Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 6

Tema/Tajuk

Pencapaian Dan Kebanggaan Negara

Masa

8.40 9.10 pagi (30 minit)

Standard Kandungan:

12.4 Malaysia Dan Dunia

Standard
Pembelajaran:

12,4,1 Menyatakan Pertubuhan Serantau dan antarabangsa


yang dianggotai oleh Malaysia
12.4.2 Menerangkan penglibatan Malaysia dalam ASEAN

Objektif

K12.4.5 Menyatakan kepentingan menjalinkan hubungan baik


dengan negara luar
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. Menyatakan nama-nama pertubuhan serantau dan
antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia.
ii. Menghuraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan
ASEAN.
iii. Menyatakan dua kepentingan menjalinkan hubungan baik
dengan negara luar.

Aktiviti

1 Tayangan slaid peta Dunia.


2 Menyatakan nama pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia
3 Menyenaraikan nama-nama negara anggota ASEAN
4 Murid secara berpasangan di bawa melawat laluan ASEAN
untuk mendapatkan maklumat tentang nama-nama negara yang
menganggotai ASEAN

EMK

Nilai Murni
Ekonomi
TMK
belajar melalui TMK mencari
gambar-gambar yang berkaitan dengan negara-negara ASEAN,
contohnya nama-nama negara terlibat.

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD, buku teks, buku latihan, alat tulis, kad arahan,
lembaran kerja, banner negara-negara ASEAN

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
Refleksi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


AKTIVITI
Permulaan (3 minit)

EMK/PEDAGOGI

Melihat gambar peta dunia/ logo.

Nilai

1. Murid melihat gambar peta dunia.

- bersyukur
- kerjasama

CATATAN
BBM

2. Guru bertanyakan soalan kepada murid


berkaitan dengan gambar yang ditayangkan:
a) Siapa tahu tentang gambar ini?
Murid menjawab soalan guru secara
lisan
b) Berdasarkan peta, dimanakah
kedudukan Malaysia?
Murid menjawab secara lisan
c) Murid menerangkan kedudukan negara
ASEAN berdasarkan peta.
Murid menjawab soalan guru
d) Bagaimanakah penglibatan Malaysia
dalam ASEAN?
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
pelajaran hari ini.

-Komputer riba,
LCD, DVD
- Peta dunia
- logo ASEAN

KPS
-meneroka bukti
-imaginasi
ENT
TMK
KBAT
Menilai
Menjana Idea

Aktiviti 1 (10 minit)


1. Secara berpasangan, murid bergerak ke
laluan

ASEAN

bersama-sama

guru

untuk

mengumpul maklumat.
2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan
masing-masing menyenaraikan hasil dapatan
mereka dalam kertas kosong.
3. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk
membentangkan hasil perbincangan di hadapan
kelas.
4. Murid membentangkan hasil dapatan masingmasing.

Nilai
kerjasama
KB
menjana idea

Buku Teks
(Tajuk 12)
Kerajaan-kerajaan
Melayu Awal
*DSKP
Tahap Penguasaan

Aktiviti 2 (10 minit)


1. Guru menunjukkan layar peta di hadapan
kelas.

KB
Menghubungkait

2. Murid di minta menjawab peta apakah ini.

BBM
Peta
Kedudukan negara
terlibat pada peta.
Cth:
- Malaysia
- Thailand

3. Guru juga merumuskan jawapan murid.


6. Guru meminta murid tampil kehadapan
melabelkan nama negara mengikut kedudukan
pada peta.

*DSKP

7. Murid tampil kehadapan dan melabelkan


peta.
8. Murid menerangkan tentang penglibatan
Malaysia dalam ASEAN.
9. Guru menerangkan secara terperinci
penglibatan Malaysia dalam ASEAN.
Aktiviti 3 (5 minit)
1. Murid mendengar dengan teliti penerangan
guru.
2. Guru menyoal murid apakah keistimewaan
ASEAN?

BBM
Peta
KB
menjana idea

3. Murid menjawab soalan guru.


4. Guru merumuskan jawapan murid.
Penutup (2 minit)

Nilai

1. Guru merumuskan isi-isi penting dalam


pelajaran hari ini.

bersyukur

*DSKP