Anda di halaman 1dari 2

KSSR SEJARAH TAHUN 6

MATAPELAJARAN /

SEJARAH

KELAS

6 ARIF

TAJUK

PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA

STANDARD

12.2 Kemajuan Ekonomi

KANDUNGAN
STANDARD

12.2.1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada

PEMBELAJARAN

kemajuan negara
12.2.2

Menyatakan sumbangan pertanian komersial kepada negara

K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai alam sekitar yang


menyumbang kepada kemakmuran ekonomi
OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i.

Menyatakan 5 jenis kegiatan ekonomi

ii.

Menghuraikan 3 sumbangan pertanian komersial kepada Malaysia

iii.

Menyatakan 3 kepentingan menghargai alam sekitar untuk


kemakmuran ekonomi negara

AKTIVITI

1. Murid Menonton video penternakan kambing.


2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan untuk mengenal pasti gambargambar kegiatan ekonomi melalui permainan puzzle
(pertanian,pembalakan,perikanan,perindustrian dan perlombongan)
3. Murid mendengar penjelasan guru tentang kegiatan ekonomi komersial di
Malaysia.
4. Murid secara berkumpulan mencari maklumat dengan menggunakan
kemahiran ICT berdasarkan bahan maujud yang mereka perolehi daripada
guru (buah kelapa sawit, padi, biji getah)
Huraikan 3 sumbangan pertanian Komersial kepada Malaysia
5. Murid akan memindahkan maklumat yang diperolehi ke dalam peta Ithink (peta buih)
6. Setiap kumpulan diberi gambar cara menjaga alam sekitar. Menggunakan
peta bulatan menjelas
Berikan 3 kepentingan menghargai alam sekitar utk kemakmuran
ekonomi Malaysia

7. Wakil kumpulan membentangkan maklumat yang diperolehi kepada kelas.

8. Setiap kumpulan menyatakan cara-cara menghargai alam sekitar

EMK

Nilai Murni
menghargai dan berbangga
KBT
- Kenestatik
KPS
- menerokai bukti
Dimensi Kewarganegaraan Menghargai sumber alam negara
TMK
belajar melalui TMK

BAHAN BANTU

Komputer, LCD, kertas mahjung, artikel, gambar , video, puzzle

BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
DSP

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai