengikatan (bonding) dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosiologi, dan juga budaya.
• Hubungan juga boleh merosot dan seterusnya terputus melalui beberapa
peringkat berikut:
– Membuat perbandingan (differentiating)
• Manusia juga mempunyai banyak pengalaman dalam hidup
– Membataskan (circumscribing)
yang menyebabkan mereka mempunyai perlakuan komunikasi
– Merencatkan (stagnating) yang berbeza. Oleh itu, kefahaman, latihan dan pengalaman
– Pengelakan (avoiding) kita dalam kehidupan masyarakat dan budaya berbeza adalah
– Pemutusan (terminating) sangat penting.

Ciri-ciri Komunikator Yang Mahir – Kebolehan memilih perlakuan komunikasi yang paling
sesuai semasa berinteraksi. Mempunyai banyak perlakuan
• Menurut Adler dan Towne (1999), seseorang komunikasi tidak semestinya menjamin komunikasi yang
komunikator yang mahir mempunyai ciri-ciri tertentu berkesan jika pemilihan perlakuan atau gaya komunikasi
seperti berikut: yang dibuat tidak sesuai dengan konteks atau situasi.
– Mempunyai berbagai perlakuan komunikasi dan tahu bila
suatu perlakuan itu patut atau tidak patut digunakan dalam – Pemilihan perlakuan atau gaya komunikasi harus mengambil
sebarang interaksi dengan orang lain. kira konteks interaksi, matlamat interaksi dan juga segala
maklumat tentang diri orang yang terlibat dalam interaksi
tersebut. Misalnya, kita boleh bergurau dengan seorang
– Misalnya, jika kita diejek oleh seorang rakan kita, maka kita rakan lama tetapi tidak mungkin dengan seseorang yang
boleh memberikan respons dengan berbagai cara tetapi ia baru sahaja dikenali.
haruslah bijaksana dengan mengambilkira berbagai akibat
jangka pendek dan jangka panjang dalam hubungan kita
dengannya.

KESOPANAN DALAM BERKOMUNIKASI • Percakapan yang jelas dan nyata.

• Sentiasa bercakap benar. • Kalau seseorang membawa kita


kepada perbualan yang tidak baik,
• Bercakap apabila perlu dan kerana sesuatu diamkanlah diri menunjukkan tidak
tujuan. berminat atau memberi salam dan
keluar.
• Bercakap dengan sopan santun, selalu
tersenyum dan dengan nada yang baik. • Bila bercakap tentang Islam, bercakap
• Bercakap dengan ringkas atau tepat pada fakta. dengan jelas dan bahasa yang mudah
serta nada yang lembut.

11
• Selalu perhatikan tingkat pemikiran dan
pandangan orang yang mendengar supaya • Jika seseorang menerangkan sesuatu, jangan
mereka boleh memahami apa yang kita cakapkan. menyatakan "saya mengetahuinya", dikhuatiri
ini akan menyebabkannya kecil hati.
• Kalau seseorang menanyakan sesuatu, jawablah
dengan baik, iaitu setelah memikirkan
• Bila berkata dengan seseorang, pertimbangkan
jawapannya.
umurnya, status yang berkaitan dengan kita.
• Kalau soalan dikemukakan pada orang lain,
jangan cuba menjawab tanpa izin.

• Jangan mengumpat
• Jangan terlalu cepat atau terlalu banyak
atau suka 'komplen'
bergurau kerana ini akan merendahkan orang lain.
kredibiliti kita.
• Jangan
• Jangan menyampuk atau mengganggu mengetawakan
perbualan orang lain tanpa kebenaran. kesilapan orang lain.

• Jangan memasang telinga mencuri dengar • Jangan bercakap


perbualan orang lain dan jangan besar serta jangan
selalu bersumpah.
membongkar rahsia sendiri atau orang lain.

ASAS KOMUNIKASI MESRA DAN


BERSOPAN ¾ Gunakan perkataan tepat, ringkas, lembut dan jelas.
¾ Kawal memek muka dan pergerakan diri.
¾ Sentiasa Kemas, Ceria dan Riang. ¾ Buat orang rasa yakin dan boleh dipercayai.
¾ Belajar menjadi pendengar yang baik.
¾ Hindarkan perasaan yang tidak menyenangkan
terhadap orang lain. ¾ Elak perkataan yang menyinggung perasaan.
¾ Kerap sebut nama orang yang mendengar.
¾ Sentiasa sensitif pada mood / masalah orang lain.
¾ Simpan maklumat sulit untuk diri sendiri.
¾ Jujur kepada diri sendiri.
¾ Sentiasa bersedia membantu orang lain.
¾ Menghargai orang lain.

12
KOMUNIKASI BUKAN LISAN
¾Mengusap/ mengurut dagu
¾Menguap/ tongkat dagu ¾Meletakkan kedua-dua tangan di belakang leher
¾Bongkok ke hadapan dan bersandar ke belakang
¾Menyandar ke hadapan ¾Merenung jauh
¾Meletakkan/mengurut belakang leher ¾Mengecilkan mata
¾Mengusap hidung ¾Berpeluk tubuh
¾Bercekak pinggang
¾Menanggal cermin mata

Aktiviti Aktiviti
Buat pertembungan mata dengan sesiapa sahaja Adakah anda seorang yang mahir berkomunikasi?
yang duduk di sebelah anda tanpa berkata apa-apa Cuba dapatkan jawapan ini daripada orang yang
selama 10 saat. Kemudian tanyalah kepadanya mempunyai hubungan intim dengan anda dan juga
mengenai persepsinya terhadap diri anda pendapat daripada orang yang anda baru kenali.
mengenai perlakuan tersebut. Adakah perlakuan
anda itu merupakan sejenis komunikasi? Analisa kedua-dua pendapat tersebut dan kenalpasti
persamaan atau perbezaan mengenai pendapat
mereka. Anda seharusnya bersifat terbuka untuk
menerima komen daripada mereka.

Rumusan
– Perkembangan model komunikasi antara perseorangan
• Dalam unit ini anda telah mempelajari bahawa: bermula daripada model perspektif linear, kemudian diikuti
oleh perspektif interaktif dan akhir sekali perspektif
– Komunikasi antara perseorangan merupakan satu transaksi.
elemen penting dalam kehidupan dan menjadi
– Komunikasi antara perseorangan mempunyai lima prinsip
keperluan yang harus dipenuhi oleh manusia. Orang
komunikasi yang penting.
yang tidak atau kurang berkomunikasi boleh mendapat
berbagai masalah kesihatan mental dan juga fizikal – Ramai orang masih mempunyai konsep yang salah tentang
komunikasi.
– Komunikasi antara perseorangan melibatkan dua orang
– Komunikasi antara perseorangan mempunyai fungsi yang
komunikator yang berinteraksi secara serentak dan
penting dalam sebarang hubungan.
mereka saling mempengaruhi antara satu sama lain
semasa berinteraksi biasanya secara bersemuka – Untuk menjadi seorang komunikator yang berkesan, kita
perlu banyak belajar melalui pembacaan dan menceduk ilmu
– Komunikasi antara perseorangan boleh didefinisikan daripada komunikator-komunikator yang sangat berjaya dan
secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. cekap , selalu berlatih dan juga melalui pengalaman kita
yang lepas.

13
Rujukan
• Beebe, S. A., Beebe, S. J., and Redmond, M. V. (1999).
Interpersonal communication: Relating to others. Boston: Allyn
and Bacon.

• Adler, R.B., Rosenfeld, L.B. & Towne N. (1999). Interplay: The


process of interpersonal communication. Fort Woth: Harcourt
Brace.

• Adler, R.B. & Towne N. (1999). Looking out, looking in (9th ed).
Fort Woth: Harcourt Brace.

14