Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR

PEMILIHAN BUPATI D

LOGO
KPU
PROVINSI : BALI
KABUPATEN/KOTA : KARANGASEM

NO.

No.KK

NIK

NAMA

1000

5107080000000749

5107080000000749

I KETUT SENI ARI

5107080000000750

5107080000000750

I NYOMAN KOMING

5107080000000751

5107080000000751

I NENGAH MULIAWAN

5107080000000752

5107080000000752

NI NENGAH TILEH

5107080000000753

5107080000000753

NI WAYAN PUTU AYU ASTRIANI

5107080000000754

5107080000000754

NI NENGAH SURI

5107080000000755

5107080000000755

NI KOMANG SWASTINI

5107080204120009

5107084904780002

AYU SUJAYANTI,SE

5107080303140004

5107080602900003

I KETUT SUARTA

10

5107080511090522

5107085211880003

NI NENGAH LESTARI

11

5107080511090527

5107084910720001

NYOMAN RASMIN

12

5107080511090529

5107085203540001

NI LUH KERTI

13

5107080511090529

5107081405490002

I NENGAH GOMBOH

14

5107080511090534

5107086101740001

NI LUH LIH

15

5107080511090534

5107081605790001

I KETUT KULIANA

16

5107080511090535

5107084607790006

NI WAYAN SUCI

17

5107080511090535

5107081403770001

I NYOMAN RESA

18

5107080511090536

5107084107780159

NI KETUT NYENGKUT

19

5107080511090536

5107080107720133

I NENGAH RESI

20

5107080511090536

5107080107950236

I WAYAN BOKI ARNATA

21

5107080511090538

5107084404390001

NI KETUT RANTI

22

5107080511090539

5107081005780001

I NYOMAN MUDITA

23

5107080511090540

5107084604400004

NI NYOMAN MENGKUR

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2015

TEMPAT LAHIR
5
MUNTI
TIMUR
MUNTI
TIMUR
MUNTI
TIMUR
MUNTI
TIMUR
MUNTI
TIMUR
MUNTI
TIMUR
MUNTI
TIMUR

STATUS
JENIS
PERKAWINAN KELAMIN
TANGGAL LAHIR UMUR
B/S/P
Lk/Pr
6

DESA
03 Sep 1992

23 B

Lk

31 Des 1995

19 S

Lk

20 Apr 1988

27 S

Lk

16 Apr 1984

31 S

Pr

31 Des 1986

28 B

Pr

11 Mar 1991

24 B

Pr

10 Okt 1994

21 S

Pr

MUNTI DESA

09 Apr 1978

37 S

Pr

MUNTI DESA

06 Feb 1990

25 S

Lk

KARANGASEM

12 Nop 1988

27 S

Pr

SURO BALI

31 Des 1950

64 P

Pr

KARANGASEM

12 Mar 1954

61 S

Pr

KARANGASEM

14 Mei 1949

66 S

Lk

KARANGASEM

21 Jan 1974

41 S

Pr

KARANGASEM

16 Mei 1979

36 S

Lk

KARANGASEM

06 Juli 1979

36 S

Pr

KARANGASEM

14 Mar 1977

38 S

Lk

DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA

MUNTI DESA

01 Juli 1978

37 S

Pr

MUNTI DESA

01 Juli 1972

43 S

Lk

MUNTI DESA

01 Juli 1995

20 B

Lk

KARANGASEM

04 Apr 1939

76 S

Pr

MUNTI DESA

10 Mei 1978

37 P

Lk

KARANGASEM

06 Apr 1940

75 S

Pr

Keterangan Status Perkawinan :


B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

GASEM

MODEL A1-KWK

LOGO
PEMDA
KARANGASEM

KECAMATAN : KUBU
DESA/KELURAHAN : TIANYAR TENGAH
TPS: 1

ALAMAT
JALAN/DUKUH
10

RT

RW

11

12

DISABILITA
S
KET
13

14

MUNTI DESA TIMUR

MUNTI DESA TIMUR

MUNTI DESA TIMUR

MUNTI DESA TIMUR

MUNTI DESA TIMUR

MUNTI DESA TIMUR

MUNTI DESA TIMUR

-, TIANYAR TENGAH

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

BR. DINAS MUNTI DESA TIMUR

Ditetapkan di Amlapura, Tanggal 2 September 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM


Ketua

(I Made Arnawa, SH.)

Anda mungkin juga menyukai