Anda di halaman 1dari 12

CTU101

13/6/2013

PENGENALAN
2

HASIL PEMBELAJARAN
Menjelaskan Islam
sebagai al-din
Menghayati dan
berpegang teguh
kepada akidah sebagai
teras kehidupan
Mengaplikasi tuntutan
ibadah, syariah &
akhlak dalam
pembangunan diri,
masyarakat dan negara.

CTU 101: PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM

Maruwiah Ahmat

PENDAHULUAN

ISI KANDUNGAN

Manusia dan agama


Pengertian Islam
Skop ajaran Islam
Sumber-sumber
ajaran Islam
Keistimewaan Islam

MANUSIA DALAM AL-QURAN

AL-BASYAR terdapat di 36 tempat dalam Al-Quran


Diertikan dengan anak Adam (manusia) yang memiliki tabiat semula
jadi seperti makan, berjalan dsb

AL-NAS terdapat lebih 240 tempat dalam al-Quran

Menunjukkan nama jenis keturunan Adam

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala


fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum
alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan,
mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan
lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif
mahupun negatif.

AL-INS terdapat pada 18 ayat di dalam al-Quran


Bererti jinak

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


5

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


6

5) TANAH
KERAS
(SALSAL)
2) SARIPATI
TANAH (TIN)
3) TANAH
MELEKAT
(TIN ALLAZIB)
1) TANAH
(TURAB)

NUTFAH (MANI)

ALAQAH
(SEGUMPAL
DARAH)

MUDGHAH
(SEKETUL
DAGING)

PENIUPAN ROH
(NAFKH AL-RUH)

IZAM LAHM
(TULANG
MEMBALUTI
DAGING)

IZAM (TULANG)

4) TANAH
BERBAU
(HAMA
MASNUN)

6)
PENIUPAN
ROH
(NAFKH ALRUH)

MANUSIA

Maruwiah Ahmat

CTU101

13/6/2013

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


7

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


8

2. Tin
Bermaksud tanah liat
Allah menyaring turab untuk mendapatkan
saripati dan memilih yang benar-benar suci dan
bersih dan seterusnya dicampur dengan air untuk
menjadi tin.
Dialah yang menciptakan kamu daripada tin.
(Surah al-Anam: 2)
Allah membentuk lembaga manusia
Dan apabila Aku jadikan bentuk rupanya
(Surah al-Hijr: 29)

Penciptaan Nabi Adam (AS)


1. Turab
Turab bermaksud tanah bumi berdebu.
Allah mengumpulkan turab.

Allah menciptakan Adam daripada turab


kemudian Allah berfirman kepadanya: Jadilah
(seorang manusia) maka jadilah dia.
(Surah Ali Imran: 59):

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


9

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


10

3. Hama masnun
Bermaksud tanah yang berbau
Allah membiarkan lembaga sehingga menjadi
tanah yang berbau.

4. Salsal
Bermaksud tanah keras seperti tembikar.
Allah membiarkan lembaga sehingga keras.

sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang


manusia dari tanah liat kering dari hama masnun.
(Surah al-Hijr: 28)

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


11

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia


(Adam) daripada salsal kal fakhar.
(Surah al-Rahman: 14)

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


12

5. Nafkh al-ruh
Bermaksud ditiupkan roh
Allah meniupkan roh ke dalam lembaga Adam dan
setiap organ dan anggota Adam mula berfungsi.

serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan-Ku)


(Surah al-Hijr: 29)

PENCIPTAAN HAWA DARIPADA TULANG RUSUK KIRI ADAM A.S.


Firman Allah S.W.T.:


1. Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kamu Yang telah
menjadikan kamu (bermula) dari diri Yang satu (Adam), dan Yang menjadikan
daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga Yang
membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan Yang
ramai. dan bertaqwalah kepada Allah Yang kamu selalu meminta Dengan
menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum
kerabat; kerana Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.

An-Nisa (4): 1

Maruwiah Ahmat

CTU101

13/6/2013

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


13

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


14

Penciptaan zuriat Nabi Adam (AS)


Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami
jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam
tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu
Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu
Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan
dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah
Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Zuriat Nabi Adam (AS)

[Surah al-Mukminun (23):12-14]

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


15

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


16

1. Nutfah

Nutfah benih lelaki + perempuan

Amsyaj - percampuran/persenyawaan

2. Alaqah
Bermula pada hujung minggu pertama/ hari
ke tujuh hingga minggu ke tiga
Benih yang telah disenyawakan akan tertanam
di dinding rahim (qarar makin)
Al-Quran(al-Mukminun: 14)
Al-Quran(al-Alaq: 2)
Alaqah - sesuatu yang bergantung/ satu
ketulan darah/pacat atau lintah

Peringkat pertama - bermula selepas persenyawaan/ minggu pertama.

Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari


air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta
Kami tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami
jadikan Dia berkeadaan Mendengar dan Melihat. (Surah al-Insan: 2)
Nutfah lelaki saraf dan tulang
Nutfah perempuan - darah dan daging

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


17

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


18

3. Mudghah
Berlaku pada minggu ke empat
Mudghah - seketul daging yang
dikunyah/digigit
Al-Quran(al-Mukminun:14)
Mudghah -a) mukhallaqah dan b) ghair
mukhallaqah
Pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan
anggota lain, sistem pernafasan berfungsi,
saluran darah dan jantung mula berdegup.

Maruwiah Ahmat

4. Izam dan lahm

Berlaku pada minggu ke lima hingga ke tujuh


Pembentukan tulang dan otot
Al-Quran (al-Mukminun: 14)
RasulullahSAW bersabda: Apabila kandungan itu berlalu
empat puluh dua malam, Allah mengutuskan malaikat untuk
membentuk rupa paras sambil menyempurnakan kejadian
telinga, mata, kulit, daging dan tulang-tulangnya.
Akhir minggu ke tujuh, pembentukan sistem yang kompleks
- perut, usus, seluruh sistem saraf, otak, tulang belakang,
sistem dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan
paru-paru, organ pembiakan, kelenjar, hati, buah
pinggang, pundi air kencing, kaki dan tangan, mata,
telinga dan mulut semakin sempurna.

CTU101

13/6/2013

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


19

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


20

6. Nafkh al-ruh
Ulama bersepakat perniupan roh berlaku selepas
empat puluh hari dan selepas terbentuk organ
tubuh termasuk organ seks
Roh:
a) dilihat dari segi jasmani
b) dilihat sebagai urusan Allah SWT

5. Khalqan Akhar
Berlaku pada akhir minggu ke lapan
Sudah berbentuk janin
Bulan ke tiga - tulang janin terbentuk dan kuku mula
tumbuh
Bulan ke empat - uri sempurna
Bulan seterusnya, perubahan berlaku dalam bentuk
ukuran bayi
Al-Quran (al-Mukminun:14)

MANUSIA MENURUT TEORI SAINS BARAT


21

MANUSIA
SAINS Barat
BARAT
ManusiaMENURUT
Menurut TEORI
Teori Sains
22

1. Alam terbentuk secara kebetulan dan dengan


sendiri.

Teori ini menafikan kewujudan Allah


2. Manusia

Mereka menyamakan manusia dengan binatang


kerana:

3. Rasional saintis
Tidak percaya kewujudan Maha Pencipta
Tidak mempercayai ajaran para Rasul dan Kitab-Kitab
Allah yang menjelaskan proses kejadian manusia
Teori berpandukan akal sahaja yang mengkaji melalui
kacamata serbabenda (materialis), sedangkan akal
mempunyai keupayaan yang terbatas seperti mereka
tidak dapat memberi penjelasan tentang roh dan
nyawa.
Menurut mereka kesedaran diri, kebebasan kehendak
dan roh adalah khayalan yang dicipta oleh manusia

Manusia melalui proses evolusi sel purba (monyet)


Manusia mempunyai sifat-sifat kebinatangan seperti kasar
dan agresif
Manusia bergerak secara automatik seperti mesin (tiada
jiwa) / digerakkan oleh naluri biologi
Teori ini menafikan kewujudan Allah dan penciptaan Adam
sebagai manusia yang pertama

UNSUR KEJADIAN MANUSIA


23

KEISTIMEWAAN MANUSIA
24

ROHANI
(Dan apabila Aku jadikan rupa
bentuknya dan Aku tiupkan padanya
roh (ciptaanKu). (Surah al-Hijr: 29)
Unsur rohani mempunyai
keperluan sesuai dengan sifat
kerohanian.
Manusia bertanggungjawab
memenuhi tuntutan, mengindahkan
dan menyempurnakan unsur
kerohaniannya.
Contoh melaksanakan perintah
dan meninggalkan larangan Allah,
beramal soleh, berakhlak mulia
dan sentiasa mendekatkan diri
dengan Allah.

