Anda di halaman 1dari 10

1

Jadual 1 menunjukkan maklumat bagi satu bidang usaha tanaman.

Perkara

RM

Penyediaan kawasan

1500

Biji benih

120

Baja kimia

550

Racun kimia

350

Buruh

1900
Jadual 1

Setelah dituai, jumlah hasil tanaman yang diperoleh ialah 4500 kg. Harga pasaran bagi hasil
tanaman itu RM 1.80/kg.
(a) Hitung:
(i)

Pendapatan kasar

[2 markah]

(ii)

jumlah kos pengeluaran jika kos luar jangkanya 5%

[6 markah]

(iii)

pulangan setiap ringgit dilabur.

[2 markah]

(b) Hitung keuntungan bidang usaha itu harga pasaran meningkat RM0.30/kg.
[5 markah]

120 kg baja NPK 15:17 : 12 dan baja CIRP digunakan dalam satu program pembajaan
tanaman.
(a)

(i)

Hitung kuantiti nutrient berikut:

Nitrogen (N)
Fosforus (P2 O5)
Kalium (K2 O)
[6 markah]

(ii)

Hitung kekurangan nutrient berikut jika program pembajaan itu


memerlukan 40 kg N, 30 kg P2 O5 dan 25 kg K2O.

Nitrogen (N)
Fosforus (P2O5)
Kalium (K2O)
[6 markah]

(b)

Hitung kuantiti baja CIRP 35% yang diperlukan jika program pembajaan itu
menggunakan 50 kg P2O5.
[3 markah]

2
No. Soalan
1 (a)

1 (b)

Contoh Jawapan

Markah

Mengumpul
Meletak hasil pertanian yang dipungut di satu tempat
@ supaya mudah diangkut

1
1

Memproses
Melakukan pembersihhan ke atas hasil pertanian
Supaya lebih menarik @ segar @ tahan lama @
Mendapatkan harga yang tinggi

1
1

Menggred
Membezakan kualiti hasil @ supaya boleh dibuat
Pengkelasan hasil mengikut piawai yang tertentu.

1
1

Membungkus
Menarik perhatian pelanggan @ mengekalkan
kesegaran @ memelihara kualiti @ memudahkan
penghantaran.

Menyimpan
Mengekalkan kesegaran kualiti hasil pertanian

Mempamer/memperaga
Menyusun hasil pertanian dalam bentuk yang lebih
kemas @ menarik

1
1

Mengadakan promosi

Mengirim catalog

Mengedar sampel

Menggunakan media cetak-poster,bunting

Membina papan iklan

Jumlah

1
1

1
1
12

1
1
1

Memilih lokasi yang sesuai


(Mana-mana tiga)

3
No. Soalan

Contoh Jawapan

Markah

Jumlah

2 (a)

(i)
(ii)

Pembiakan kacukan @ permanian beradas

Data @ maklumat tentang baka dikenalpasti


Sifat keturunan atau baka diwarisi dapat ditentukan
atau waktu bunting @ kelahiran dapat dikenalpasti

1
1

Menggunakan semen berkualiti


Hanya semen baka terpilih dan berkualiti saja
dipilih untuk mengelak daripada menggunakan
baka yang berpenyakit atau tidak resistan pada
persekitaran

1
1

Kos rendah
Penternak tidak perlu memelihara pejantan @
semen boleh dicairkan dan lebih banyak induk
betina boleh disuntik

1
1

Peratus bunting lebih tinggi


Semen dapat disuntik terus kepada uterus induk
pada waktu tang tepat

Penghasilan anak sebaya


Dapat merancang untuk menyuntik semen kepada
banyak induk betina pada satu masa
(Mana-mana empat)

1
1
1
1

4
No. Soalan
(i)
(ii)

(b)

Contoh Jawapan

Markah

Jumlah

Pembiakan jadi @ pembiakan seturunan

Tidak perlu kemahiran @ kepakaran


Induk dibiarkan mengawan bersama pejantan

1
1

Tidak perlu mengenal pasti waktu estrus pada


induk
Induk pejantan mengenalpasti sendiri waktu estrus

Tidak perlu tempat pembiakan khas


Tidak perlu membina kandang @ tempat
pembiakan khas untuk tujan pembiakan

1
1

Penjimatan kos
Tidak perlu menyimpan atau mengawet semen

1
1

(i)

(ii)
-

Tempat menyimpan makanan

Menjalani proses fermentasi untuk menghasilkan


protein dan vitamin

Tempat proses pencernaan sebenar berlaku

Mengeluarkan asid hidroklorik, enzim pepsin


dan rennin.
Asid digunakan untuk membunuh bacteria.
Enzim pepsin memangkin hidrolisis protein
kepada polipeptida.
Enzim rennin membantu mengurai susu

1
1
1
1

Maks.
4

5
No. Soalan
3(a)

Contoh Jawapan
(i)

Jumlah

1+1

Pendapatan kasar :
4500 kg

(ii)

Markah

x Rm 1.80 = RM 8100.00

Jumlah kos :
RM 1500 + RM 120 + RM 550 + RM 350 +
RM 1900 = RM 4420

1+1

Kos Luar jangka:

(iii)

(b)

(i)

5 X RM 4420 =
100 RM221

1+1

Jumlah kos pengeluaran bidang usaha itu :


RM 221 + RM 4420 = RM 4641

1+1

1+1

Pulangan setiap ringgit dilabur (PSRL):

RM 1.80 + RM 0.30 = RM 2.10


RM 2.10 X 4500 kg = RM 9450

1+1
1+1
5

Keuntungan bidang usaha itu :


= RM 9450 RM 4641 = RM 4809

No. Soalan
4(a)

Contoh Jawapan

Markah

Jumlah

(i)
1+1

1+1
1+1

(ii)

40 kg 18 kg = 22 kg

1+1

30 kg 20.4 kg = 9.6 kg

1+1

25 kg 14.4 kg = 10.6 kg

1+1

Jumlah baja CIRP diperlukan ialah:


1
X P (CIRP) kg = 50 kg P2O5
1
1

P (CIRP) kg =
P (CIRP) kg = 142.85714 kg P2O5
ATAU
142.86 kg P2O5

7
No. Soalan
5(a)

Contoh Jawapan

Balang gas
Rod kaca
Pembaris
(Mana-mana dua)

(b)

Sediakan sampel tanah


Masukkan tanah / sebanyak 40 50g

Masukkan air / sebanyak

Tutup mulut baling dan goncang hingga kumin tanah


terpisah
Letak baling itu di atas meja @ di tempat rata
Biarkan selama 24 jam @ sehingga kumin terpisah
Ambil ukuran bagi setiap pisahan kumin
Hitung peratus bagi setiap pisahan kumin
Tentukan jenis tekstur dengan menggunakan segitiga
tekstur tanah

penuh

(c)

Kaedah medan @ merasa dengan jari

Markah

Jumlah

1
1
1