Maruwiah Ahmat

JASMANI
Asas unsur jasmani manusia
terdiri daripada tanah dan air.
Unsur jasmani juga mempunyai
keperluan yang sesuai.
Manusia mesti menyempurnakan
keperluan tersebut untuk
memastikan kesempurnaan dan
keindahan penciptaan mereka.
Contoh memiliki
makanan/minuman, pakaian dan
tempat tinggal, memelihara
kesihatan yang baik serta
memperolehi pendidikan.

Sebaik-baik ciptaan
Mempunyai akal
Mempunyai ilmu pengetahuan
Mempunyai agama
Mendapat bimbingan rasul & kitab
Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk kejadian
yang paling indah-Al-Tin: 4.

CTU101

13/6/2013

KEISTIMEWAAN
MANUSIA
Keistimewaan Manusia
25

KEISTIMEWAAN
MANUSIA
Keistimewaan Manusia
26

1.

2. Akal
Akal dapat membezakan yang baik dan
buruk, merangcang, menyelidik,menilai dsb
Allah memerintahkan manusia menggunakan
akal untuk melihat, berfikir, memerhati dsb(alQuran, Ali Imran: 190-191)
Akal manusia dipandu oleh wahyu Ilahi (alQuran, al-Araf: 179)
Ada dua jenis akal: akal juzi dan akal kulli

Sebaik-baik ciptaan

Al-Quran (al-Tin: 4)
Dua unsur - rohani dan jasmani
Al-Quran (al-Araf: 172-173)
Sewaktu ditiupkan roh, manusia berjanji tiada
tuhan melainkan Allah SWT
Unsur yang membuktikan perjanjian itu: rasa
takut, rasa harap dan rasa beragama

KEISTIMEWAAN
MANUSIA
Keistimewaan Manusia
27

KEISTIMEWAAN
MANUSIA
Keistimewaan Manusia
28

3. Ilmu Pengetahuan
Diberikan kepada Adam AS dgn perlantikan
baginda sebagai khalifah(al-Quran, alBaqarah: 31)
Dua bentuk ilmu: ilmu alam tabii dan ilmu
alam ghaib(kecuali alam ruh)
Amalan tanpa ilmu adalah sia-sia
Ilmu memerlukan: pencarian, pengamatan dan
penyelidikan

4. Kemudahan Alam
Alam diciptakan untuk kemanfaatan manusia
(al-Quran, Ibrahim: 32)
Manusia diberi kuasa dan kemampuan
(berbanding makhluk lain) untuk mengambil
manfaat - kemajuan sains dan teknologi
Pengolahan manfaat ini berpandukan syariat
Ilahi

KEISTIMEWAAN MANUSIA
29

KEISTIMEWAAN MANUSIA
30

5. Beragama

Allah SWT telah menetapkan fitrah bagi


setiap kejadian dan fitrah manusia adalah
beragama(al-Quran, al-Rum: 30)
Fitrah ini membentuk manusia yang patuh
kepada syariat Allah SWT
Agama yang diredhai ialah Islam(al-Quran, Ali
Imran: 19) dan selain daripadanya tidak
diterima(al-Quran, Ali Imran: 85)

Maruwiah Ahmat

6. Diutus Rasul Dan Kitab


Manusia adalah makhluk pelupa/lalai (nasiya),
oleh itu mereka memerlukan
sesuatu/seseorang untuk memberi peringatan
Kitab-kitab AllahSWT mengandungi ilmu,
undang-undang, peraturan dan panduan yang
mesti diikuti
Rasul diutus untuk membantu manusia
mengolah apa yang ada di dalam Kitab
(al-Quran,al-Ahzab:21&72 dan al-Najm:3&4)

CTU101

13/6/2013

Matlamat Kejadian
manusia
sebagai
MATLAMAT
KEJADIAN
MANUSIA

MATLAMAT
KEJADIANManusia
MANUSIA
Matlamat Kejadian
31

32

Matlamat manusia:
Pengabdian total kepada
Allah SWT dengan ikhlas hati
1. Al-Quran (al-Anam: 79)
2. Al-Quran (al-Baqarah: 38)
3. Al-Quran (al-Dzariyat: 56)
Allah SWT memberi amaran
keras supaya manusia tidak
menyembah syaitan
1. Al-Quran (Yasin: 60-61)

Mentadbir muka
bumi

Hamba
Allah

MATLAMAT KEJADIAN MANUSIA


33

hamba

MATLAMAT KEJADIAN MANUSIA


34

Maksud ibadah

Mengabdikan dirinya kepada yang Maha Esa.

Bahasa: merendah diri, tunduk patuh dan taat

Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka
mengabdikan diri (terhadap Ku) (Surah al-Zariyat: 56)

Istilah:
1. Taat dan tunduk merendah diri sepenuhnya kepada Allah
SWT

Menjadi khalifah di bumi

2. Khusyuk dan tetap hati merendah diri kepada Allah SWT

Dan kenangilah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:


Sesungguhnya Aku akan mengadakan khalifah di bumi ini.
(Surah al-Baqarah: 30)

3. Keyakinan, sikap, amalan dan keadaan yang memenuhi


makna taat, rendah diri dan khusyuk dalam hubungan
manusia dengan Allah

DEFINISI AGAMA

DEFINISI AGAMA

35

36

BAHASA
(SANSKRIT)

PENDAPAT PERTAMA:
a + gama
a: tidak + gama: kacau
= tidak kacau
AGAMA peraturan, jalan,
haluan, kepercayaan

BAHASA (LATIN)

DEFINISI AGAMA
PENDAPAT KEDUA:
a + gam + a
a: tidak + gam: pergi atau
berjalan + a: kata sifat
menguatkan kekal
= tidak pergi atau berjalan
AGAMA pedoman hidup yang
kekal

Maruwiah Ahmat

1. RELEGERE
= mengumpulkan cara-cara
mengabdikan diri kepada Tuhan
melalui kitab suci yang dibaca

DEFINISI AGAMA
(RELIGION)

2. RELIGARE
= mengikat ajaran-ajaran
yang mengikat penganut dengan
Tuhannya

CTU101

13/6/2013

DEFINISI AGAMA

DEFINISI
AGAMA
DEFINISI
AGAMA (ISTILAH)

37

38

Menguasai
Menundukkan
Patuh
Hutang
Balasan
Adat kebiasaan.

Kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta


kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan
perintahNya; kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa

BAHASA ARAB

Drs Sidi Gazalba: kepercayaan dan hubungan manusia


dengan Yang Kudus dihayati sebagai hakikat yang
ghaib

DEFINISI AGAMA

Dr. Haron Din: sesuatu yang berhubung dengan Yang


Kudus mengandungi 3 ciri: 1. kepercayaan kepada
Yang Kudus; 2. hubungan dengan Yang Kudus melalui
upacara, penyembahan dan permohonan; 3. ajaran
yang mengajar tentang kepercayaan

Cara hidup yang


telah ditentukan oleh
Allah SWT.

AD-DIN

CIRI-CIRI
AGAMA
Ciri-ciri Agama
39

DEFINISI
YANG
BENAR
Ciri-ciri AGAMA
Agama yang
Benar
40

1.
2.

3.

4.

CIRI-CIRI AGAMA YANG BENAR


41

Ciri-ciri agama dalam Islam


Kehakiman, kesultanan dan kekuasaan yang mutlak
Kepatuhan dan ketaatan kepada kekuasaan yang
mutlak
Sistem yang berbentuk teori dan amali yang digubal
oleh kekuasaan dan kehakiman yang tinggi
Pembalasan akhirat yang diberikan oleh kekuasaan
yang tinggi
Surah Yasin: ayat 18

MANUSIA MEMERLUKAN AGAMA


42

Abu Ala al-Maududi


mengatakan:

Al-Din sebagai cara hidup, sikap hati


dan fikiran, tingkah laku dan tindakan
yang diamal atau diikuti oleh
seseorang atau suatu masyarakat. Ia
merangkumi keseluruhan hidup umat
manusia di semua zaman.

Maruwiah Ahmat

Kelemahan akal manusia untuk mentafsir


kewujudan makhluk di sebalik alam ini akal
fikiran manusia terbatas

Agama asas kebajikan dan kekuatan


menenangkan jiwa, cekal menghadapi ujian
dan sentiasa bekerja untuk mencapai kebajikan

Kejahilan manusia mengenai kehidupan


selepas kematian persoalan kematian
hanya boleh dijawab oleh agama
Agama
jaminan
keselamatan
dan
perlindungan memberi petunjuk ke jalan
yang benar

Kecenderungan manusia hidup menurut sesuatu


peraturan tanpa agama, dunia akan huru-hara,
kejahatan bermaharajalela
Fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah
memiliki naluri beragama. Nabi Muhammad
bersabda:
Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam
keadaan fitrah (Islam)

CTU101

13/6/2013

AKIBAT
AkibatTIDAK
Tidak BERAGAMA
Beragama
43

PENGERTIAN ISLAM
44

Kehidupan tidak seimbang (antara keperluan


fizikal dan spiritual)
Tiada hala tuju dan matlamat hidup
Kegersangan dan ketandusan jiwa
Pengabaian terhadap aspek akhlak dan moral
Bertambahnya krisis nilai dalam masyarakat

Berasal dari bahasa Arab daripada perkataan aslama,


bermaksud:

i. Ketulenan dan kesucian


ii. Damai, aman atau sejahtera
iii. Ketaatan dan penyerahan

PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH


45

PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH


46

Pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan pengakuan


Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat,
berpuasa di bulan Ramadhan & mengerjakan haji di Baitullah
berdasarkan jawapan Nabi Muhammad kepada Jibril tentang Islam

Ruh hakiki, cahaya


petunjuk abadi dalam
kehidupan, ubat paling
mujarab bagi penyakit
& jalan lurus paling
selamat bagi manusia
yang melaluinya (alIsra (17): 82)

Kepatuhan, ketundukan, ketaatan & penyerahan diri dengan ikhlas


(tiada paksaan) kepada Allah merangkumi seluruh kehidupan (Ali
Imran (3): 83)

Peraturan hidup (way


of life) yang mengatur
kehidupan manusia,
menjadi dasar akhlak
mulia sebagai panduan
kepada seluruh umat
manusia

Jawapan kepada 3 persoalan penting yang dihadapi oleh manusia;


Dari mana manusia datang? Mengapa manusia diciptakan? Ke mana
kesudahan manusia? (al-Hajj (22): 5

PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH


47

PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH


48

Istilah syarak:

Rukun Islam

1.

Kepatuhan, ketundukan, ketaatan serta penyerahan diri dgn


penuh keikhlasan dan sukarela kpd Allah dlm seluruh aspek
kehidupan. (Surah Luqman: 22)
Sabda Rasulullah (SAW):
Islam itu ialah kamu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan
Allah dan kamu bersaksi sesungguhnya Muhammad itu
Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa
di bulan Ramadhan dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah
sekiranya mampu.

Maruwiah Ahmat

Islam ialah peraturan umum dan undang2 yang


bersifat sempurna serta menyeluruh
Islam ialah ad-Din yang mengandungi aqidah,
ibadah, syariah dan akhlak
Islam adalah jawapan kepada persoalan:
1. Siapa yang mencipta manusia dan
bagaimana?
2. Apakah tujuan dan matlamat hidup manusia?
3. Bagaimana kesudahan hidup manusia?

CTU101

13/6/2013

PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH

JAMINAN
ALLAHterhadap
TERHADAP
ISLAM
Jaminan Allah
Islam

49

50

Islam adalah panduan dan petunjuk


hidup yang sebenar Q (asy-Syura: 52) dan (alIsra: 82)
Islam adalah sistem hidup manusia yang praktikal
dalam semua aspek kehidupan manusia Syed
Qutb

SKOP AJARAN ISLAM

Ad-Din yang diredhai oleh Allah


Q (Ali Imran: 19)
Ad-Din yang diterima oleh Allah
Q (Ali Imran: 85)
Ad-Din yang sempurna
Q (Al-Maidah: 3)

SKOP AJARAN ISLAM

51

52

IBADAH

AKHLAK

SYARIAH

AKIDAH

AKIDAH

DAKWAH

SKOP ASAS
AJARAN ISLAM

JIHAD

ASAS AKIDAH ISLAM

ASAS AKIDAH ISLAM

53

54

RUKUN ISLAM

SYARIAH

ASAS AKIDAH
ISLAM
RUKUN IMAN

Maruwiah Ahmat

CTU101

13/6/2013

ASAS AKIDAH ISLAM

ASAS AKIDAH ISLAM

55

56

IBADAH

AKHLAK

ASAS AKIDAH ISLAM

ASAS AKIDAH ISLAM

57

58

JIHAD

DAKWAH

SUMBER
AJARANIslam
ISLAM
Sumber Ajaran
59

SUMBER AJARAN ISLAM


60

Sumber
Asasi Islam

Al-Quran

Maruwiah Ahmat

SUMBER ASASI: AL-QURAN

Sunnah

Kitab suci yang terakhir


Mukjizat yang menyokong kerasulan Nabi Muhammad
Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
melalui perantaraan malaikat Jibril secara beransur-ansur
selama 23 tahun dalam bahasa Arab sebagai panduan
kepada seluruh umat manusia dan membacanya adalah satu
ibadah
Mengandungi 30 juzuk, 114 surah, 6236 ayat
Pelengkap kepada semua kitab suci yang sebelumnya
Kitab sempurna diturunkan oleh Allah merangkumi
keseluruhan aspek kehidupan yang diperlukan oleh kehidupan
manusia

10

CTU101

13/6/2013

SUMBER AJARAN ISLAM


61

SUMBER AJARAN ISLAM


62

SUMBER ASASI: AL-HADITH/AL-SUNNAH

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

SUMBER AJARAN ISLAM


63

BAHASA : 2 pengertian: i) keazaman;


ii) persepakatan
ISTILAH
: persepakatan para mujtahid di atas satusatu hukum syara
SYARAT IJMA
:

Sumber sokongan kepada al-Quran


BAHASA: cara atau jalan
ISTILAH: Segala apa yang disandarkan
kepada Nabi Muhammad sama ada dalam
bentuk perkataan (qauliyah), perbuatan
(filiyah) & pengakuan (taqririyah)
Sunnah perbuatan Nabi Muhammad yang
teragung ialah penubuhan negara Islam
pertama, Madinah yang menjadi platform
kepada pelaksanaan syariat Islam

SUMBER IJTIHADI: AL-IJMA

persepakatan berlaku di kalangan para mujtahid


persepakatan berlaku di kalangan semua mujtahid
persepakatan berlaku selepas kewafatan Nabi s.a.w.
persepakatan hanya mengenai hukum syara
persepakatan mesti dari kalangan umat Nabi s.a.w.
persepakatan mestilah dari kalangan semua mujtahid
yang ada pada zaman itu

CIRI-CIRI
KEISTIMEWAAN
ISLAM
Ciri-ciri Keistimewaan
Islam
64

SUMBER IJTIHADI: AL-QIYAS


1) RABBANI
bersumberkan wahyu
Allah S.W.T.

BAHASA : menyamakan
ISTILAH : menyamakan sesuatu masalah yang tidak
ada nasnya dengan sesuatu masalah yang sudah ada
nas hukumnya kerana ada persamaan illah antara
keduanya

KEISTIMEWAAN
ISLAM

RUKUN QIYAS (4):


I.
II.
III.
IV.

asal (al-asl) perkara yang sudah ada hukum yang telah


ditetapkan syara
furu (al-faru) perkara baru yang tidak terdapat nas
mengenainya
hukum asal
sebab hukum (illah)

5) TINGGI & AGUNG


satu-satunya agama
yang diakui & diterima
Allah S.W.T.

KENAPA
MANUSIA
PERLU ISLAM
Kenapa Manusia
Perlukan
Islam???
65

66

Islam agama fitrah

Kesempurnaan Islam

Maruwiah Ahmat

4) WAQIE @
PRAKTIKAL sistem
Islam sesuai dengan
keadaan, suasana &
rupa

3) SEPADU &
SEIMBANG saling
berkaitan, tidak berat
sebelah

KENAPA
DARIAjaran
Kenapa MENYELEWENG
Menyeleweng Dari
AJARAN
ISLAM
Islam ?
1.

Kelemahan akal

2) SYUMUL & LENGKAP


merangkumi seluruh aspek
kehidupan manusia (Allah,
sesama manusia, alam)

6) ALAMI & UNIVERSAL


meliputi semua tempat
& masa

Serangan musuh
Islam
Media massa
Budaya hidup
Falsafah songsang
Materialistik dan
individualistik

2. Kelalaian dan kelemahan


umat Islam
Kejahilan
Kurang upaya
melaksanakan al-Quran
Mengabaikan Sunnah
Rasulullah (s.a.w.)
Lalai terhadap tipu daya
musuh
Kurang jati diri
Suka meniru

11

CTU101

13/6/2013

KESIMPULAN
67

AKTIVITI
68

Hanya Islam agama yang diakui oleh ALLAH SWT.


Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan
fitrah manusia.
Agama Islam adalah ad-din yang merupakan cara
hidup manusia sejak lahir hingga meninggal dunia.
Agama Islam adalah lengkap yang mengandungi
semua peraturan hidup manusia.

Maruwiah Ahmat

Apakah perbezaan asal-usul manusia berdasarkan


Islam dan Barat?
Bagaimanakah perbezaan amalan agama lain dan
dengan amalan agama Islam?
Bagaimanakah dapat kamu simpulkan
mengapakah kita memerlukan agama?
Orang kafir memandang jihad sebagai keganasan,
apakah hujah kamu untuk menangkis tanggapan
tersebut.

12

Anda mungkin juga menyukai